Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Školní jarmark 2022

Sběr papíru

Sběr papíru (bez kartonu) proběhne v týdnu od 2.5. do 4.5.2022 (po-st) v době od 7:00 do 7:55 u vstupu do tělocvičen (od bývalého kina).

Akce v březnu 2022

V rámci Března – měsíce knihy připravila školní knihovna výstavu nových knih a soutěž pro žáky 2. stupně ke 430. výročí narození Jana Ámose Komenského. Dále připravujeme soutěž pro žáky 1. stupně, kteří se zúčastní Noci s Andersenem v pátek 1. dubna. Na tuto již tradiční akci se těší všichni žáci 1. stupně. 

 

Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky

Srdečně zveme budoucí šesťáky na Den otevřených dveří, který se koná 15. 3. 2022.

 

Škola už je za dveřmi pro budoucí prvňáčky

Zveme budoucí prvňáčky s rodiči na tradiční akci Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu, která proběhne 15. a 16. března od 14 do 17 hodin v prostorách školičky.

Slavnostní zápis do prvních tříd se koná v úterý 5. dubna 2022.

Těšíme se na vás!

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=7MBLkWzog3I

 

stalo se

Naši dramaťáci opět pomohli otevřít Český ráj

Český ráj otvírá svou náruč turistům již tradičně poslední dubnovou sobotu. I letos na akci Český ráj dětem vystoupili naši dramaťáci. Pohádku Čertova ruka, kterou vymysleli na motivy pověsti o této skále, zahráli na prvním nádvoří Valdštejna celkem devětkrát. Pohádku shlédlo více než 1400 účastníků akce.

Děkujeme dramaťákům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Naši žáci pozdravili setkání seniorů

Ve středu 11. května žáci naší školy pozdravili ve školní jídelně krátkým kulturním vystoupením setkání Svazu postižených civilizačními chorobami. Nejprve zahrál na housle Jan Drahoňovský ze III. C, potom zarecitovali své vítězné texty z krajského kola Dětské recitace a ze soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo Antonie Fojtíková z II. A, Jan Drahoňovský ze III. C a Anna Marie Kněbortová z IX. A. Protože Turnov slaví 750 let první písemné zmínky, přednesli své vlastní básně k tomuto výročí Tadeáš Válek a Vojtěch Kubánek z VI. A. Na závěr kulturního vystoupení zazpívaly Emilie Jahodová, Aneta Šritrová a Tereza Novotná ze VI. C hymnu Českého ráje. Přes sto účastníků setkání je ocenilo potleskem.

Všem vystupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Pomoc Ukrajině

V březnu proběhla na naší škole sbírka školních pomůcek pro děti z Ukrajiny, kterou organizoval Spolek Žižkovka. Do atria školy děti přinesly školní batohy, penály, psací potřeby a spoustu jiných školních pomůcek. Sbírka se setkala s velmi kladným ohlasem mezi ukrajinskými rodiči, citujeme:  

„Srdečně děkuji Vám a Spolku Základní školy Žižkova a taky všem dětem a jejích rodičům za pomoc pro děti z Ukrajiny“.

„Jste skvělí, je to pro ně to nejlepší, co jste mohli udělat. Děti s velkou radostí si vybírají pomůcky do školy a školní batohy“.

V současné době již téměř měsíc probíhá u nás na Žižkovce souvislá výuka ukrajinských dětí. Děti jsou zařazeny do jednotlivých tříd, společně s ostatními se vzdělávají a zároveň se účastní skupinové výuky českého jazyka. Malí ukrajinští žáci mají každodenně hodinu konverzace s pedagogy, velmi nápomocné jsou i asistentky pedagogů, které jim poskytuji individuální péči šitou na míru. Na začátku před námi stály velké otazníky, jak uchopit výuku, kterou neustále ladíme a uzpůsobujeme potřebám našich ukrajinských žáčků. Spokojenost s jejich výukou a přátelským přijetím v české škole se projevuje hlavně v ohlasech jejich rodičů. Úsměv dětí prozrazuje vše…

Svatba ve škole

Žáci 6. A si zkusili uspořádat, zorganizovat a uskutečnit svatební obřad a následnou slavnostní hostinu. Každé dítě ve třídě se nějakým způsobem do této akce zapojilo. Někdo se na chvíli stal panem oddávajícím, matrikářem, vrchním organizátorem, družičkou, svědkem i svatebčanem. Nechyběla samozřejmě ani krásná nevěsta ve svatebních šatech a urostlý ženich, kteří si řekli své ano.

Po krásném a slavnostním obřadu nevěsta nezapomněla házet květinou, pak společně se ženichem zametali střepy z rozbitého talíře a krájeli nádherný dvoupatrový svatební dort. Po slavnostním projevu a přípitku si všichni zúčastnění pochutnali na svatebním menu, ve kterém nechyběly makronky, svatební koláčky, jednohubky, chlebíčky a jiné dobroty. Na svatebních přípravách se podíleli i rodiče, za což jim patří velký dík.

Tato netradiční aktivita se konala v rámci občanské výchovy, kde s dětmi probíráme téma Rodina. Děti si také tímto způsobem vyzkoušely různé dovednosti důležité pro život – domluvit se, vypracovat daný úkol v termínu, spolupracovat ve skupině atd.

Moc všem děkuji za krásný zážitek.

Mgr. Veronika Trojanová

Maškarní karneval ve školní družině

V březnu proběhl „na školičce“ maškarní karneval. Již začátkem měsíce jsme se začali připravovat, pracovali jsme na výzdobě tělocvičny. Masky byly tradičně úžasné. Samotné maškarní odpoledne proběhlo v duchu radostné hudby, tance, soutěží… Děti si přišly na své a byly veselé a spokojené.

Vychovatelé ŠD

úspěchy žáků

Okresní kolo Poháru rozhlasu

V úterý 10. 5. proběhlo na stadionu v Turnově okresní kolo atletické soutěže – Pohár rozhlasu.

Startovalo zde na 560 závodníků z 15 škol, celkem ve 4 kategoriích.

Z naší školy se ho účastnilo 38 žáků druhého stupně.

Největšího úspěchu dosáhli mladší žáci, kteří ze 14 družstev obsadili 4. místo – byli to: z 6. ročníků - Daniel Stach a David Kvapil, ze 7. ročníků - Patrik Buriánek, Benedikt Rubeš, Petr Kubín, Filip Lankisz, Matěj Šimůnek, Matyáš Fajgl, František Knitl a Daniel Svoboda.

Velkým úspěchem bylo 1. místo Patrika Buriánka a 2. místo Filipa Lankisze ve skoku do výšky.

Druhým velkým úspěchem byly mladší žákyně, kterým se povedlo ze 14 družstev vybojovat 5. místo – byly to: z 6. ročníků – Aneta Šritrová, Adéla Donátová, Lucie Menclová, Veronika Víchová, Tereza Novotná, ze 7. ročníků – Julie Dolejšová, Elis Hobelantová, Anna Paříková a Markéta Fuchmanová.

Nesmíme zapomenout ani na krásné výkony družstva starších žáků a starších žákyň. Žákyně obsadili 10. místo a žáci 13. místo. 

Všem závodníkům opět blahopřejeme ke skvělým sportovním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy. Velké poděkování patří i organizátorům z řad deváťáků, bez kterých by se soutěž v tak velkém rozsahu zvládnout nedala.

Mgr. Denisa Mertlíková

Krajské kolo Odznaku všestrannosti (OVOV)

V pátek 6. 5. proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo Odznaku všestrannosti, kterého se účastnilo celkem 11 škol. Družstvo naší školy zde vybojovalo krásné 3. místo.  

Družstvo tvořili tito žáci: Hrdličková Viktorie z 8. B, Paříková Anna ze 7.C, Hobelantová Elis a Dolejšová Julie ze 7. A, Ježek Šimon z 8. A, Lankisz Filip ze 7.A, Buriánek Patrik a Rubeš Benedikt ze 7.B. Krajského kola se v kategorii jednotlivců účastnil i Vojtěch Holán ze 6.A.

Mezi jednotlivci na stupních vítězů stáli:

Patrik Buriánek – 2. místo

Benedikt Rubeš – 3. místo

Šimon Ježek – 3. místo

Všem těmto žákům blahopřejeme ke skvělým výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

Žižkovka na stupních vítězů!

Že nemáme sportovní třídy? Nevadí! I přesto se naši žáci 1.- 5. ročníků umístili v atletickém trojboji, který se konal 12. 5. 2022, na stupních vítězů. Všem žákům (bylo jich 40), kteří vzorně reprezentovali školu, děkujeme. A těm, kteří budou "žlutou barvou" reprezentovat naši školu v krajské soutěži, držíme palce.

J. Šimůnková, M. Kasíková

Krajské kolo olympiády v českém jazyce

Do krajského kola olympiády v českém jazyce postoupily z naší školy hned dvě žákyně - Barbora Braunová (IX.A) a Kateřina Trojanová (IX.B). Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy a jsme rádi, že i v letošním roce dívky navázaly na úspěchy z minulých let. 

Barbora skončila nakonec na 4. místě, což ji nominovalo do užšího republikového finále, bohužel ale nebyla pro další kolo za Liberecký kraj vybrána. Kateřině těsně unikla i tato možnost, přesto její 8. místo zaslouží chválu a uznání. Přejeme oběma dívkám hodně štěstí, a aby své zkušenosti zúročily při dalším studiu. 

Mgr. Lucie Blažková

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková zástupce ředitele Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková výchovný poradce pro II. st. Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:30-14:30 hod. (kancelář VP) po telefonické domluvě
II. stupeň – čtvrtek 7:00-7:30 hod., pátek 10:00-11:30 hod. (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
čtvrtek, pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. I.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. I.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. I.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. II.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. II.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Švehlová tř. uč. III.A Email: lenka.svehlova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. III.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. III.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. IV.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. IV.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. IV.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz
Mgr. Romana Bajerová tř. uč. V.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. V.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. VI.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. VI.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Nicole Tomasová tř. uč. VI.C Email: nicole.tomasova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. VII.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. VII.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. VII.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. VIII.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. VIII.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. VIII.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová tř. uč. IX.A Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. IX.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. František Rameš tř. uč. IX.C Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Mgr. Ivo Filip Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková  Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Plocová Email: michaela.plocova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček  Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz

Konzultace - úterý 7:15-7:45, čtvrtek 9:30-10:45 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, I. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka II. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka III. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka IV. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel V. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka VI. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
MgA. Martina Meletzká
Petra Burdová
Adéla Poláková
Mgr. Zdeňka Chmelíková
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jana Končinská, správce sport. areálu pro veřejnost, uklízečka
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
Emilie Almášiová, uklízečka
©2022 ZŠ Turnov

Search