ŠKOLA

 

 

 

Od 17.1.2023 bude kancelář školní jídelny mimo provoz, popřípadě úřední hodiny kanceláře ŠJ budou dodatečně zveřejněny. Žádáme strávníky, kteří platí v hotovosti, aby uhradili stravné za leden-únor nejpozději do pondělí 16. ledna. Děkujeme za pochopení.

Blanka Šafářová, vedoucí ŠJ

Již tento pátek 13. ledna k nám do školy dorazí na besedu pro žáky na 2. stupni jeden z našich současných nejúspěšnějších himalájských horolezců Honza Trávníček.
Honza je nejen zkušený horolezec, který má na svém kontě pět vylezených osmitisícovek, ale je to i vášnivý cestovatel. Během odborné vzdělávací projekce žáky seznámí nejen se svými sportovními výkony, ale i se životem a kulturou v Iránu, Pákistánu a Nepálu.

Žižkovka zve všechny turnovské předškoláky na pečení posvícenských koláčů. V úterý 8. 11. 2022 v 15:45, 16:00 a 16:15 přivítají malé návštěvníky skřítci a pohádkové bytosti. Spolu s nimi si děti upečou koláče a zazpívají si. Poprvé se posadí do školní lavice a splní zábavné úkoly na interaktivní tabuli. 

V rámci posvícení se bude konat také den otevřených dveří pro všechny zájemce z řad žáků budoucích 6. ročníků od 15:00 do 17:00 v knihovně naší školy. 

Dále Vás zveme na akci „Škola už je za dveřmi aneb nebojme se zápisu“, která se bude konat 14. 3. 2023.  

PS: Ať je teplo nebo zima, na Žižkovce je vždy prima. 

V příštím týdnu od středy do pátku, tedy 12. - 14. října,  proběhne na naší škole sběr papíru bez kartonu. Vždy v době od 7:00 do 7:50 z boku školy u vstupu do tělocvičen (od bývalého kina).

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se rozhodla zapojit do říjnové výzvy 10 000 kroků pro zdraví a Vás bych chtěl požádat o aktivní zapojení v rámci třídních kolektivů. Cílem je motivovat naše žáky k pravidelné aktivitě, s tím spojené stmelení kolektivu ve třídách, souboj o nejaktivnější třídu na naší škole a společně se pokusíme dojít až na jih Afriky.

Setkání rodičů a třídních učitelů se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. v kmenových třídách. Pro 1. stupeň od 15:30 a pro 2. stupeň od 16:00. Následně proběhne od 16:30 setkání rodičů ukrajinských žáků s překladatelem v učebně přírodních věd (2. patro učebna č. 304).

Класні збори

Зустріч батьків та вчителів відбудеться у четвер 08.09.2022 в класaх учнів.  Для 1-го ступеня в 15:30, а для 2-го ступеня в 16:00. Після цього в 16:30 відбудеться зустріч батьків українських учнів з перекладачем у класі природничих наук (ІІ поверх, клас № 304).

 

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search