ŠKOLA

 

 

 

Školské odbory na pondělí 27. listopadu 2023 vyhlásily celodenní stávku. Naše škola se k této stávce připojí pouze demonstrativní formou, to znamená, že VYUČOVÁNÍ, školní družina i školní klub BUDE V PROVOZU CELÝ DEN, jako obvykle.
ŠKOLNÍ JÍDELNA NEBUDE z důvodu stávky v OHŠ, odkud dovážíme obědy, v tento den v provozu.
Doporučujeme dát dětem do školy větší svačinu. Pokud toto nebude možné, v ojedinělých případech jsme schopni zajistit náhradní stravování formou studené bagety (šunka, sýr, zeleninová obloha) v hodnotě cca 60 Kč.
Pokud byste měli zájem o zajištění náhradního stravování, napište nám prosím zprávu přes Bakaláře nejpozději do středy 22. 11. 2023 do 14:00.
Mgr. Aleš Krejčík, ředitel školy

Ve dnech 20. - 23. listopadu nabízíme možnost využít individuální konzultace s učiteli. Pro hladký průběh s úsporou Vašeho času jsme se rozhodli nově využít online rezervační systém pro přihlašování, který najdete na tomto odkazu: Po rozkliknutí vybraného dne se Vám zobrazí zkratky učitelů a u nich místnost, kde se bude schůzka konat. Zvolte čas a vyplňte email, telefon a jméno žáka. Následně Vám na email přijde potvrzení o rezervaci termínu. Doporučujeme zkontrolaovat i nevyžádanou poštu (spam). Nezapomeňte se tedy rezervovat. Bez rezervace se Vám nebude moci vybraný učitel věnovat.

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 se škola otevře všem zájemcům z řad budoucího 6. ročníku, kdy si děti a rodiče budou moci projít naši školu. Vyzkouší si práci s mikroskopem, ovládání robotů, práci s 3D tiskárnou a připraveny budou další zajímavá stanoviště. Úvodní slovo a komentovaná prohlídka s vedením školy začne v 16:00.

Žižkovka zve všechny turnovské předškoláky na pečení posvícenských koláčů. V úterý 7. 11. 2023 v 15:40, 16:00 a 16:20 přivítají malé návštěvníky skřítci a pohádkové bytosti. Spolu s nimi si děti upečou koláče a zazpívají si. Poprvé se posadí do školní lavice a splní zábavné úkoly na interaktivní tabuli.

Volby z kandidátů z řad zákonných zástupců proběhnou v úterý 10. října 2023 od 8:00 do 15:00 ve školní knihovně.

Navrženi kandidáti:

1. Maryška Jaroslav

2. Šiftová Lenka

Hlasovací lístky pro hlasování dle návrhu obdržíte v místě voleb, tedy ve školní knihovně. Voliči mohou zakroužkovat na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 1 kandidáta.

 

Mgr. Aleš Krejčík

ředitel školy

Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 1 člena školské rady ZŠ Turnov, Žižkova 518, p. o. voleného zákonnými zástupci žáků.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search