ŠKOLA

 

 

 

Od čtvrtka 25.11.2021 z provozních důvodů Hotelové školy se až do odvolání bude vařit pouze jedno jídlo. 

Vedoucí ŠJ

Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky proběhne v úterý 9. listopadu od 15 hod.

Sraz u hlavního vchodu školy. Následovat bude prohlídka školy, seznámení s budoucími třídními učiteli, představení školního vzdělávacího programu Škola pro život, nebude chybět ani malé překvapení.

Těšíme se na Vás.

Přihláška do 6. ročníku - ke stažení zde.

Představení školy našimi žáky - ke zhlédnutí zde.

 

Pro rodiče jsme připravili krátké video o tom, jak mají omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou knížku v Bakalářích.

Video zde.

 

Od 1. září 2021 budeme využívat pouze elektronické žákovské knížky v systému online Bakaláři. Částečně jsme systém již využívali při distanční výuce. Rodiče a žáci, kteří nemají či ztratili přístupové údaje, informují svého třídního učitele, který jim na třídních schůzkách či dle dohody předá přihlašovací údaje do systému Bakaláři. Rodiče budou na třídních schůzkách podrobně informováni o využívání systému.

 

Stravování žáků ve školním roce 2021/22 začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci:

7-10 let (24 Kč/oběd), záloha 480 Kč měsíčně

11-14 let (26 Kč/oběd), záloha 520 Kč měsíčně

15 a více (28 Kč/oběd), záloha 560 Kč měsíčně 

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce. (Např. záloha na září je 20. srpna.)

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

tel. ŠJ: 481 312 530

 

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search