ŠKOLA

 

 

 

V pondělí 5. 9. se 9.A zúčastnila simulačního programu (sami jsme navrhovali, interpelovali a nakonec hlasovali o navrhovaném zákonu) v Praze v Poslanecké sněmovně ČR. Naši návštěvu Prahy jsme spojili s procházkou ze Staroměstského náměstí přes Karlův most na Malostranské náměstí. Byl to super den!

Mgr. Karin Kučerová, třídní učitelka

 Naše škola získala začátkem června 2022 na základě žádosti o dotaci na projekt „Vybavení pro smíšenou výuku v ZŠ Turnov, Žižkova“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace v předpokládané výši 285.000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 300.000 Kč. Dotace z Evropské unie činí 95%.

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2014-2020 (mmr.cz)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016970

Termín dokončení realizace projektu: 30. 09. 2022

Dodavatel vybavení: AV  MEDIA SYSTEMS, a.s.

 

Projekt řeší chybějící vybavení pro zapojení dlouhodobě nepřítomných žáků při výuce cizích jazyků a pro distanční výuku v Základní škole Turnov, Žižkova 518. Škole chybí vybavení, které by umožnilo zapojit dlouhodobě nemocné (nepřítomné) žáky do výuky cizích jazyků, kteří jsou schopni se zapojit do výuky. Vybavení je potřebné i v době dlouhodobě znemožněné prezenční výuky.

 

Díky projektu Evropské unie naše škola získala novou velkokapacitní myčku do školní jídelny značky Silanos DSH50-40N v dvouplášťovém celonerezovém provedení. Nová myčka tak nahradila původní, která již byla na hranici své životnosti. Celkové výdaje projektu činily: 180 935,- Kč. Cílem projektu byla modernizace školní jídelny.

1. září proběhl slavnostní den pro spoustu rodičů a žáků naší školy. Třídní učitelky prvních tříd spolu s p. ředitelem a místostarostkou Mgr. Janou Svobodovou přivítali nové žáčky. V letošním školním roce k nám nastoupilo do třech prvních tříd 59 prvňáčků.

Odkaz na video z prvního školního dne na YouTube školy. 

 

V penzionu v Žižkově ulici představili naši žáci seniorům knížku Děti Turnovu. Zarecitovali i několik autorských básní. Celý pořad zarámovali písničkami. Setkání se staršími spoluobčany bylo jako vždy velmi milé, upřímné a příjemné.

Mgr. Jana Kepková

Ve dnech 6.6 - 10.6.2022 se třídy 5.A a 5.B zúčastnily výjezdu na Moravskou boudu v Krkonoších nad Špindlerovým Mlýnem. Tématem výjezdu byl středověk. Všechny činnosti se tedy týkaly tohoto období, od kreseb přes koláže, erby, masky, štíty, sportovní soutěže, výkony v procházkách po horách i úklid pokojů. Děti získávaly zlaťáky, za které si kupovaly území v mapách.

Počasí nám celkem přálo, pršelo jen v úterý, i přes to jsme vyšli na krátkou procházku v pláštěnkách. Pobyt jsme si velmi užili, bylo stále co dělat, ať už v chatě, či na trampolíně před ní. Proběhla olympiáda ve sportovních kláních, celodenní výlet na Labskou Boudu a k prameni Labe, užili jsme si bobovou dráhu ve Špindlerově Mlýně...

Na konci nás čekala spousta dárků a cen, které si děti samy vybraly.

Třídní učitelky 5. ročníků

V pátek 27. 5. proběhla na naší škole akce žákovského parlamentu pod názvem "Den bez batohů". Děkujeme všem účastníkům, někteří měli vskutku originální nápady, čím nahradit batoh. Ve fotogalerii je několik střípku z naší akce.

Karin Kučerová, učitelka

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search