ŠKOLA

 

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  
(«лекс Україна» - освіта) 

Žádost o přijetí - Заява про зарахування дитини до початкової школи

Mgr. Ivo Filip, ředitel školy

 

Na naší škole dále probíhá projekt Doučování žáků, který je financován z prostředků EU. Doba covidová způsobila, že mnoho žáků nezvládlo náročnější učivo, proto je třeba jim dát ještě další možnost si látku z online výuky doplnit. Zájem o doučování ze strany žáků je velký a už jsou vidět první výsledky.  

 

Karanténu pro jednotlivce nebo třídu stanovuje KHS, nikoliv škola.

Pokud je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Vedení školy

Pro rodiče jsme připravili krátké video o tom, jak mají omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou knížku v Bakalářích.

Video zde.

 

 

 

 

 

©2022 ZŠ Turnov

Search