ŠKOLA

 

 

 

Knihovnicí a vedoucí školního klubu je Pavlína Horníková.

Školní knihovna a školní klub jsou v provozu od 7:30 do 15:30 ve dnech školního vyučování. Školní knihovna je určena pro všechny žáky a pracovníky naší školy. Školní klub je určen pro žáky 4.-9. tříd naší školy. Žáci se přihlašují do klubu prostřednictvím vyplněných zápisních lístků, které se odevzdávají knihovnici. Členství ve školním klubu je bezplatné.

 V současné době má knihovna 6041 titulů (z toho přes 5500 knih, přes 400 videokazet a DVD atd.). Odebíráme 15 titulů periodik. Knihy a časopisy půjčujeme domů bez poplatku na 14 dní. Knihy jsou řazeny podle MDT tabulek, takže systém vyhledávání je stejný jako v každé jiné knihovně. Převážná většina knih je encyklopedického charakteru, tzv. naučná literatura, kam patří i školní předměty: matematika, přírodní vědy, technika, umění, architektura, hudba, sport, literatura, dějepis, zeměpis atd. Zhruba třetina z celkového počtu knih je beletrie, tj. básně, povídky, pohádky, romány českých a zahraničních (převážně klasických) spisovatelů. V knihovně funguje meziknihovní výpůjční služba.

 Možnosti:

- studium, vyhledávání informaci,

- práce na PC, možnost využití Internetu, k dispozici jsou výukové programy pro žáky 1. - 9. tříd podle předmětů,

- kopírování,

- promítání video a DVD pořadů.

 Novinky v knihovně pro žáky a pedagogy:

- Klíčový rok (zážitková pedagogika pro základní školy - publikace včetně DVD)

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍHO KLUBU KE STAŽENÍ ZDE

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search