ŠKOLA

 

 

 

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 budou všichni žáci a zaměstnanci školy testovat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak každé pondělí.
Mgr. Ivo Filip, 31.12.2021

 

Karanténu pro jednotlivce nebo třídu stanovuje KHS, nikoliv škola.

Pokud je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Vedení školy

Pro rodiče jsme připravili krátké video o tom, jak mají omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou knížku v Bakalářích.

Video zde.

 

Od 1. září 2021 budeme využívat pouze elektronické žákovské knížky v systému online Bakaláři. Částečně jsme systém již využívali při distanční výuce. Rodiče a žáci, kteří nemají či ztratili přístupové údaje, informují svého třídního učitele, který jim na třídních schůzkách či dle dohody předá přihlašovací údaje do systému Bakaláři. Rodiče budou na třídních schůzkách podrobně informováni o využívání systému.

 

Stravování žáků ve školním roce 2021/22 začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci:

7-10 let (24 Kč/oběd), záloha 480 Kč měsíčně

11-14 let (26 Kč/oběd), záloha 520 Kč měsíčně

15 a více (28 Kč/oběd), záloha 560 Kč měsíčně 

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce. (Např. záloha na září je 20. srpna.)

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

tel. ŠJ: 481 312 530

 

 

 

 

 

©2022 ZŠ Turnov

Search