ŠKOLA

 

 

 

Naši němčináři vyrazí 10.-11. října do Vídně, aby si procvičili své jazykové dovednosti.

Spouštíme nové webové stránky školy, postupně budou jednotlivé sekce doplňovány.

Třetí zářijový týden vyrazí naše šesté ročníky na seznamovací kurz, aby utužily své nové třídní kolektivy.

V dalším díle našeho podcastu si můžete poslechnout rozhovor s paní Evou Kordovou, knihovnicí Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, moderátorkou, významnou osobností turnovského kulturního života, městskou zastupitelkou a patronkou naší školy.
Odkaz na YouTube: ZDE
Odkaz na Spotify: ZDE

Tentokrát vám přinášíme rozhovor s budoucími učitelkami prvních tříd.
Seznámí vás s výukou na naší škole, dozvíte se, co by vaše dítě mělo umět před nástupem do první třídy, informace k Zápisu a spoustu dalšího.
Odkaz na YouTube: ZDE
Odkaz na Spotify: ZDE

Naši žáci a učitelé se v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově zapojili do projektu Kde končí svět. Vyhlašovatelem je Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Styčnou osobou, a tedy patronkou celého projektového dění v Turnově je paní Eva Kordová, knihovnice dětského oddělení. Letošní téma je Dobré zprávy.

Čím se Žižkovka zapojila?

1. Žižkovkastem, tedy podcastem ze Žižkovky. Žáci připravují a točí rozhovory se zaměstnanci školy, s žáky, s významnými osobnostmi. 

2. Počteníčkem, které je částí Žižkovkastu. Žáci ze Žižkovky čtou své práce, které vyšly v knížkách Děti Turnovu (2022) a Poslouchej a vyprávěj (2020).

3. Dobré zprávy chystají i vypravěči. Všichni se pilně připravují na vystoupení v soutěži Čteme všichni, vypráví jen někdo. 

4. Dramaťáci ze Žižkovky připravují vystoupení Dobré zprávy o princezně Štěpánce. Premiéra bude v sobotu 29. 4. 2023 na nádvoří hradu Valdštejn v rámci akce Český ráj dětem. 

5. Na téma Dobré zprávy žáci píšou básničky, epigramy, limeriky, úvahy, příběhy, …

6. Dobré zprávy na Žižkovce dostávají i výtvarnou podobu. Dětí kreslí a malují věci krásné, veselé, příjemné.

7. Z literárních a výtvarných prací žáků možná v příštím školním roce vznikne i knížka Dobré zprávy ze Žižkovky. Vydání knížky bude finančně podporováno MAP Turnovsko III.

8. Dobré zprávy je i téma letošního ročníku tradičního školního jarmarku na Žižkovce. K tomuto tématu budou směřována všechna dětská vystoupení ve více než čtyřhodinovém souvislém kulturním programu.

Když to shrneme, dobrými zprávami letošní školní rok žijí všichni na Žižkovce. A to je v nelehké době dobrá zpráva!

Mgr. Jana Kepková

Dne 14. 3. 2023 se na naší škole konal „Zápis nanečisto“. Navštívili nás budoucí prvňáčci i se svými rodiči. Ve vyzdobené tělocvičně se seznámili s učitelkami 1. stupně a vedením školy. Po úvodním setkání si přišly pro předškoláčky pohádkové bytosti a odvedly je do jídelny na pohádku Vyprávění skřítka Školníčka. Mezitím byli rodiče seznámeni s průběhem zápisu, metodami výuky, akcemi ve škole a s vhodným vybavením do 1. ročníku. Mohli si promluvit s paní Mgr. J. Leitnerovou – pracovnicí PPP Semily.  Děti si zápis vyzkoušely nanečisto, prohlédly si s rodiči pracovní sešity, pracovaly na interaktivní tabuli, pohrály si s roboty… Nechybělo ani dobré občerstvení.

Celá akce měla velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. 

Těšíme se na slavnostní zápis 4. 4. 2023 od 10 hod.

Učitelky budoucího prvního ročníku

Během posledních dvou měsíců nás navštívily děti ze všech mateřských škol v Turnově. Předškoláci se podívali do prvních tříd, zapojili se do výuky a zúčastnili se sportovních aktivit, které pro ně připravili žáci 5. ročníků. Na závěr čekala děti malá svačinka a hry ve školní družině. Byla to moc hezká a příjemná setkání. Těšíme se na budoucí prvňáčky.

Učitelky 5. ročníků

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search