Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Testování v lednu 2022

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 budou všichni žáci a zaměstnanci školy testovat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak každé pondělí.
Mgr. Ivo Filip, 31.12.2021

 

Distanční vzdělávání po dobu karantény

Karanténu pro jednotlivce nebo třídu stanovuje KHS, nikoliv škola.

Pokud je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Vedení školy

Podpořte správnou věc

Omlouvání absence pro rodiče

Pro rodiče jsme připravili krátké video o tom, jak mají omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou knížku v Bakalářích.

Video zde.

 

Elektronické žákovské od 1. 9. 2021

Od 1. září 2021 budeme využívat pouze elektronické žákovské knížky v systému online Bakaláři. Částečně jsme systém již využívali při distanční výuce. Rodiče a žáci, kteří nemají či ztratili přístupové údaje, informují svého třídního učitele, který jim na třídních schůzkách či dle dohody předá přihlašovací údaje do systému Bakaláři. Rodiče budou na třídních schůzkách podrobně informováni o využívání systému.

 

stalo se

Naši žáci představili na Kulturnovu svou knížku

Naši žáci, současní i bývalí, se v sobotu 9. 10. 2021 na Střelnici pochlubili svou knížkou literárních a výtvarných prací Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje. Knížka vyšla už v roce 2020, ale z důvodu pandemie nebyla pokřtěna. 

Moderovali žáci loňské IX. A Barbora Broučková, Veronika Klementová, Barbora Šimůnková a Filip Sebastian Kudrnovský. Ochutnávku z knihy budoucí Děti Turnovu, na které se budou podílet žáci všech turnovských škol, recitovaly děti ze současné VI. A Zuzana Hejduková, Anežka Poláková, Vojtěch Kubánek, Václav Táborský a Tadeáš Válek. K milému podvečeru přispěli i hosté - Eva Kordová, Ing. Lenka Krupařová a Mgr. Karel Bárta, kteří se o vydání knížky zasloužili. Podívat se přišla i ilustrátorka přebalu knihy Monika Duffková, též naše bývalá žákyně. 

Všem vystupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, publiku děkujeme za vřelé přijetí.

Mgr. Jana Kepková

Projektové dny ve školní družině

Tento týden proběhly ve školní družině tři projektové dny: Deskové hry, Seznámení s OZOBOTY a Malý chemik.

Ve dvou odděleních školní družiny si děti užily odpoledne plné her. Společně si zahrály mnoho nových deskových her. 

Některé děti si vyzkoušely, jaké to je býti malými chemiky. Propichovaly balónek, aniž by praskl, sypaly sodu do zkumavky s octem, malovaly do mléka, telefonovaly si pomocí kelímků s provázkem a užily si mnoho další legrace.

V jiném oddělení se žáci seznámili s OZOBOTY (malými roboty ve tvaru kuliček). Kluci a dívky vytvářeli cestičky a s velkým nadšením sledovali, jak robot reaguje a mění barvy.

Moc jsme si to všichni užili, děkujeme paní lektorce J. Šimůnkové.

Vychovatelé školní družiny

Projekt Zdravé zoubky

V červnu navštívila prvňáčky ve školní družině dentální hygienistka Z. Landorová.

Prostřednictvím interaktivního programu jsme se seznámili se stavbou zubu, vyřešili doplňovačku, nakoupili prospěšné potraviny pro naše zoubky. Děti si připravily kartáčky a nácvik správné techniky čištění zoubků mohl začít. Prvňáčkové byli nebojácní, pozorní a učenliví. Na závěr dostali diplom a malý dárek.

Vychovatelky ŠD

Výstava diplomů úspěšných žáků za posledních 10 let v knihovně

V naší knihovně se nám podařilo shromáždit žákovské diplomy z různých olympiád a soutěží za posledních 10 let.

Je to jedna z mála možností, jak si připomenout loňská výročí naší školy a pochlubit se úspěchy svých žáků.

Nejvíce diplomů shromáždili recitátoři, pak je i hodně sportovců, následují diplomy z dějepisné olympiády i z olympiády v anglickém a ruském jazyce. Velkou měrou jsou zde zastoupeny i soutěže přírodovědné a neposledně i matematické. Konkrétně letošní distanční výuka nám přinesla mnohé úspěchy v několika oblastech (viz stránky školy). 

Určitě je to dobrá motivace pro další žáky.

Projektový den ve školní družině

Ve školní družině proběhly projektové dny zaměřené na geologii. Děti byly seznámeny se vznikem pískovcových útvarů, sopečnou činností, horninami a minerály. Navštívily studánky v okolí školy. Všichni jsme si to užili.

Vychovatelé ŠD

úspěchy žáků

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Letos proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce prezenčně. Z šesti tříd 8. a 9. ročníku poměřilo své češtinářské znalosti a dovednosti 21 nejlepších žáků. Zde jsou výsledky:

1. místo: Kateřina Trojanová, IX. B 

2. místo: Zuzana Sklenářová, IX. A

3. místo: Barbora Braunová, IX. A

4. místo: Adam Beran, IX. B

5. místo: Barbora Rajnochová, IX. C

6. místo: Michaela Nalezencová, VIII. A

Vítězky Kačka a Zuzka budou naši školu reprezentovat v okresním kole OČJ. Náhradníci jsou Barunka a Adam z 3. a 4. místa.

Všem žákům děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a držíme palce do okresního kola.

Mgr. Jana Kepková

Geologická olympiáda 2021/2022

Během prosince a ledna proběhla na naší škole školní a okresní kola geologické olympiády. Zúčastnili se jich 3 žáci – Marek Hlava a Anna Marie Kněbortová z 9.A a Vojtěch Mertlík z 9.B. 

Do krajského kola, které se bude konat v dubnu v Liberci, postupují Anna Marie Kněbortová a Vojtěch Mertlík.

Soutěžícím blahopřejeme a přejeme úspěch i v kole krajském.

Mgr. Denisa Mertlíková

Školní kolo Pythagoriády 2021

V prvním listopadovém týdnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda.

Soutěžili žáci a žákyně 2. stupně ve čtyřech kategoriích 6. – 9. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem 44 žáků. Každý soutěžící měl vyřešit 15 úloh za 60 minut. Úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola se stává ten, kdo získá 10 a více bodů.

Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali žáci, kteří získali 9 bodů a od postupu do okresu je dělil pouze jediný bod.

V 6. ročníku nejlépe uspěl Daniel Hejduk ze 6. B.

V 8. ročníku byla nejlepší Tereza Nováková z 8. C.

V 9. ročníku byl nejlepším řešitelem Jan Mizera z 9. A.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich snažení a těšíme se, že to příště vyjde ještě lépe!

Mgr. Iva Dlasková

kalendář akcí

Zimní pobyt na horách 8. ročník
30.01 - 05.02.2022
8:00 - 0:00

Pololetní vysvědčení
31.01
12:00

Pololetní prázdniny
04.02
8:00

Jarní prázdniny
14.02 - 19.02.2022
8:00 - 0:00

Zimní pobyt na horách 7. ročník
06.03 - 12.03.2022
8:00 - 0:00

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková zástupce ředitele Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková výchovný poradce pro II. st. Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:30-14:30 hod. (kancelář VP) po telefonické domluvě
II. stupeň – čtvrtek 7:00-7:30 hod., pátek 10:00-11:30 hod. (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
čtvrtek, pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. I.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. I.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. I.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. II.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. II.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Švehlová tř. uč. III.A Email: lenka.svehlova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. III.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. III.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. IV.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. IV.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. IV.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz
Mgr. Romana Bajerová tř. uč. V.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. V.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. VI.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. VI.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Nicole Tomasová tř. uč. VI.C Email: nicole.tomasova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. VII.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. VII.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. VII.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. VIII.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. VIII.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. VIII.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová tř. uč. IX.A Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. IX.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. František Rameš tř. uč. IX.C Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Mgr. Ivo Filip Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Lenka Morávková  Email: lenka.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Plocová Email: michaela.plocova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček  Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz

Konzultace - úterý 7:15-7:45, čtvrtek 9:30-10:45 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, I. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka II. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka III. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka IV. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel V. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka VI. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
MgA. Martina Meletzká
Petra Burdová
Adéla Poláková
Mgr. Zdeňka Chmelíková
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jana Končinská, správce sport. areálu pro veřejnost, uklízečka
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
Emilie Almášiová, uklízečka
historie.png
msmt.png

Na naší škole probíhá projekt MŠMT "EU peníze školám".

Název projektu: Škola pro život

Číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2720

Číst dál...
logo.png
©2022 ZŠ Turnov

Search