Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Posvícení a den otevřených dveří

Žižkovka zve všechny turnovské předškoláky na pečení posvícenských koláčů. V úterý 8. 11. 2022 v 15:45, 16:00 a 16:15 přivítají malé návštěvníky skřítci a pohádkové bytosti. Spolu s nimi si děti upečou koláče a zazpívají si. Poprvé se posadí do školní lavice a splní zábavné úkoly na interaktivní tabuli. 

V rámci posvícení se bude konat také den otevřených dveří pro všechny zájemce z řad žáků budoucích 6. ročníků od 15:00 do 17:00 v knihovně naší školy. 

Dále Vás zveme na akci „Škola už je za dveřmi aneb nebojme se zápisu“, která se bude konat 14. 3. 2023.  

PS: Ať je teplo nebo zima, na Žižkovce je vždy prima. 

Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Školní družina o podzimních prázdninách je v provozu ve středu 26. října od 7:00 do 15:00.

Sběr papíru

V příštím týdnu od středy do pátku, tedy 12. - 14. října,  proběhne na naší škole sběr papíru bez kartonu. Vždy v době od 7:00 do 7:50 z boku školy u vstupu do tělocvičen (od bývalého kina).

Výzva 10 000 kroků

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se rozhodla zapojit do říjnové výzvy 10 000 kroků pro zdraví a Vás bych chtěl požádat o aktivní zapojení v rámci třídních kolektivů. Cílem je motivovat naše žáky k pravidelné aktivitě, s tím spojené stmelení kolektivu ve třídách, souboj o nejaktivnější třídu na naší škole a společně se pokusíme dojít až na jih Afriky.

Číst dál...

Třídní schůzky

Setkání rodičů a třídních učitelů se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. v kmenových třídách. Pro 1. stupeň od 15:30 a pro 2. stupeň od 16:00. Následně proběhne od 16:30 setkání rodičů ukrajinských žáků s překladatelem v učebně přírodních věd (2. patro učebna č. 304).

Класні збори

Зустріч батьків та вчителів відбудеться у четвер 08.09.2022 в класaх учнів.  Для 1-го ступеня в 15:30, а для 2-го ступеня в 16:00. Після цього в 16:30 відбудеться зустріч батьків українських учнів з перекладачем у класі природничих наук (ІІ поверх, клас № 304).

 

stalo se

Naši dramaťáci opět pomohli rozsvítit turnovský vánoční strom

Adventní postavy z našeho dramaťáku po delší covidové odmlce opět pomohly rozsvítit turnovský vánoční strom. Skřítek Turnováček kouzelným zvonečkem přivolal třicet šest našich andělů, čertů a svatých adventních postav, aby se Turnovanům představili, mocným kouzlem rozsvítili turnovský vánoční strom a potom obdarovali turnovské děti sladkostmi.

Všem našim dramaťákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme i panu Bc. Ottovi Tomsovi za dlouholeté mikulášování s naším dramaťákem.

Mgr. Jana Kepková

Projektový den v rámci výuky moderní techniky

Žáky se postupně snažíme seznámit s moderními technikou. Součástí toho byl i projektový den, kdy si žáci pátých ročníku mohli aktivní formou vyzkoušet robotické puky VEX123 za účasti pana Ing. Falese.

 

Testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku

V měsících říjnu a listopadu se na naší škole v rámci ČŠI provádělo testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku. Testování bylo realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro MŠMT připravilo Vysokoškolské sportovní centrum. Testování zdatnosti probíhá na školách po zhruba třiceti letech.

Žižkovku provoněla vůně koláčů

Posvícení na Žižkovce je již tradiční akcí pro budoucí prvňáčky. Spolu s budoucími učitelkami prvních tříd předškoláky 8. 11. 2022 přivítaly i pohádkové postavy. 

Číst dál...

Zájezd do Vídně

Cílem letošního říjnového výjezdu do německy mluvících zemí se stala Vídeň. Hlavní město Rakouska má opravdu co nabídnout: 

• Nádherné stavby nejrůznějších slohů (zámek Schönbrunn, katedrála sv. Štěpána, radnice, budova parlamentu, zimní sídlo Habsburků Hofburg, Burgtheater, unikátní Hundertwasserhaus i nejmodernější mrakodrap).

• Historii rodu Habsburků spojenou se jmény Marie Terezie, Josefa II., Sisi (Alžběta Bavorská).

• Kouzelnou atmosféru širokých bulvárů, ulic a úzkých uliček vybízejících k procházce, nákupu a gurmánskému prožitku (Sachertorte, Wiener Schnitzel).

• Dům moře (Haus des Meeres) plný akvárií různých velikostí a v nich žraloci, obrovské anakondy a želvy, ryby všech barev i stovky maličkých bílých medúz. 

• Nezapomenutelné výhledy z Glorietty, Dunajské věže a prosklené terasy.

Měli jsme tedy z čeho vybírat. Domů si všichni přivezli nejen zážitky a dojmy, ale po dvoudenním „pochodování“ také tisíce kroků.

Za organizátory zájezdu Z. Bičíková 

 

úspěchy žáků

Žižkovkast - 10 000 kroků

Další díl Žižkovkastu je věnován naší říjnové výzvě 10 000 kroků. Hostem byli nejlepší žák v bodování Antonín Štefánek, nejlepší žákyně v celkové nachozené vzdálenosti Elis Hobelantová a nejlepší učitel v obou kategoriích Pavel Trojan.

Odkaz na Spotify: ZDE

Odkaz na YouTube: ZDE

Chodíme pro zdraví - výzva 10 000 kroků

V měsíci říjnu se na 224 žáků a zaměstnanců zapojilo do výzvy 10 000 kroků, kde cílem výzvy nebylo každým dnem ujít 10 000 kroků, ale především chodit pro své zdraví a zlepšit tak svoji fyzickou kondici.

Číst dál...

Naši vypravěči si z oblastní přehlídky přivezli pěkná ocenění

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se v Jičíně konala oblastní přehlídka soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo. Naši školu reprezentovalo sedm žáků. Cenu diváků si přivezli Jan Drahoňovský ze IV. C a Anna Drahoňovská ze III. A. První místo obsadily Antonie Fojtíková ze III. A a Anna Marie Kněbortová z loňské IX. A. Druhé místo získaly Klára Hamadová z III. A a Aneta Hlavová ze VII. B. Antonín Štefánek ze IV. C byl oceněn 3. místem.

Našim vypravěčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Naši žáci získali speciální ocenění v celostátní literární soutěži

Žáci druhého stupně naší školy se zapojili do celostátní literární soutěže vyhlašované u příležitosti festivalu Jičín - město pohádky. Letos dorazilo do této soutěže 292 literárních prací od dětí ze všech koutů naší republiky. O to více si vážíme speciálního ocenění za náš sborník s názvem Řemesla a povolání aneb komu se nelení, ten píše limerik. 

Po slavnostním vyhlášení výsledků si naši mladí autoři prošli Jičín a užili si příjemné festivalové odpoledne.

Děkujeme všem našim literátům a ilustrátorce za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme organizátorům za soutěž, protože je to perfektní motivace k tvoření, a tedy i objevování skrytých talentů.

Mgr. Jana Kepková

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná zástupce ředitele Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele Email: ales.krejcik@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová výchovný poradce pro II. st. Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:45 - 14:30 (kancelář VP) po telefonické domluvě
II. stupeň – pro rodiče čtvrtek 13:45 - 14:15, pro žáky úterý 7:30 - 7:50 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
čtvrtek, pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Romana Bajerová tř. uč. 1.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. 1.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Brožková tř. uč. 1.C Email: veronika.brozkova@zsturnov.cz
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. 2.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. 2.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. 2.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. 3.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. 3.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Eliška Laurinová tř. uč. 4.A Email: eliska.laurinova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. 4.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. 4.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. 5.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. 5.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. 5.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. František Rameš tř. uč. 6.A Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. 6.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová tř. uč. 6.C Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. 7.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. 7.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková tř. uč. 7.C Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. 8.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. 8.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. 8.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. 9.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. 9.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. 9.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz

Učitelé

Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz

Mgr. Věra Machtová prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz

Konzultace - čtvrtek 9:40-10:30 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, 1. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka 2. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka 3. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka 4. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel 5. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka 6. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Monika Handlířová
Petra Košková
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
Adéla Poláková
Bc. Lucie Strnadová
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jitka Kracíková, správce sport. areálu pro veřejnost
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
Emilie Almášiová, uklízečka
©2022 ZŠ Turnov

Search