Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Informace ŠJ

Od čtvrtka 25.11.2021 z provozních důvodů Hotelové školy se až do odvolání bude vařit pouze jedno jídlo. 

Vedoucí ŠJ

Podpořte správnou věc

Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky

Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky proběhne v úterý 9. listopadu od 15 hod.

Sraz u hlavního vchodu školy. Následovat bude prohlídka školy, seznámení s budoucími třídními učiteli, představení školního vzdělávacího programu Škola pro život, nebude chybět ani malé překvapení.

Těšíme se na Vás.

Přihláška do 6. ročníku - ke stažení zde.

Představení školy našimi žáky - ke zhlédnutí zde.

 

Omlouvání absence pro rodiče

Pro rodiče jsme připravili krátké video o tom, jak mají omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou knížku v Bakalářích.

Video zde.

 

Elektronické žákovské od 1. 9. 2021

Od 1. září 2021 budeme využívat pouze elektronické žákovské knížky v systému online Bakaláři. Částečně jsme systém již využívali při distanční výuce. Rodiče a žáci, kteří nemají či ztratili přístupové údaje, informují svého třídního učitele, který jim na třídních schůzkách či dle dohody předá přihlašovací údaje do systému Bakaláři. Rodiče budou na třídních schůzkách podrobně informováni o využívání systému.

 

stalo se

Naši žáci představili na Kulturnovu svou knížku

Naši žáci, současní i bývalí, se v sobotu 9. 10. 2021 na Střelnici pochlubili svou knížkou literárních a výtvarných prací Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje. Knížka vyšla už v roce 2020, ale z důvodu pandemie nebyla pokřtěna. 

Moderovali žáci loňské IX. A Barbora Broučková, Veronika Klementová, Barbora Šimůnková a Filip Sebastian Kudrnovský. Ochutnávku z knihy budoucí Děti Turnovu, na které se budou podílet žáci všech turnovských škol, recitovaly děti ze současné VI. A Zuzana Hejduková, Anežka Poláková, Vojtěch Kubánek, Václav Táborský a Tadeáš Válek. K milému podvečeru přispěli i hosté - Eva Kordová, Ing. Lenka Krupařová a Mgr. Karel Bárta, kteří se o vydání knížky zasloužili. Podívat se přišla i ilustrátorka přebalu knihy Monika Duffková, též naše bývalá žákyně. 

Všem vystupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, publiku děkujeme za vřelé přijetí.

Mgr. Jana Kepková

Projektové dny ve školní družině

Tento týden proběhly ve školní družině tři projektové dny: Deskové hry, Seznámení s OZOBOTY a Malý chemik.

Ve dvou odděleních školní družiny si děti užily odpoledne plné her. Společně si zahrály mnoho nových deskových her. 

Některé děti si vyzkoušely, jaké to je býti malými chemiky. Propichovaly balónek, aniž by praskl, sypaly sodu do zkumavky s octem, malovaly do mléka, telefonovaly si pomocí kelímků s provázkem a užily si mnoho další legrace.

V jiném oddělení se žáci seznámili s OZOBOTY (malými roboty ve tvaru kuliček). Kluci a dívky vytvářeli cestičky a s velkým nadšením sledovali, jak robot reaguje a mění barvy.

Moc jsme si to všichni užili, děkujeme paní lektorce J. Šimůnkové.

Vychovatelé školní družiny

Projekt Zdravé zoubky

V červnu navštívila prvňáčky ve školní družině dentální hygienistka Z. Landorová.

Prostřednictvím interaktivního programu jsme se seznámili se stavbou zubu, vyřešili doplňovačku, nakoupili prospěšné potraviny pro naše zoubky. Děti si připravily kartáčky a nácvik správné techniky čištění zoubků mohl začít. Prvňáčkové byli nebojácní, pozorní a učenliví. Na závěr dostali diplom a malý dárek.

Vychovatelky ŠD

Výstava diplomů úspěšných žáků za posledních 10 let v knihovně

V naší knihovně se nám podařilo shromáždit žákovské diplomy z různých olympiád a soutěží za posledních 10 let.

Je to jedna z mála možností, jak si připomenout loňská výročí naší školy a pochlubit se úspěchy svých žáků.

Nejvíce diplomů shromáždili recitátoři, pak je i hodně sportovců, následují diplomy z dějepisné olympiády i z olympiády v anglickém a ruském jazyce. Velkou měrou jsou zde zastoupeny i soutěže přírodovědné a neposledně i matematické. Konkrétně letošní distanční výuka nám přinesla mnohé úspěchy v několika oblastech (viz stránky školy). 

Určitě je to dobrá motivace pro další žáky.

Projektový den ve školní družině

Ve školní družině proběhly projektové dny zaměřené na geologii. Děti byly seznámeny se vznikem pískovcových útvarů, sopečnou činností, horninami a minerály. Navštívily studánky v okolí školy. Všichni jsme si to užili.

Vychovatelé ŠD

úspěchy žáků

Školní kolo Pythagoriády 2021

V prvním listopadovém týdnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda.

Soutěžili žáci a žákyně 2. stupně ve čtyřech kategoriích 6. – 9. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem 44 žáků. Každý soutěžící měl vyřešit 15 úloh za 60 minut. Úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola se stává ten, kdo získá 10 a více bodů.

Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali žáci, kteří získali 9 bodů a od postupu do okresu je dělil pouze jediný bod.

V 6. ročníku nejlépe uspěl Daniel Hejduk ze 6. B.

V 8. ročníku byla nejlepší Tereza Nováková z 8. C.

V 9. ročníku byl nejlepším řešitelem Jan Mizera z 9. A.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich snažení a těšíme se, že to příště vyjde ještě lépe!

Mgr. Iva Dlasková

Úspěšní žáci 2020/2021

Filip Sebastian Kudrnovský (9. A) – 1. místo v OK Olympiády v českém jazyce, 4. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce, 4. místo v krajském kole Dětské recitace.

Yahor Herashchanka (9.D) - 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, 1. místo v okresním kole Matematické olympiády.

Barbora Šimůnková (9.A) – účast v krajském kole Dětské recitace.

Jan Bevilaqua (5. C) – 1.-2. místo v krajském kole Dětské recitace, účast v celostátním kole.

Jana Viktorie Bölverkrová (9. C) – 1. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce.

Marek Hlava (8. A) - 3. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce. 

Žaneta Slavíková (9. C) - 4. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce.

Vojtěch Mertlík (8. B) – 6. místo v krajském kole Geologické olympiády.

Pavel Pokorný (9. D). – 7. místo v krajském kole Geologické olympiády, 10. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Vanessa Richtrová (7. C) – 4. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Jakub Kolinger (6.C) – 10. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Jan Mizera (8. A) – 18. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Barbora Rajnochová (8. C) – 21. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Nela Melíšková (9. A) - 14. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce.

„Při recitaci se mohu stát někým jiným,“ říká Jan Bevilaqua z V. C

Jan Bevilaqua, žák V. C, postoupil z krajského kola Dětské recitace v Liberci na 49. celostátní přehlídku dětských recitátorů. Svůj talent předvedl v pátek 11. června 2021 ve Svitavách. 

Honzo, co pro tebe recitace znamená?

Baví mě, že se při recitaci mohu stát někým jiným. Jsem rád, když se to líbí publiku, když mě poslouchají. Z toho mám největší radost.

Jak probíhala tvoje příprava na soutěž?

Do školního a okresního kola jsme zkoušeli online, protože se do školy nechodilo, takže jsme se neviděli naživo. Osobní kontakt je příjemnější. Do krajského kola jsem už trénoval ve škole, to bylo lepší.

Šel bys do toho, kdybys musel své vystoupení nahrávat i do krajského kola a do celostátní přehlídky?

Asi šel, ale hodně by mě to štvalo. (úsměv)

Ve Svitavách jsi reprezentoval Liberecký kraj na celostátní přehlídce Dětská scéna 2021. Jaké jsou tvé pocity z přehlídky?

Byli tam moc příjemní lidé. Jsem rád, že jsem už nemusel recitaci nahrávat jako do okresního kola. Mohl jsem naživo slyšet a vidět i ostatní z mé kategorie. Byly tam krásné texty. Děkuji organizátorům, že to tak krásně připravili.

Co jsi říkal na program, který tam na vás čekal? 

Nejdřív jsme měli hlasovou rozcvičku. Potom přišla na řadu vlastní recitace a následovaly dílny. Nakonec jsme šli na besedu s lektorským sborem. Všechno bylo dobré. Hodně se mi líbily dílny. Vymýšleli jsme dramatizaci recitovaných textů.

Jak se ti ve Svitavách recitovalo?

Recitoval jsem poprvé v tak velkém sále a před tolika cizími lidmi. Byl jsem nervózní a trochu ve stresu, ale po chvíli už to šlo.

Obohatila tě něčím účast v této soutěži?

Ano. Snažím se odbourávat stres, abych dokázal normálně vyprávět. Chtěl bych na sobě dál pracovat.

Honzo, děkujeme ti za vzornou reprezentaci školy, města i kraje a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Jana Kepková

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková zástupce ředitele Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková výchovný poradce pro II. st. Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:30-14:30 hod. (kancelář VP) po telefonické domluvě
II. stupeň – čtvrtek 7:00-7:30 hod., pátek 10:00-11:30 hod. (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
čtvrtek, pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. I.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. I.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. I.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. II.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. II.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Švehlová tř. uč. III.A Email: lenka.svehlova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. III.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. III.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. IV.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. IV.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. IV.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz
Mgr. Romana Bajerová tř. uč. V.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. V.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. VI.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. VI.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Nicole Tomasová tř. uč. VI.C Email: nicole.tomasova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. VII.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. VII.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. VII.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. VIII.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. VIII.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. VIII.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová tř. uč. IX.A Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. IX.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. František Rameš tř. uč. IX.C Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Mgr. Ivo Filip Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková  Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Plocová Email: michaela.plocova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček  Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz

Konzultace - úterý 7:15-7:45, čtvrtek 9:30-10:45 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, I. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka II. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka III. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka IV. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel V. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka VI. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
MgA. Martina Meletzká
Petra Burdová
Adéla Poláková
Mgr. Zdeňka Chmelíková
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jana Končinská, správce sport. areálu pro veřejnost, uklízečka
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
Emilie Almášiová, uklízečka
historie.png
msmt.png

Na naší škole probíhá projekt MŠMT "EU peníze školám".

Název projektu: Škola pro život

Číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2720

Číst dál...
logo.png
©2021 ZŠ Turnov

Search