ŠKOLA

 

 

 

Vážení strávníci,

naše školní jídelna pro vás od 16. ledna 2012 připravila nový systém přihlašování a objednávání stravy přes internet. K využívání této služby můžete použít libovolný počítač s přístupem na internet.

Co musíte udělat pro objednávání přes internet?

Zákonný zástupce žáka 1. stupně se se svým e-mailem dostaví do kanceláře školní jídelny, kde mu vedoucí šk. jídelny přidělí přihlašovací údaje k webovým stránkám www.strava.cz.

Zákonný zástupce žáka 2. stupně, popřípadě žák s vyplněnou žádankou, se dostaví do kanceláře školní jídelny, kde mu vedoucí šk. jídelny přidělí přihlašovací údaje k webovým stránkám www.strava.cz.

 Internetová uzávěrka objednávání na další den je vždy do 12,45 h. Pozdější odhlášky jsou možné pouze telefonicky, jako tomu je doteď.

 Zákonný zástupce bude po přihlášení informován i o platbách a odběrech obědů svého dítěte.

 

Pokud nebudete využívat internetové objednávání, žák si objednává stravu pomocí karty jako nyní.

Více informací se dozvíte v kanceláři školní jídelny nebo na tel. 481 312 530.

Žádanka pro žáky 2. stupně ke stažení zde.

Vedoucí provozu školní jídelny (ŠJ): Blanka Šafářová

Úřední hodiny kanceláře ŠJ: Po-Pá 7,45 -10,00 hod.

Telefon se záznamníkem: 481 312 530 (k odhláškám, přihláškám, informacím)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pouze k informacím, neslouží pro odhlášky či přihlášky)

 Podrobný provozní řád ŠJ je součástí školního řádu (jako dodatek č. 1).

Nový strávník

 Nového žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce v kanceláři ŠJ.

 Ve školní jídelně ZŠ Žižkova je zaveden systém čipů, které slouží k objednávání a odhlašování obědu na následující varný den (snímač 3) a k výdeji obědu (snímače 1 a 2).

 Každý nový strávník je povinen si tento čip zakoupit. Cena čipu je stanovena na 120,- Kč.

Způsoby placení obědů

A/ zálohou na účet 101097956/0300, kdy datum splatnosti stravného je vždy 20. předchozího měsíce; variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

 

B/ hotově: v kanceláři ŠJ – strávník je přihlášen až po zaplacení hotovosti, automaticky na oběd č. 1. Přeplatky jsou na konci měsíce převáděny do následujícího měsíce a obědy přihlášeny pouze do výše přeplatku.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2022 Ceny obědů pro žáky ZŠ Žižkova byly stanoveny dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

7 – 10 let 30,– Kč

11 – 14 let 32,– Kč

15 a více let 34,– Kč

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci členěni do kategorií dle věkových skupin. Pokud strávník dosáhne ve školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku, který spadá do vyšší kategorie, musí být automaticky po celý školní rok v té vyšší kategorii veden.

Odhlášky a přihlášky obědů:

A/ Denní odhlášky u snímače č. 3, tzv. “objednávací“ (kartou na následující den do 12.45 hodin – volba č. 0)

B/ Odhlášky na delší období (OD - DO)

- osobně (v kanceláři školní jídelny)

- telefonicky

- internetem

Ve výjimečných případech lze využít „ranních“ odhlášek – do 7.15 hodin stávajícího dne.

Vyzvednutí neodhlášeného obědu je možné od 11.15 do 13.50 – pouze však první den nepřítomnosti strávníka. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování). Na další dny nepřítomnosti strávníka oběd není dotován a musí být včas odhlášen.

 Organizace provozu stravování:

1. Vstup žáků do školní jídelny ke stravování je povolen od 11.30 hodin, a to pouze v přezůvkách. Za přezůvky se nepovažuje sportovní obuv.

2. Výdej obědů začíná v 11.15 pro zaměstnance, od 11.30 pro žáky a končí ve 13.50 hodin. Do 11.50 hodin má v jídelně přednost 1. stupeň (1. - 5. ročník).

3. Žáci se stravují za dohledu pedagogů a pracovníků jídelny, řídí se jejich pokyny.

4. Žáci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a udržují své místo v čistotě.

5. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí provozu ŠJ nebo vedení školy.

6. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťuje pracovník umývárny nádobí.

7. Za čistotu stolů odpovídá vedoucí provozu ŠJ a dohlížející pedagog. Umývání stolů v jídelně během výdejní doby provádí pracovnice provozu školní jídelny.

8. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci ihned zaměstnancům ŠJ nebo dohlížejícímu pedagogovi.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search