Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 1 člena školské rady ZŠ Turnov, Žižkova 518, p. o. voleného zákonnými zástupci žáků.

Číst dál...

Rozvrh tříd 2023/2024

Na níže uvedeném odkaze najdete nové rozvrhy pro školní rok 2023/2024.

Odkaz zde: https://zsturnov.bakalari.cz/Timetable/Public

 

Organizace k začátku školního roku 2023/2024

pondělí 4. 9. 2023

- škola otevřena pro žáky od 7:30, školička již od 7:00

- výuka začíná v 8:00 a končí v 8:45

- oběd v tento den pro žáky není k dispozici

- školní družina funguje do 13:00 a školní klub do 13:00

úterý 5. 9. 2023

- v 1. ročníku výuka s třídním učitelem (třídnické hodiny), výuka končí v 9:40

- v 2. – 5. ročníku probíhá výuka s třídním učitelem (třídnické hodiny), výuka končí v 11:40

- na 2. stupni probíhá výuka s třídním učitelem (třídnické hodiny), výuka končí ve 12:35

- možnost stravování žáků ve školní jídelně

- školní družina již v běžném provozu (ranní 6:30 – 8:00, odpolední končí v 17:00)

- školní klub v provozu do 16:00

středa 6. 9. 2023

- v 1. ročníku končí výuka v 10:45

- výuka pro 2. – 9. roč. dle rozvrhu (bez volitelných předmětů)

čtvrtek 7. 9. - pátek 8. 9. 2023

- výuka v 1. – 9. roč. dle rozvrhu (bez volitelných předmětů)

---------------------------

V týdnu od pondělí 11. 9. 2023 výuka dle rozvrhu včetně volitelných předmětů.

Informační třídní schůzky se konají:

1. stupeň úterý 12. 9. 2023 od 15:30 hod.

2. stupeň úterý 12. 9. 2023 od 16:00 hod.

Informace ze školní jídelny

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny o prázdninách:

Pondělí 28.08.2023 7:30 – 11:00 11:30 – 14:00

Úterý 29.08.2023 7:30 - 11:00 11:30 – 14:00

Středa 30.08.2023 7:30 - 11:00 11:30 - 14:00

Čtvrtek 31.08.2023 7:30 – 11:00 11:30 - 16:00

Pátek 01.09.2023 7:30 – 11:00 11:30 – 14:00

Stravování žáků ve školním roce 2023/24 začíná v úterý 05.09.2023.

Tel.: 481 312 530

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci 7-10 let (30,--/oběd), záloha 630,-- Kč měsíčně

11-14 let (32,--/oběd), záloha 670,-- Kč měsíčně

15 a více (34,--/oběd), záloha 720,-- Kč měsíčně

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci členěni do kategorií dle věkových skupin. Pokud strávník dosáhne ve školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku, který spadá do vyšší kategorie, musí být automaticky po celý školní rok v té vyšší kategorii veden.

Cena čipu je 130,-- Kč (Nové kreditní karty se již neprodávají).

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce (např. záloha na září je splatná 20.srpna).

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

Blanka Šafářová, vedoucí ŠJ

Provoz ŠD a ŠK 30. června

Školní družina a školní klub jsou v pátek 30. června v provozu do 14 hodin.  

stalo se

Pohodové prázdniny!

Žižkovkast - rozhovor s žákyni Julii Dolejšovou

V dalším díle našeho podcastu si můžete poslechnout rozhovor s žákyní naší školy Julii Dolejšovou. Úspěšnou volejbalistkou hrající za TJ Turnov a Olymp Praha.

Odkaz na YouTube: https://youtu.be/IhPiezMiUTk

Odkaz na Spotify: Spotify

Žižkovkast - rozhovor s Pavlínou Horníkovou

V dalším rozhovoru našeho Žižkovkastu jsme vyzpovídali Pavlínu Horníkovou. Učitelku ruského jazyka, knihovnici a zároveň vychovatelku ve školním klubu.

Odkaz na YouTube: https://youtu.be/S8uyZ1ZI0zQ

Odkaz na Spotify: Spotify

Školní jarmark

Níže přikládáme odkaz, na kterém si můžete připomenout v krátkém sestřihu náš letošní školní jarmark.

Odkaz na video: https://youtu.be/heIcZg0VqGE

 

Celý záznam vystoupení žáků si můžete pustit také.

Odkaz na video: https://youtu.be/t_gEbb1-6K0

 

Pokud jste nestihli naší novou školní oslavnou píseň přímo na Jarmarku, můžete si ji pustit nyní:

Odkaz na video: https://youtu.be/j9VOnoMyg5s

 

Nově přijatí žáci

Nově přijatí žáci zde.

úspěchy žáků

Turnovští Rytíři řádu krásného slova v Zrcadlové kapli Klementina Praha

Ve středu 7. června 2023 byl slavnostně uzavřen 14. ročník celostátního projektu výchovy ke čtenářství Kde končí svět,  který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a jeho odborná sekce Klub dětských knihoven (KDK).  Byl to vždy projekt na dva školní roky, ale nyní po pandemii byl zkrácen na jeden školní rok. Letošní téma projektu znělo Dobré zprávy. Základní škola Žižkova Turnov pojala téma  projektu opravdu velkolepě a s velkým nasazením. Doslova jím žila celá škola. Právem proto získala ocenění nejen v regionu Libereckého kraje, ale nakonec celý redakční tým natáčených podcastů pod názvem Žižkovkast získal titul nejcennější a to Rytíři řádu krásného slova. Postupně před rytíře Tadeáše Matěchu, mimochodem držitele titulu z roku 2012, postupně poklekli a byli pasováni: Daniel Hejduk, Adam Hanoušek, Richard Nechvíl a Karolína Zuzánková.

Číst dál...

Do Prahy odjeli jako redaktoři Žižkovkastu, zpět se vrátili jako rytíři Řádu krásného slova

Řeč je o Danielu Hejdukovi ze VII. B, Karolíně Zuzánkové, Adamu Hanouškovi a Richardu Nechvílovi z VIII. C ze ZŠ v Žižkově ulici v Turnově. Tito čtyři žáci ve svém volném čase pracují jako členové redakční rady podcastu ze Žižkovky, tedy Žižkovkastu. Za tuto činnost a za práci v dramatické a literární oblasti na téma Dobré zprávy byli za Liberecký kraj pasováni v Praze v Zrcadlové kapli Klementina na rytíře Řádu krásného slova. Spolu s dalšími zástupci z řad dětí naší republiky byli pasováni i dospělí, a to za spisovatele pan Robin Král, za interprety a herce pan Matouš Ruml.

Číst dál...

Pohár rozhlasu

V úterý 16. 5. se 50 žáků naší školy zúčastnilo atletické soutěže Pohár rozhlasu.

Nejlepšího umístění dosáhli mladší žáci, kteří v konkurenci 19 družstev vybojovali 4. místo.

Stejně tak se dařilo i mladším žákyním, obsadily 5. místo ze 17 družstev.

Starší žáci vybojovali 8. místo a starší žákyně 9. místo ze 17 družstev.

Všem našim žákům blahopřejeme ke krásným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

Celostátní úspěch naší školy!

Již potřetí se naše škola zapojila do celorepublikové výzvy 10.000 kroků, která probíhala v měsíci dubnu. Po říjnové výzvě, kdy se akce účastnilo na 230 žáků a zaměstnanců školy jsme se rozhodli v jarní výzvě nechat aktivitu na samotných žácích a třídních učitelích. Tentokrát se zapojilo na 50 aktivních členů z 5. ročníků a z tříd 7.B a 3.A. Díky jejich aktivitě se naše škola může pyšnit prvním místem v celé České republice!
Cílem výzvy je podpořit společnost v pravidelném pohybu, který je pro naše zdraví klíčový. Není důležité ujít 10.000 kroků, ale motivovat děti a dospělé k pravidelné aktivitě. Stanovit si osobní výzvu a snažit se ji splnit. Buď sám nebo za podpory svého týmu. Chůze je nepřirozenější pohyb, který zvládne prakticky každý. Zároveň je jedním z nejlepších léků na stres či obezitu.
Další výzva bude na podzim 2023, pokud chcete, přidejte se k nám i Vy.

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Aleš Krejčík ředitel školy Email: ales.krejcik@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Pavel Trojan 
zástupce ředitele Email: pavel.trojan@zsturnov.cz

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. 1.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. 1.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. 1.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz
Mgr. Romana Bajerová tř. uč. 2.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. 2.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Žďánská tř. uč. 2.C Email: jana.zdanska@zsturnov.cz
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. 3.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. 3.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. 3.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. 4.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. 4.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Kovačičinová tř. uč. 5.A Email: martina.kovacicinova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. 5.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. 5.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. Věra Machtová tř. uč. 6.A Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková tř. uč. 6.B Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Rennerová tř. uč. 6.C Email: katerina.rennerova@zsturnov.cz
Mgr. František Rameš tř. uč. 7.A Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. 7.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová tř. uč. 7.C Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. 8.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. 8.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková tř. uč. 8.C Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. 9.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. 9.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. 9.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz

Učitelé

Mgr. Ivana Bínová Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Martin Bulva Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Věra Franců Email: vera.francu@zsturnov.cz
Bc. Klára Holomečková Email: klara.holomeckova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Adéla Poláková Email: adela.polakova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz
Jitka Sahajová Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Radka Špísová Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová - Metodik prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Konzultace - úterý 7:20 -7:50 a středa 14:30 - 15:30 (kancelář VP) 

Mgr. Martina Melíšková - Speciální pedagog Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Konzultace - čtvrtek 7:30 - 8:45 (kancelář VP) 

Mgr. Jarmila Šichová - Výchovný poradce pro 1. stupeň Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Konzultace - úterý 13:30 - 14:30 (kancelář VP)

Mgr. Alena Šritrová - Výchovný poradce pro 2. stupeň Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Konzultace - čtvrtek 7:30 -7:50 a čtvrtek 13:30 - 14:00 (kancelář VP)

PhDr. Jana Brandejsová - Školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz
Konzultace - čtvrtek a pátek (7:00 - 14:00)
Mob.: 724 743 107

Radka Špísová vedoucí vychovatelka, 1. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka 2. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka 3. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka 4. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel 5. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka 6. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Jana Buchberger
Monika Hujerová
Zdeňka Chmelíková
Petra Košková
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
Adéla Poláková
Jitka Sahajová
Bc. Lucie Strnadová
Martina Vértešiová, DiS.
Ing. Monika Vinklárková
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jitka Kracíková, správce sport. areálu pro veřejnost
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
historie.png
msmt.png

Na naší škole probíhá projekt MŠMT "EU peníze školám".

Název projektu: Škola pro život

Číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2720

Číst dál...
logo.png
©2023 ZŠ Turnov

Search