Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Upozornění školní jídelny

Od 17.1.2023 bude kancelář školní jídelny mimo provoz, popřípadě úřední hodiny kanceláře ŠJ budou dodatečně zveřejněny. Žádáme strávníky, kteří platí v hotovosti, aby uhradili stravné za leden-únor nejpozději do pondělí 16. ledna. Děkujeme za pochopení.

Blanka Šafářová, vedoucí ŠJ

Na naší škole přivítáme Honzu Trávu Trávníčka

Již tento pátek 13. ledna k nám do školy dorazí na besedu pro žáky na 2. stupni jeden z našich současných nejúspěšnějších himalájských horolezců Honza Trávníček.
Honza je nejen zkušený horolezec, který má na svém kontě pět vylezených osmitisícovek, ale je to i vášnivý cestovatel. Během odborné vzdělávací projekce žáky seznámí nejen se svými sportovními výkony, ale i se životem a kulturou v Iránu, Pákistánu a Nepálu.

Posvícení a den otevřených dveří

Žižkovka zve všechny turnovské předškoláky na pečení posvícenských koláčů. V úterý 8. 11. 2022 v 15:45, 16:00 a 16:15 přivítají malé návštěvníky skřítci a pohádkové bytosti. Spolu s nimi si děti upečou koláče a zazpívají si. Poprvé se posadí do školní lavice a splní zábavné úkoly na interaktivní tabuli. 

V rámci posvícení se bude konat také den otevřených dveří pro všechny zájemce z řad žáků budoucích 6. ročníků od 15:00 do 17:00 v knihovně naší školy. 

Dále Vás zveme na akci „Škola už je za dveřmi aneb nebojme se zápisu“, která se bude konat 14. 3. 2023.  

PS: Ať je teplo nebo zima, na Žižkovce je vždy prima. 

Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Školní družina o podzimních prázdninách je v provozu ve středu 26. října od 7:00 do 15:00.

Sběr papíru

V příštím týdnu od středy do pátku, tedy 12. - 14. října,  proběhne na naší škole sběr papíru bez kartonu. Vždy v době od 7:00 do 7:50 z boku školy u vstupu do tělocvičen (od bývalého kina).

stalo se

PF 2023

Žižkovkast - rozhovor s ředitelem školy Mgr. Ivo Filipem

Hostem slavnostního vánočního vydání Žižkovkastu byl ředitel školy Mgr. Ivo Filip.

Odkaz na školní YouTube kanál: ZDE

Odkaz na Spotify: ZDE

Vystoupení žáků na Vánočních trzích

Níže najdete odkaz na celé vystoupení našich žáků na Vánočních trzích.

Odkaz na školní YouTube kanál: ZDE

Žižkovkast - rozhovor s Mgr. Eliškou Laurinovou

Hostem dalšího dílu Žižkovkastu byla Mgr. Eliška Laurinová, naše nová kolegyně a třídní učitelka 4.A.

Odkaz na YouTube: https://youtu.be/7OaFhOeztHE

Odkaz na Spotify: ZDE

 

Naši dramaťáci opět pomohli rozsvítit turnovský vánoční strom

Adventní postavy z našeho dramaťáku po delší covidové odmlce opět pomohly rozsvítit turnovský vánoční strom. Skřítek Turnováček kouzelným zvonečkem přivolal třicet šest našich andělů, čertů a svatých adventních postav, aby se Turnovanům představili, mocným kouzlem rozsvítili turnovský vánoční strom a potom obdarovali turnovské děti sladkostmi.

Všem našim dramaťákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme i panu Bc. Ottovi Tomsovi za dlouholeté mikulášování s naším dramaťákem.

Mgr. Jana Kepková

úspěchy žáků

Olympiáda z dějepisu

Stalo se již tradicí, že se účastníme dějepisné olympiády. Letošní téma Československo v rozděleném světě 2. poloviny 20. století ale nebylo nejvhodnější. Pro žáky 8. a 9. tříd je toto období v rámci školní výuky připraveno až na 2. pololetí 9. ročníku. Takže většina zájemců se musela spolehnout na samostudium nebo na vzpomínky svých prarodičů. Přesto se našlo několik úspěšných řešitelů a dokonce 3 z nich postoupili do okresního kola. Jednalo se o tyto žáky: Vanessa Richtrová (9.C), Prokop Beran (9.B) a Vít Polák (8.A). Děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy a doufáme, že v příštím roce vyberou pořadatele nějaké vhodnější téma, které bude našim žákům bližší. 

Učitelky dějepisu

Žižkovkast - 10 000 kroků

Další díl Žižkovkastu je věnován naší říjnové výzvě 10 000 kroků. Hostem byli nejlepší žák v bodování Antonín Štefánek, nejlepší žákyně v celkové nachozené vzdálenosti Elis Hobelantová a nejlepší učitel v obou kategoriích Pavel Trojan.

Odkaz na Spotify: ZDE

Odkaz na YouTube: ZDE

Chodíme pro zdraví - výzva 10 000 kroků

V měsíci říjnu se na 224 žáků a zaměstnanců zapojilo do výzvy 10 000 kroků, kde cílem výzvy nebylo každým dnem ujít 10 000 kroků, ale především chodit pro své zdraví a zlepšit tak svoji fyzickou kondici.

Číst dál...

Naši vypravěči si z oblastní přehlídky přivezli pěkná ocenění

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se v Jičíně konala oblastní přehlídka soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo. Naši školu reprezentovalo sedm žáků. Cenu diváků si přivezli Jan Drahoňovský ze IV. C a Anna Drahoňovská ze III. A. První místo obsadily Antonie Fojtíková ze III. A a Anna Marie Kněbortová z loňské IX. A. Druhé místo získaly Klára Hamadová z III. A a Aneta Hlavová ze VII. B. Antonín Štefánek ze IV. C byl oceněn 3. místem.

Našim vypravěčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná zástupce ředitele Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele Email: ales.krejcik@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová výchovný poradce pro II. st. Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:45 - 14:30 (kancelář VP) po telefonické domluvě
II. stupeň – pro rodiče čtvrtek 13:45 - 14:15, pro žáky úterý 7:30 - 7:50 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
čtvrtek, pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Romana Bajerová tř. uč. 1.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. 1.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Brožková tř. uč. 1.C Email: veronika.brozkova@zsturnov.cz
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. 2.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. 2.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. 2.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. 3.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. 3.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Eliška Laurinová tř. uč. 4.A Email: eliska.laurinova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. 4.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. 4.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. 5.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. 5.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. 5.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. František Rameš tř. uč. 6.A Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. 6.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová tř. uč. 6.C Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. 7.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. 7.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková tř. uč. 7.C Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. 8.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. 8.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. 8.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. 9.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. 9.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. 9.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz

Učitelé

Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz

Mgr. Věra Machtová prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz

Konzultace - čtvrtek 9:40-10:30 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, 1. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka 2. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka 3. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka 4. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel 5. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka 6. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Monika Handlířová
Petra Košková
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
Adéla Poláková
Bc. Lucie Strnadová
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jitka Kracíková, správce sport. areálu pro veřejnost
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
Emilie Almášiová, uklízečka
historie.png
msmt.png

Na naší škole probíhá projekt MŠMT "EU peníze školám".

Název projektu: Škola pro život

Číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2720

Číst dál...
logo.png
©2023 ZŠ Turnov

Search