ŠKOLA

 

 

 

přihláška do 6. ročníku

Přihláška do 6. ročníku ke stažení.

Kéria pro přijetí žáků do 6. ročníku v případě možnosti překročení kapacity školy:

Žáci ze spádového obvodu školy - § 36 zákona č. 561/2004 Sb., spádové obvody stanovuje Obecně závazná vyhláška Města Turnov (č. 3/2016).

Žáci z okolních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu - rozhodnutí ředitele školy.

 

Další žáci - pokud nebude možno rozhodnout jinak, bude rozhodnuto losem

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search