ŠKOLA

 

 

 

Z technických důvodů nebude ve středu 22.09. probíhat :

a/ placení obědů (kancelář školní jídelny bude uzavřena)

b/ nebudou přijímány ranní odhlášky obědů, ale bude možnost si tyto obědy vyzvednout od 11:15 do 13:45 hodin v naší školní jídelně.

Upozornění:

Ukončení závazných objednávek na středu 29.9. bude v pátek 24.9. ve 12:45 hodin (27.9. ředitelské volno, 28.9. státní svátek).

Děkujeme za pochopení.

Blanka Šafářová, vedoucí ŠJ

 

Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky proběhne v úterý 9. listopadu od 15 hod.

Sraz u hlavního vchodu školy. Následovat bude prohlídka školy, seznámení s budoucími třídními učiteli, představení školního vzdělávacího programu Škola pro život, nebude chybět ani malé překvapení.

Těšíme se na Vás.

Přihláška do 6. ročníku - ke stažení zde.

Představení školy našimi žáky - ke zhlédnutí zde.

 

Sběr papíru proběhne 29.9.- 1.10.2021 od 7:00 do 7:50. Vybíráme pouze papír, ne karton. Děkujeme.

 

Pro rodiče jsme připravili krátké video o tom, jak mají omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou knížku v Bakalářích.

Video zde.

 

Od 1. září 2021 budeme využívat pouze elektronické žákovské knížky v systému online Bakaláři. Částečně jsme systém již využívali při distanční výuce. Rodiče a žáci, kteří nemají či ztratili přístupové údaje, informují svého třídního učitele, který jim na třídních schůzkách či dle dohody předá přihlašovací údaje do systému Bakaláři. Rodiče budou na třídních schůzkách podrobně informováni o využívání systému.

 

Stravování žáků ve školním roce 2021/22 začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci:

7-10 let (24 Kč/oběd), záloha 480 Kč měsíčně

11-14 let (26 Kč/oběd), záloha 520 Kč měsíčně

15 a více (28 Kč/oběd), záloha 560 Kč měsíčně 

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce. (Např. záloha na září je 20. srpna.)

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

tel. ŠJ: 481 312 530

 

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search