ŠKOLA

 

 

 

Dne 14. 3. 2023 se na naší škole konal „Zápis nanečisto“. Navštívili nás budoucí prvňáčci i se svými rodiči. Ve vyzdobené tělocvičně se seznámili s učitelkami 1. stupně a vedením školy. Po úvodním setkání si přišly pro předškoláčky pohádkové bytosti a odvedly je do jídelny na pohádku Vyprávění skřítka Školníčka. Mezitím byli rodiče seznámeni s průběhem zápisu, metodami výuky, akcemi ve škole a s vhodným vybavením do 1. ročníku. Mohli si promluvit s paní Mgr. J. Leitnerovou – pracovnicí PPP Semily.  Děti si zápis vyzkoušely nanečisto, prohlédly si s rodiči pracovní sešity, pracovaly na interaktivní tabuli, pohrály si s roboty… Nechybělo ani dobré občerstvení.

Celá akce měla velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. 

Těšíme se na slavnostní zápis 4. 4. 2023 od 10 hod.

Učitelky budoucího prvního ročníku

Během posledních dvou měsíců nás navštívily děti ze všech mateřských škol v Turnově. Předškoláci se podívali do prvních tříd, zapojili se do výuky a zúčastnili se sportovních aktivit, které pro ně připravili žáci 5. ročníků. Na závěr čekala děti malá svačinka a hry ve školní družině. Byla to moc hezká a příjemná setkání. Těšíme se na budoucí prvňáčky.

Učitelky 5. ročníků

Adventní postavy z našeho dramaťáku po delší covidové odmlce opět pomohly rozsvítit turnovský vánoční strom. Skřítek Turnováček kouzelným zvonečkem přivolal třicet šest našich andělů, čertů a svatých adventních postav, aby se Turnovanům představili, mocným kouzlem rozsvítili turnovský vánoční strom a potom obdarovali turnovské děti sladkostmi.

Všem našim dramaťákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme i panu Bc. Ottovi Tomsovi za dlouholeté mikulášování s naším dramaťákem.

Mgr. Jana Kepková

Žáky se postupně snažíme seznámit s moderními technikou. Součástí toho byl i projektový den, kdy si žáci pátých ročníku mohli aktivní formou vyzkoušet robotické puky VEX123 za účasti pana Ing. Falese.

 

V měsících říjnu a listopadu se na naší škole v rámci ČŠI provádělo testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku. Testování bylo realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro MŠMT připravilo Vysokoškolské sportovní centrum. Testování zdatnosti probíhá na školách po zhruba třiceti letech.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search