ŠKOLA

 

 

 

Již od prvního dne „netradičního vyučování“ jsme v tom společně. Děti, rodiče, učitelé. Propojili jsme se nejen e-maily, kde děti dostávají týdně zadané úkoly, pracovní listy, on-line odkazy atd. Jsme spolu ve skupinách žáci a rodiče přes WhatsApp téměř denně v kontaktu. Řešíme zde nejen školní úkoly, ale podporujeme se navzájem.

Již od začátku šijeme s některými maminkami roušky. Kdo neměl šicí stroj, pomohl materiálem, stříháním. První roušky mířily k lékařům, další k seniorům v okolí místa, kde každý bydlíme, dále již maminky rozdávaly své roušky samy ve svém okolí potřebným i hasičům. Posílaly jsme si fotky ušitých roušek a hřála nás radost, že můžeme nějak pomáhat.

Rodiče jsou velkou podporou v „domácí škole“, děti s pomocí rodičů zasílají své pracovní listy, referáty, vyplněné úkoly a občas se celé rodiny zapojují do „dobrovolných“ logických rébusů. 

I když letošní svátky jara musely být v netradiční podobě, nenechali jsme se o ně připravit. Velikonoce jsme si užili v kruhu rodinném a online se třídou. Zaseli jsme osení a připravili velikonoční výzdobu. Děti vyráběly zajíčky, malovaly kraslice. Přeposlali jsme si recepty na houstičky, jidáše, mazance a beránky. Děti zasílaly fotky, jak se dařilo. A dařilo se opravdu moc!

Jelikož dobrých skutků není nikdy dost děti využily výzvy a účastní se akce Pozdrav pro dědu a babičku, kterou organizuje sdružení D.R.A.K. z.s. Tvoří svá přáníčka pro babičky a dědečky, které je jistě potěší a zahřejí u srdce v dnešní nelehké době.

Život je sice nyní trošku jiný, těžší, ale s rodinou, přáteli, dobrým srdcem, trpělivostí a vlídností to zvládneme! Brzy se již nebudeme muset vidět jen on-line.

Přeji všem klidné dny a hlavně zdraví.

Za 5.A Martina Melíšková

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

   

   

 

Ve čtvrtek 5. března se žáci čtvrtých ročníků a 3.A zúčastnili projektu Markétina dopravní výchova. Projekt proběhl na 4 stanovištích: 1) Cyklista, 2) Chodec, 3) První pomoc, 4) Zádržné systém (autosedačky) a bezpečnost pasažéra. Žáci se postupně vystřídali na všech stanovištích, zopakovali si svoje znalosti a také získali nové zkušenosti. Projekt se podařil a všem se líbil. 

Třídní učitelky 

Kam po základce… Noční můra mnohých osmáků a deváťáků i jejich rodičů. Rozlousknout tento tvrdý oříšek pomáhá OHS v Alešově ulici v Turnově projektovými dny pro žáky základních škol.

Učitelé, mistři odborného výcviku, a dokonce i sami studenti jednotlivých oborů seznámili naše osmáky se svými obory, provedli je špičkově vybavenými dílnami a učebnami. Pod jejich odborným vedením si naši žáci osahali stroje, na počítači si v systému SOLIDWORKS vytvořili 3D model součástky, zazávodili si s roboty, vysoustružili si součástku, letovali, zabrušovali brýlové čočky do obruby, měřili brýlové čočky, …

Josef Pekař, významný historik, vysokoškolský pedagog, rektor Univerzity Karlovy v Praze, se narodil před 150 lety na Malém Rohozci. Osobnost našeho rodáka přišel žákům 8. a 9. ročníků přiblížit Mgr. Pavel Mlejnek z  Gymnázia Turnov. Získané vědomosti si osmáci a deváťáci procvičili v pracovních listech.

Děkujeme panu Mlejnkovi za zdařilou přednášku.

V neděli 3. 2. 2020 se obě třídy vydaly na zimní pobyt do Vysokého nad Jizerou. Místem našeho pobytu byl Kramářův zámek nedaleko náměstí, ale především blízko sjezdovek. V 14:00 jsme u školy zamávali rodičům a vydali se autobusem do hor.

V pátek 24. ledna proběhlo ve školní knihovně již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Děti složily slib do rukou královny Elišky, krále Jana a rytířky Evy, kteří je vyzkoušeli ze znalosti písmenek. Malí žáčci obstáli na výbornou. Po slavnostním pasování čekalo na děti ještě jedno překvapení – pohádka K. Čapka o Dášeňce v podání pí. J. Enochové. Děkujeme pí. Evě Kordové, Elišce Gruberové a Janu Zárybnickému za dlouholetou přízeň.

Pavlína Horníková, knihovnice

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search