ŠKOLA

 

 

 

V sobotu 29. 4. 2023 naši dramaťáci vystoupili na Valdštejně v rámci akce Český ráj dětem. Představení Dobré zprávy o princezně Štěpánce zahráli letos pouze šestkrát, potom je déšť vyhnal. Letos dramaťáci dokázali, že je jen tak něco nevyvede z míry. První překážkou byla vysoká nemocnost - poslední role se měnily v sobotu ráno před vystoupením. Dále v sobotu opakovaně pršelo, takže dramaťáci provedli bleskový úklid a opětovné postavení kulis mezi vystoupeními.  Diváci mohli dvakrát zhlédnout pohádku i v dešti. Všichni naši dramaťáci se zhostili svého úkolu na výbornou a dostalo se jim z různých stran mnoho pozitivních ohlasů. 

Děkujeme všem vystupujícím za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jana Kepková

V pátek 31. března se naše škola již tradičně zúčastnila celostátní akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem. Z naší školy se jako vždy zapojil rekordní počet žáků, letos přes 200. Po podvečerním průvodu městem nás čekala již tradiční školní stezka odvahy, následovalo občerstvení a závěr patřil čtení pohádek na dobrou noc dětem, které zde přespávaly. Stezkou odvahy nás provázely strašidla a pohádkové bytosti v podání vybraných žáků z 8. A a 7. C, kterým bychom za to chtěli poděkovat. Poděkování patří i jejich třídním učitelkám Aleně Šritrové a Lucii Blažkové, všem učitelkám 1. stupně a také ostatním pedagogům, kteří se na chodu celé akce podíleli.

Pavlína Horníková a Miroslav Rulec

Ve čtvrtek 30. března u příležitosti Dne učitelů 2023 byl Krajským úřadem Libereckého kraje za svoji dlouhodobou pedagogickou činnost oceněn náš pan ředitel Mgr. Ivo Filip. Gratulujeme!

V týdnu od 20. do 24. března jsme uspořádali akci s názvem „Dejme knihám šanci!“.
Každý žák mohl přinést jednu svoji knihu a za tu si následně v druhé části týdne mohl domu odnést knihu novou. Dohromady se nám ve školní knihovně sešlo přes 120 knížek, které udělaly radost mnoho dětem.
Výměna knih je zábavný způsob, jak se zbavit přebytečných knih, které již nevyužijete, ale zároveň mohou potěšit někoho jiného.

V dalším díle našeho podcastu si můžete poslechnout rozhovor s paní Evou Kordovou, knihovnicí Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, moderátorkou, významnou osobností turnovského kulturního života, městskou zastupitelkou a patronkou naší školy.
Odkaz na YouTube: ZDE
Odkaz na Spotify: ZDE

Tentokrát vám přinášíme rozhovor s budoucími učitelkami prvních tříd.
Seznámí vás s výukou na naší škole, dozvíte se, co by vaše dítě mělo umět před nástupem do první třídy, informace k Zápisu a spoustu dalšího.
Odkaz na YouTube: ZDE
Odkaz na Spotify: ZDE

Naši žáci a učitelé se v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově zapojili do projektu Kde končí svět. Vyhlašovatelem je Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Styčnou osobou, a tedy patronkou celého projektového dění v Turnově je paní Eva Kordová, knihovnice dětského oddělení. Letošní téma je Dobré zprávy.

Čím se Žižkovka zapojila?

1. Žižkovkastem, tedy podcastem ze Žižkovky. Žáci připravují a točí rozhovory se zaměstnanci školy, s žáky, s významnými osobnostmi. 

2. Počteníčkem, které je částí Žižkovkastu. Žáci ze Žižkovky čtou své práce, které vyšly v knížkách Děti Turnovu (2022) a Poslouchej a vyprávěj (2020).

3. Dobré zprávy chystají i vypravěči. Všichni se pilně připravují na vystoupení v soutěži Čteme všichni, vypráví jen někdo. 

4. Dramaťáci ze Žižkovky připravují vystoupení Dobré zprávy o princezně Štěpánce. Premiéra bude v sobotu 29. 4. 2023 na nádvoří hradu Valdštejn v rámci akce Český ráj dětem. 

5. Na téma Dobré zprávy žáci píšou básničky, epigramy, limeriky, úvahy, příběhy, …

6. Dobré zprávy na Žižkovce dostávají i výtvarnou podobu. Dětí kreslí a malují věci krásné, veselé, příjemné.

7. Z literárních a výtvarných prací žáků možná v příštím školním roce vznikne i knížka Dobré zprávy ze Žižkovky. Vydání knížky bude finančně podporováno MAP Turnovsko III.

8. Dobré zprávy je i téma letošního ročníku tradičního školního jarmarku na Žižkovce. K tomuto tématu budou směřována všechna dětská vystoupení ve více než čtyřhodinovém souvislém kulturním programu.

Když to shrneme, dobrými zprávami letošní školní rok žijí všichni na Žižkovce. A to je v nelehké době dobrá zpráva!

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search