ŠKOLA

 

 

 

V prvním listopadovém týdnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda.

Soutěžili žáci a žákyně 2. stupně ve čtyřech kategoriích 6. – 9. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem 44 žáků. Každý soutěžící měl vyřešit 15 úloh za 60 minut. Úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola se stává ten, kdo získá 10 a více bodů.

Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali žáci, kteří získali 9 bodů a od postupu do okresu je dělil pouze jediný bod.

V 6. ročníku nejlépe uspěl Daniel Hejduk ze 6. B.

V 8. ročníku byla nejlepší Tereza Nováková z 8. C.

V 9. ročníku byl nejlepším řešitelem Jan Mizera z 9. A.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich snažení a těšíme se, že to příště vyjde ještě lépe!

Mgr. Iva Dlasková

Filip Sebastian Kudrnovský (9. A) – 1. místo v OK Olympiády v českém jazyce, 4. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce, 4. místo v krajském kole Dětské recitace.

Yahor Herashchanka (9.D) - 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, 1. místo v okresním kole Matematické olympiády.

Barbora Šimůnková (9.A) – účast v krajském kole Dětské recitace.

Jan Bevilaqua (5. C) – 1.-2. místo v krajském kole Dětské recitace, účast v celostátním kole.

Jana Viktorie Bölverkrová (9. C) – 1. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce.

Marek Hlava (8. A) - 3. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce. 

Žaneta Slavíková (9. C) - 4. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce.

Vojtěch Mertlík (8. B) – 6. místo v krajském kole Geologické olympiády.

Pavel Pokorný (9. D). – 7. místo v krajském kole Geologické olympiády, 10. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Vanessa Richtrová (7. C) – 4. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Jakub Kolinger (6.C) – 10. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Jan Mizera (8. A) – 18. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Barbora Rajnochová (8. C) – 21. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Nela Melíšková (9. A) - 14. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce.

Jan Bevilaqua, žák V. C, postoupil z krajského kola Dětské recitace v Liberci na 49. celostátní přehlídku dětských recitátorů. Svůj talent předvedl v pátek 11. června 2021 ve Svitavách. 

Honzo, co pro tebe recitace znamená?

Baví mě, že se při recitaci mohu stát někým jiným. Jsem rád, když se to líbí publiku, když mě poslouchají. Z toho mám největší radost.

Jak probíhala tvoje příprava na soutěž?

Do školního a okresního kola jsme zkoušeli online, protože se do školy nechodilo, takže jsme se neviděli naživo. Osobní kontakt je příjemnější. Do krajského kola jsem už trénoval ve škole, to bylo lepší.

Šel bys do toho, kdybys musel své vystoupení nahrávat i do krajského kola a do celostátní přehlídky?

Asi šel, ale hodně by mě to štvalo. (úsměv)

Ve Svitavách jsi reprezentoval Liberecký kraj na celostátní přehlídce Dětská scéna 2021. Jaké jsou tvé pocity z přehlídky?

Byli tam moc příjemní lidé. Jsem rád, že jsem už nemusel recitaci nahrávat jako do okresního kola. Mohl jsem naživo slyšet a vidět i ostatní z mé kategorie. Byly tam krásné texty. Děkuji organizátorům, že to tak krásně připravili.

Co jsi říkal na program, který tam na vás čekal? 

Nejdřív jsme měli hlasovou rozcvičku. Potom přišla na řadu vlastní recitace a následovaly dílny. Nakonec jsme šli na besedu s lektorským sborem. Všechno bylo dobré. Hodně se mi líbily dílny. Vymýšleli jsme dramatizaci recitovaných textů.

Jak se ti ve Svitavách recitovalo?

Recitoval jsem poprvé v tak velkém sále a před tolika cizími lidmi. Byl jsem nervózní a trochu ve stresu, ale po chvíli už to šlo.

Obohatila tě něčím účast v této soutěži?

Ano. Snažím se odbourávat stres, abych dokázal normálně vyprávět. Chtěl bych na sobě dál pracovat.

Honzo, děkujeme ti za vzornou reprezentaci školy, města i kraje a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Jana Kepková

Naši žáci ze Žižkovky opět zazářili v krajském kole, tentokrát Dětské recitace! Jan Bevilaqua z V. C postoupil do celostátní přehlídky ve Svitavách. V Honzově kategorii vystoupilo 17 recitátorů. Dva z nich bez rozlišení pořadí postoupili do celostátní přehlídky.

Naši školu v krajském kole reprezentovali celkem čtyři žáci. Filip Sebastian Kudrnovský z IX. A získal ve své kategorii ocenění poroty, tedy 4. místo. Krásný výkon předvedly i Elis Hobelantová z VI. A a Barbora Šimůnková z IX. A.

Všem čtyřem našim recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Oběma chlapcům blahopřejeme k oceněním! Honzovi držíme palce do celostátní přehlídky!

Jana Kepková

V sobotu 1. 5. 2021 proběhlo krajské kolo biologické olympiády na téma Těžký život ve vodě.  Z naší školy se do kraje probojovalo 5 žáků druhého stupně. Před samotným testem a poznávačkou rostlin a živočichů museli žáci ještě vypracovat vstupní úkol pro krajské kolo. Na výběr měli ze šesti témat. Ty se týkaly především terénního průzkumu různých typů vod (hodnocení kvality vody, pozorování ptáků, pozorování fytoplanktonu…). Každý žák si vybral úkol, který ho nejvíce oslovil.

V kategorii mladších žáků se na krásném 4. místě umístila Vanessa Richtrová ze 7.C, na 10. místě se umístil Jakub Kolinger za 6.C.

V kategorii starších žáků se na 10. místě umístil Pavel Pokorný z 9.D, na 18. místě Jan Mizera z 8.A a na 21. místě Barbora Rajnochová z 8.C.

Našim žákům děkujeme za vzornou přípravu na krajské kolo a za reprezentaci školy a doufáme, že je téma biologické olympiády osloví i příští rok a půjdou do něj opět s plným nasazením jako letos.

Mgr. Denisa Mertlíková

Úspěšné jaro na naší škole pokračuje. Barbora Šimůnková z IX. A, Filip Sebastian Kudrnovský z IX. A, Elis Hobelantová z VI. A a Jan Bevilaqua z V. C postoupili ve svých kategoriích z okresního kola Dětské recitace do krajského kola.

Recitace má v naší škole dlouholetou tradici. Do této umělecké činnosti se zapojuje řada dětských nadšenců napříč ročníky. Loni se z důvodu pandemie okresní kolo nekonalo. Jsme rádi, že letos organizátoři umožnili dětem předvést svá vystoupení v okresním kole a že se uskuteční i krajské a celostátní kolo. Děkujeme.

Naši milí recitátoři, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy! Držíme Vám palce do krajského kola! 

Mgr. Jana Kepková

Krajská kola geologické olympiády proběhla 19. dubna 2021 opět distanční formou. Test měl celkem 28 otázek různého typu, avšak některé z otázek byly složené až z osmi odpovědí. Celkem bylo možno získat 176 bodů. Letos krajské kolo bylo obohaceno o otázky, které se netýkaly pouze planety Země, ale i planety Mars.

Naši školu v krajském kole reprezentovali:

Vojtěch Mertlík – umístil se na 6. místě.

Pavel Pokorný – umístil se na 7. místě.

Oba žáci patří mezi úspěšné řešitele krajského kola. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a za přípravu na tuto nelehkou soutěž.

Mgr. Denisa Mertlíková

Filip Sebastian Kudrnovský z IX. A obsadil v krajském kole Olympiády v českém jazyce 4. místo. Z celkového počtu dvanácti zúčastněných za sebou nechal pět gymnazistů a tři žáky základních škol. Od třetího místa ho dělil jediný bod. Z mluvnické části měl druhý nejlepší počet bodů. 

Jsme hrdi na to, že i v době distanční výuky se v naší škole daří udržet vysoký standard vzdělávání, že naši žáci pracují s chutí a s vysokým nasazením.

Filipovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, města i okresu!

Mgr. Jana Kepková

Poslední březnový týden probíhala na všech školách v České republice školní kola biologické olympiády. Garanti školních kol je tentokrát museli připravit tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formulářů).

Na naší škole se biologické olympiády zúčastnilo 8 žáků v kategorii 6. a 7. tříd a 8 žáků v kategorii 8. a 9. tříd. Soutěž proběhla v pondělí 29. 3. a téma soutěže bylo stejné jako loni – Těžký život ve vodě. Soutěž se skládala ze dvou částí: teoretické  (vědomostní test a poznávání rostlin a zvířat - vše bylo připraveno formou MS FORMS) a praktické části  (vypracování laboratorního úkolu).

V kategorii  D (6. a 7. třída) se vítězkou školního kola stala Vanessa Richtrová ze 7.C, na 2. místě se umístil Jakub Kolinger ze 6.C a na 3. místě se umístila Anna Borůfková ze 6.B.

V kategorii C (8. a 9. třída) se vítězem školního kola stal Pavel Pokorný z 9.D, na 2. místě se umístil Jan Mizera z 8.A a 3. místo obsadila Barbora Rajnochová z 8.C.

Vzhledem k tomu, že letošní ročník BiO nemá okresní kola, vítěz školního kola postupuje rovnou do kola krajského. Díky vysokému počtu získaných bodů do krajského kola postupují nejen vítězové Vanessa Richtrová a Pavel Pokorný, ale také Jakub Kolinger, Jan Mizera a Barbora Rajnochová. Krajské kolo se bude konat poslední dubnový týden opět online formou. Všem postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch i v kole krajském.

Všem žákům, kteří se školního kola účastnili, děkujeme za vzornou přípravu a doufáme, že příští rok půjdou do této soutěže opět s námi.

Mgr. Denisa Mertlíková

 

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search