Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Sběr papíru

V příštím týdnu od středy do pátku, tedy 12. - 14. října,  proběhne na naší škole sběr papíru bez kartonu. Vždy v době od 7:00 do 7:50 z boku školy u vstupu do tělocvičen (od bývalého kina).

Výzva 10 000 kroků

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se rozhodla zapojit do říjnové výzvy 10 000 kroků pro zdraví a Vás bych chtěl požádat o aktivní zapojení v rámci třídních kolektivů. Cílem je motivovat naše žáky k pravidelné aktivitě, s tím spojené stmelení kolektivu ve třídách, souboj o nejaktivnější třídu na naší škole a společně se pokusíme dojít až na jih Afriky.

Číst dál...

Třídní schůzky

Setkání rodičů a třídních učitelů se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. v kmenových třídách. Pro 1. stupeň od 15:30 a pro 2. stupeň od 16:00. Následně proběhne od 16:30 setkání rodičů ukrajinských žáků s překladatelem v učebně přírodních věd (2. patro učebna č. 304).

Класні збори

Зустріч батьків та вчителів відбудеться у четвер 08.09.2022 в класaх учнів.  Для 1-го ступеня в 15:30, а для 2-го ступеня в 16:00. Після цього в 16:30 відбудеться зустріч батьків українських учнів з перекладачем у класі природничих наук (ІІ поверх, клас № 304).

 

Organizace k začátku školního roku 2022/2023

Níže naleznete bližší informace k organizaci začátku školního roku.

Číst dál...

Přijatí ukrajinští žáci k 10.7.2022

Seznam přijatých ukrajinských žáků - zde.

stalo se

„Děti mě dovedou rozesmát svou bezprostředností,“ říká učitel Aleš Krejčík

Přinášíme první rozhovor z naší nové rubriky "Žižkovka - psaný podcast". Tentokrát byl zpovídán nový učitel a zástupce ředitele Mgr. Aleš Krejčík.

Číst dál...

9.A v Praze

V pondělí 5. 9. se 9.A zúčastnila simulačního programu (sami jsme navrhovali, interpelovali a nakonec hlasovali o navrhovaném zákonu) v Praze v Poslanecké sněmovně ČR. Naši návštěvu Prahy jsme spojili s procházkou ze Staroměstského náměstí přes Karlův most na Malostranské náměstí. Byl to super den!

Mgr. Karin Kučerová, třídní učitelka

Vybavení pro smíšenou výuku

 Naše škola získala začátkem června 2022 na základě žádosti o dotaci na projekt „Vybavení pro smíšenou výuku v ZŠ Turnov, Žižkova“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace v předpokládané výši 285.000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 300.000 Kč. Dotace z Evropské unie činí 95.

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2014-2020 (mmr.cz)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016970

Termín dokončení realizace projektu: 30. 09. 2022

Dodavatel vybavení: AV  MEDIA SYSTEMS, a.s.

 

Projekt řeší chybějící vybavení pro zapojení dlouhodobě nepřítomných žáků při výuce cizích jazyků a pro distanční výuku v Základní škole Turnov, Žižkova 518. Škole chybí vybavení, které by umožnilo zapojit dlouhodobě nemocné (nepřítomné) žáky do výuky cizích jazyků, kteří jsou schopni se zapojit do výuky. Vybavení je potřebné i v době dlouhodobě znemožněné prezenční výuky.

 

Nová velkokapacitní myčka ve školní jídelně

Díky projektu Evropské unie naše škola získala novou velkokapacitní myčku do školní jídelny značky Silanos DSH50-40N v dvouplášťovém celonerezovém provedení. Nová myčka tak nahradila původní, která již byla na hranici své životnosti. Celkové výdaje projektu činily: 180 935,- Kč. Cílem projektu byla modernizace školní jídelny.

Vítání prvňáčků 1. září

1. září proběhl slavnostní den pro spoustu rodičů a žáků naší školy. Třídní učitelky prvních tříd spolu s p. ředitelem a místostarostkou Mgr. Janou Svobodovou přivítali nové žáčky. V letošním školním roce k nám nastoupilo do třech prvních tříd 59 prvňáčků.

Odkaz na video z prvního školního dne na YouTube školy. 

 

úspěchy žáků

Naši žáci získali speciální ocenění v celostátní literární soutěži

Žáci druhého stupně naší školy se zapojili do celostátní literární soutěže vyhlašované u příležitosti festivalu Jičín - město pohádky. Letos dorazilo do této soutěže 292 literárních prací od dětí ze všech koutů naší republiky. O to více si vážíme speciálního ocenění za náš sborník s názvem Řemesla a povolání aneb komu se nelení, ten píše limerik. 

Po slavnostním vyhlášení výsledků si naši mladí autoři prošli Jičín a užili si příjemné festivalové odpoledne.

Děkujeme všem našim literátům a ilustrátorce za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme organizátorům za soutěž, protože je to perfektní motivace k tvoření, a tedy i objevování skrytých talentů.

Mgr. Jana Kepková

Žáci ze Žižkovky byli letos opět velmi úspěšní

I letos naši žáci dokázali, že jsou velmi dobře připravováni a připraveni. Svůj um, inteligenci, dovednosti, znalosti a fyzickou zdatnost prokázali hned v několika soutěžích. Přední místa obsadili v okresních i krajských kolech.

Číst dál...

Střelecká soutěž

Dne 30. 5. 2022 proběhla na Základní škole 28. října soutěž družstev ve střelbě ze vzduchové pušky, která se konala u příležitosti 750. výročí založení města Turnova.

Soutěže se zúčastnily 3 základní školy a žáci naší školy vybojovali první místo. Naši školu reprezentovali: Tereza Kubátová ze 6. A, Matyáš Fajgl a Vítek Polák ze 7. A, Patrik Buriánek a Benedikt Rubeš ze 7. B, Jakub Iker, František Knitl, Filip Málek a Daniel Svoboda ze 7. C.

Ze všech třiceti zúčastněných žáků nejlepšího umístění dosáhli: 1. místo – Patrik Buriánek ze 7. B; 3. místo – Benedikt Rubeš ze 7. B; 5. místo – Filip Málek.

Foto ze soutěže ve fotogalerii.

Mgr. Denisa Mertlíková

Okresní kolo Poháru rozhlasu

V úterý 10. 5. proběhlo na stadionu v Turnově okresní kolo atletické soutěže – Pohár rozhlasu.

Startovalo zde na 560 závodníků z 15 škol, celkem ve 4 kategoriích.

Z naší školy se ho účastnilo 38 žáků druhého stupně.

Největšího úspěchu dosáhli mladší žáci, kteří ze 14 družstev obsadili 4. místo – byli to: z 6. ročníků - Daniel Stach a David Kvapil, ze 7. ročníků - Patrik Buriánek, Benedikt Rubeš, Petr Kubín, Filip Lankisz, Matěj Šimůnek, Matyáš Fajgl, František Knitl a Daniel Svoboda.

Velkým úspěchem bylo 1. místo Patrika Buriánka a 2. místo Filipa Lankisze ve skoku do výšky.

Druhým velkým úspěchem byly mladší žákyně, kterým se povedlo ze 14 družstev vybojovat 5. místo – byly to: z 6. ročníků – Aneta Šritrová, Adéla Donátová, Lucie Menclová, Veronika Víchová, Tereza Novotná, ze 7. ročníků – Julie Dolejšová, Elis Hobelantová, Anna Paříková a Markéta Fuchmanová.

Nesmíme zapomenout ani na krásné výkony družstva starších žáků a starších žákyň. Žákyně obsadili 10. místo a žáci 13. místo. 

Všem závodníkům opět blahopřejeme ke skvělým sportovním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy. Velké poděkování patří i organizátorům z řad deváťáků, bez kterých by se soutěž v tak velkém rozsahu zvládnout nedala.

Mgr. Denisa Mertlíková

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná zástupce ředitele Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele Email: ales.krejcik@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová výchovný poradce pro II. st. Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:45 - 14:30 (kancelář VP) po telefonické domluvě
II. stupeň – pro rodiče čtvrtek 13:45 - 14:15, pro žáky úterý 7:30 - 7:50 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
čtvrtek, pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Romana Bajerová tř. uč. 1.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. 1.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Brožková tř. uč. 1.C Email: veronika.brozkova@zsturnov.cz
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. 2.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. 2.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. 2.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. 3.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. 3.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Eliška Laurinová tř. uč. 4.A Email: eliska.laurinova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. 4.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. 4.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. 5.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. 5.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. 5.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. František Rameš tř. uč. 6.A Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. 6.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová tř. uč. 6.C Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. 7.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. 7.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková tř. uč. 7.C Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. 8.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. 8.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. 8.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. 9.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. 9.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. 9.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz

Učitelé

Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz

Mgr. Věra Machtová prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz

Konzultace - čtvrtek 9:40-10:30 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, 1. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka 2. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka 3. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka 4. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel 5. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka 6. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Monika Handlířová
Petra Košková
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
Adéla Poláková
Bc. Lucie Strnadová
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jitka Kracíková, správce sport. areálu pro veřejnost
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
Emilie Almášiová, uklízečka
©2022 ZŠ Turnov

Search