Kopie-nvrhu--plakt-prvci_compressed.jpg - 3,20 MB
Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Ředitelská volna

Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy na dny 2. 5. a 3. 5. 2024 ředitelské volno.

Literární soutěž: Březen - měsíc knihy

Velikonoční dílna na Žižkovce

Kroužek Veselá školička

Valentýn na Žižkovce

stalo se

Pedagog Mgr. Jan Rakouš oceněn Libereckým krajem ke Dni učitelů

Náš pedagog Mgr. Jan Rakouš si nedávno převzal ocenění od Libereckého kraje za svoji dlouhodobou činnost. Mgr. Jan Rakouš, jako tělocvikář – srdcař, byl a je dlouhá léta, kromě své učitelské činnosti, velmi platným aktivním trenérem a cvičitelem. Všude na něj rádi spoléhají a oceňují jeho velmi neokázalou a skromnou obětavost. Vždy ochotně vypomáhá oddílům, spolkům i své škole tam, kde je potřeba pomoci. Bez potřeby se chlubit výsledky a rozsahem své činnosti. S obdivem oceňujeme jeho neuvěřitelných 44 let praxe ve školství a práce s mladou generací. A učí a trénuje stále dál…

Děkujeme!

 

 

Návštěvy mateřských škol

V lednu a únoru navštívily naši školu turnovské mateřské školy. Žáci z 5. ročníků pro ně připravili zábavné sportování v tělocvičně. Pak už na předškoláky čekali kamarádi z 1. tříd. Děti ze školky zjistily, jaké to je být školákem, zapojily se i do výuky. Po malé svačině si mohly pohrát v družině. Byla to moc hezká a příjemná setkání.

Beseda o Bali

Ve čtvrtek 1. února zavítala do naší školní knihovny Šárka Hloušková (ze sociálních sítí známá jako Sarah Hlousek), která v současné době žije a vzdělává děti na ostrově Bali. Pomocí prezentace o tom Sarah poutavě vyprávěla. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavostí ze života lidí na Bali. V rámci projektu „Děti kreslí dětem“ vytvořili žáci 3.C a 4.A obrázky, které se Sarah poletí za dětmi na Bali.

Za přednášku děkujeme Šárce alias Sarah i Evě Kordové, která pro nás přednášku ve spolupráci s Městskou knihovnou zprostředkovala.

 

Žižkovkast - rozhovor s Bc. Klárou Pietrak Holomečkovou

V dalším díle našeho Žižkovkastu jsme přivítali paní učitelku Bc. Kláru Pietrak Holomečkovou. Zaposlouchat se můžete na našem YouTube kanále nebo na Spotify.

YouTube: ZDE

Spotify: ZDE

Žižkovkast - rozhovor s Mgr. Janem Rohlíčkem

Už jste slyšeli rozhovor s Mgr. Janem Rohlíčkem? Poslechnout si ho můžete na odkazech níže:

YouTube: ZDE

Spotify: ZDE

úspěchy žáků

Tonička Fojtíková postupuje do celostátního kola Dětské recitace

V sobotu 6. 4. 2024 se v Liberci uskutečnilo krajské kolo Dětské recitace. Ve II. kategorii (4. a 5. ročník ZŠ) okres Semily reprezentovaly tři dívky z naší školy.

Tonička Fojtíková ze IV. A postupuje do celostátního kola do Svitav!

Klárka Hamadová ze IV. A získala zvláštní cenu poroty (4. místo).

Anička Drahoňovská ze IV. A dostala diplom.

Všem dívkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a okresu Semily. Toničce přejeme úspěšné vystoupení v celostátním kole ve Svitavách 7. - 9. 6. 2024 a spoustu nových recitátorských zkušeností a zážitků!

Máme mistra ČR v hokeji!

Náš žák Petr Kubín z 9.A se stal mistrem ČR v hokeji! Stalo se tomu tak ve třetím finálovém utkání, kdy si jeho tým Bílých tygrů poradil s Plzní. Pro titul v kategorii 9. tříd si tým Bílých tygrů došel bez jediné porážky v play-off. Péťovi k tomuto úspěchu moc gratulujeme!

Vítězství našich žákyň v krajském kole olympiády v RJ

27. března proběhlo v Liberci krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Naši školu reprezentovaly vítězky školního kola Ester Slavíková z 9. C a Amálie Šonská z 9.A. V konkurenci 11 účastníků si obě děvčata vedla skvěle, Amálka se umístila na krásném 3. místě a Ester Slavíková dokonce vybojovala nádherné 1. místo. Letos se poprvé koná v Praze i celorepublikové kolo soutěže v ruském jazyce, a jsme rádi, že naše Ester bude v této soutěží reprezentovat celý Liberecký kraj. 

Oběma děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Ester držíme palce v celostátním kole.

Pavlína Horníková

Literární soutěž - výsledky

Literární soutěž vyhlášená v březnu - Měsíci knihy na počest 100. výročí narození Eduarda Petišky již má své vítěze. Knižní poukaz v hodnotě 100 Kč za správné odpovědi získali: Tomáš Dokoupil, Tereza Kubátová a Nathan Mungo Marek z VIII. A a Vít Bursa, Alena Háková, Aneta Hlavová, Lukáš Marx a Anna Nýdrlová z VIII. B. Gratulujeme!

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Aleš Krejčík ředitel školy Email: ales.krejcik@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Pavel Trojan 
zástupce ředitele Email: pavel.trojan@zsturnov.cz

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. 1.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. 1.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. 1.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz
Mgr. Romana Bajerová tř. uč. 2.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. 2.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Žďánská tř. uč. 2.C Email: jana.zdanska@zsturnov.cz
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. 3.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. 3.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. 3.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. 4.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. 4.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Kovačičinová tř. uč. 5.A Email: martina.kovacicinova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. 5.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. 5.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. Věra Machtová tř. uč. 6.A Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková tř. uč. 6.B Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Rennerová tř. uč. 6.C Email: katerina.rennerova@zsturnov.cz
Mgr. František Rameš tř. uč. 7.A Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. 7.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová tř. uč. 7.C Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. 8.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. 8.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková tř. uč. 8.C Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. 9.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. 9.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. 9.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz

Učitelé

Mgr. Ivana Bínová Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Martin Bulva Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Věra Franců Email: vera.francu@zsturnov.cz
Bc. Klára Holomečková Email: klara.holomeckova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Adéla Poláková Email: adela.polakova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz
Jitka Sahajová Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Radka Špísová Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová - Metodik prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Konzultace - úterý 7:20 -7:50 a středa 14:30 - 15:30 (kancelář VP) 

Mgr. Martina Melíšková - Speciální pedagog Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Konzultace - čtvrtek 7:30 - 8:45 (kancelář VP) 

Mgr. Jarmila Šichová - Výchovný poradce pro 1. stupeň Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Konzultace - úterý 13:30 - 14:30 (kancelář VP)

Mgr. Alena Šritrová - Výchovný poradce pro 2. stupeň Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Konzultace - čtvrtek 7:30 -7:50 a čtvrtek 13:30 - 14:00 (kancelář VP)

PhDr. Jana Brandejsová - Školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz
Konzultace - čtvrtek a pátek (7:00 - 14:00)
Mob.: 724 743 107

Radka Špísová vedoucí vychovatelka, 1. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka 2. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka 3. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka 4. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel 5. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka 6. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Jana Buchberger
Mgr. Monika Hujerová
Zdeňka Chmelíková
Petra Košková
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
Adéla Medea Vele
Jitka Sahajová
Bc. Lucie Strnadová
Martina Vértešiová, DiS.
Ing. Jitka Vinklárková
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jitka Kracíková, správce sport. areálu pro veřejnost
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
©2024 ZŠ Turnov

Search