Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Výuka od 17. 5. 2021

 Od pondělí 17. 5. 2021 nastupují do školy všichni naši žáci. Učit se bude dle rozvrhu. Homogenní skupiny již nemusí být dodržovány, takže odpolední školní družina bude fungovat ve svých šesti odděleních.

Žáci ráno vstupují do školy od 7,30-7,55, a to 1.-2. ročník vchodem na školičce, 3.-5. ročník bočním vchodem hlavní budovy, 6.-9. ročník hlavním vchodem.

Testování žáků bude probíhat jednou týdně vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu. V prostorách školy je povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.

Obědy mají všichni žáci přihlášené, kdo nebude na oběd chodit, tak si jej odhlásí přes portál www.strava.cz.

Mgr. Ivo Filip, 13. 5. 2021

 

Informace pro budoucí 6. ročník

Třídní učitelky budoucích 6. ročníků:

VI. A - Mgr. Veronika Trojanová

VI. B - Mgr. Jana Kepková

VI. C - Mgr. Nicole Tomasová

 

Podrobné informace pro zájemce, kteří chtějí nastoupit do 6. ročníku na naši školu - prezentace zde.

Prezentace naší školy - video zde.

Přihláška - zde.

 

 

Změna termínů jednotné přijímací zkoušky

1. a 2. řádný termín:

pro čtyřleté SŠ - 3. a 4. května 2021

pro osmileté gymnázium - 5. a 6. května 2021

1. a 2. náhradní termín:

pro čtyřleté SŠ - 2. a 3. června 2021

 

Návod pro přihlášení do Office 365

Postupně budeme na našem YouTube kanálu uveřejňovat videa, jak používat Office 365 a Bakaláře. Ikonka na webu školy nahoře vlevo.

https://www.youtube.com/channel/UCls_XDsoRvt6BeXgAUcWWvw

 

Manuál pro rodiče - přístup do Bakalářů

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách Vám budou předány přihlašovací údaje do aplikace Bakaláři a další informace k používání - manuál ke spuštění zde.

Mgr. Ivo Filip, 14. 9. 2020

 

stalo se

Čarodějnice u prvňáčků

Jaký jste měli čarodějnický den? My jsme si ho s prvňáčky užili. Děti přišly v maskách čarodějů a čarodějnic. V čarodějnické škole plnily úkoly, kvízy a soutěže, které pro ně připravily paní učitelky a paní vychovatelky. Na závěr děti obdržely diplomy a čarodějnická vysvědčení. Podívejte se ve fotogalerii, jak se nám dařilo. 

 

Na Žižkovce sportujeme!

Připomínka sportovních akcí školy a sportovních úspěchů našich žáků - video zde.

 

Jak se daří prvňáčkům na Žižkovce?

Skvěle! Pojďte se s námi podívat do naší školy, třídy i družiny. Už jsme se toho hodně naučili a našli partu dobrých kamarádů. Video ke zhlédnutí zde.

 

 

Kulturní dění na Žižkovce

Připomeňte si společně s námi kulturní dění na naší škole a některé významné úspěchy našich žáků.

Prezentace k prohlédnutí zde.

 

Šašek, šáša, šášula

Prvňáčci se učí nové písmenko "Š". Do školy přišli v maskách šašků, šášů, šášulů. Některé holčičky přišly jako Šípkové Růženky. Děti se hrou naučily nové písmenko "Š", vyráběly šašky, šaškovské čepice a pak si zasoutěžily. Šáškovské dny jsme si pěkně užili.

Tř. učitelky 1. tříd

úspěchy žáků

Krajské kolo biologické olympiády

V sobotu 1. 5. 2021 proběhlo krajské kolo biologické olympiády na téma Těžký život ve vodě.  Z naší školy se do kraje probojovalo 5 žáků druhého stupně. Před samotným testem a poznávačkou rostlin a živočichů museli žáci ještě vypracovat vstupní úkol pro krajské kolo. Na výběr měli ze šesti témat. Ty se týkaly především terénního průzkumu různých typů vod (hodnocení kvality vody, pozorování ptáků, pozorování fytoplanktonu…). Každý žák si vybral úkol, který ho nejvíce oslovil.

V kategorii mladších žáků se na krásném 4. místě umístila Vanessa Richtrová ze 7.C, na 10. místě se umístil Jakub Kolinger za 6.C.

V kategorii starších žáků se na 10. místě umístil Pavel Pokorný z 9.D, na 18. místě Jan Mizera z 8.A a na 21. místě Barbora Rajnochová z 8.C.

Našim žákům děkujeme za vzornou přípravu na krajské kolo a za reprezentaci školy a doufáme, že je téma biologické olympiády osloví i příští rok a půjdou do něj opět s plným nasazením jako letos.

Mgr. Denisa Mertlíková

Čtyři naši žáci postoupili do krajského kola Dětské recitace

Úspěšné jaro na naší škole pokračuje. Barbora Šimůnková z IX. A, Filip Sebastian Kudrnovský z IX. A, Elis Hobelantová z VI. A a Jan Bevilaqua z V. C postoupili ve svých kategoriích z okresního kola Dětské recitace do krajského kola.

Recitace má v naší škole dlouholetou tradici. Do této umělecké činnosti se zapojuje řada dětských nadšenců napříč ročníky. Loni se z důvodu pandemie okresní kolo nekonalo. Jsme rádi, že letos organizátoři umožnili dětem předvést svá vystoupení v okresním kole a že se uskuteční i krajské a celostátní kolo. Děkujeme.

Naši milí recitátoři, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy! Držíme Vám palce do krajského kola! 

Mgr. Jana Kepková

Krajské kolo geologické olympiády

Krajská kola geologické olympiády proběhla 19. dubna 2021 opět distanční formou. Test měl celkem 28 otázek různého typu, avšak některé z otázek byly složené až z osmi odpovědí. Celkem bylo možno získat 176 bodů. Letos krajské kolo bylo obohaceno o otázky, které se netýkaly pouze planety Země, ale i planety Mars.

Naši školu v krajském kole reprezentovali:

Vojtěch Mertlík – umístil se na 6. místě.

Pavel Pokorný – umístil se na 7. místě.

Oba žáci patří mezi úspěšné řešitele krajského kola. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a za přípravu na tuto nelehkou soutěž.

Mgr. Denisa Mertlíková

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková zástupce ředitele Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná zástupce ředitele Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz

Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš  výchovný poradce pro II. st. Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková výchovný poradce pro II. st. Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:30-14:30 hod. (třída I. B) po telefonické domluvě
II. stupeň – úterý 7:30-8:50 hod. (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. I.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. I.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Švehlová tř. uč. II.A Email: lenka.svehlova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. II.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. II.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. III.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. III.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. III.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz
Mgr. Romana Bajerová tř. uč. IV.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. IV.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. V.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. V.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. V.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. VI.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. VI.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. VI.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. VII.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. VII.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. VII.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová tř. uč. VIII.A Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. VIII.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. František Rameš tř. uč. VIII.C Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. IX.A Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. IX.B Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová tř. uč. IX.C Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Nicole Tomasová tř. uč. IX.D Email: nicole.tomasova@zsturnov.cz
Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Martin Bulva Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Mgr. Ivo Filip Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Bc. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková  Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Bc. Michaela Plocová Email: michaela.plocova@zsturnov.cz
Jana Pluchová Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček  Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Radka Špísová  Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde metodik prevence Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, I. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka II. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka III. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka IV. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel V. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka VI. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS.
MgA. Martina Meletzká
Petra Burdová
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jana Končinská, správce sport. areálu pro veřejnost, uklízečka
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, uklízečka
©2021 ZŠ Turnov

Search