ŠKOLA

 

 

 

5. listopadu otevřela naše škola dveře budoucím šesťákům.  Všichni zúčastnění si prohlédli školu (učebny, jídelnu, knihovnu), byli seznámeni s organizací výuky, s učebnicemi a s budoucími třídními učitelkami, které si pro děti připravily „vědomostní testíčky“. Na závěr děti obdržely VSTUPNÍ LIST NA 2. STUPEŇ, všechny prošly bez problémů.

Budoucí třídní učitelky 6. ročníků

I do druhých ročníků zavítal svátý Martin. Žáci přišli v bílém oblečení. Během dne si vyrobili i bílého koně. Naučili se básničku a písničku o Martinovi, seznámili se s legendou a pranostikami. Podobně jako Martin se rozdělil o svůj plášť se žebrákem, tak se děti rozdělily o červené srdce se svým nejlepším kamarádem. I když letos Martin na bílém koni přijel do Turnova o den déle, přesto si děti jeho svátek užily.

Třídní učitelky druhých ročníků

Scénické čtení je forma seznamování diváků s literárními díly. Dramaťáci ze Žižkovky se již tradičně zapojují do celostátní soutěže scénického čtení Čtenář na jevišti. Letos se svým představením zavítali i na krajské setkání knihovníků dětských oddělení knihoven Libereckého kraje do Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

Během listopadové exkurze žáci 8. A navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Pokochali se procházkou po Karlově mostu. V Klementinu se podívali na Prahu z meteorologické věže, nahlédli do Zrcadlové kaple a do barokního sálu Národní knihovny. V Ústřední knihovně se vyfotili před Sloupem vědění. 

Exkurzí si osmáci rozšířili znalosti z oblasti naší státnosti, z oblasti umění, historie i vědy. S novými poznatky a příjemně unaveni se večer vrátili domů.

Mgr. Jana Kepková, tř. učitelka

V úterý 5. 11. usedli poprvé do našich  školních lavic budoucí prvňáčci, které k nám nalákala vůně posvícenských koláčů. Přivítali je skřítkové školníčci, kteří je provedli po škole, paní učitelky je vyzkoušely z obrázkové  matematiky a s Makovou panenkou si zazpívali písničky To je zlaté posvícení a Pec nám spadla. Nejlepším zážitkem však bylo, když si malí školáčci ozdobili každý svůj posvícenský koláč.

Dne 22. 10. 2019 proběhl na naší škole pod záštitou žákovského parlamentu Halloween. Žáci si v dílničkách vyrobili různé halloweenské motivy a mohli si projít stezku odvahy, kterou pro ně připravili naši osmáci a deváťáci.  

Děkujeme všem žákům, kteří se na přípravě podíleli, především třídě 9. C! 

Váš žákovský parlament 

Žáci 7.-9. tříd se opět vydali poznávat přírodu a kulturu našich německy mluvicích sousedů. Tentokrát je ve dnech 10. a 11. října čekalo Rakousko.

Pomalu, ale jistě se začíná blížit termín odevzdání přihlášek na střední školy a žáci se musí rozhodnout, kudy jim povede životní cesta.

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search