ŠKOLA

 

 

 

Třetí zářijový týden vyrazí naše šesté ročníky na seznamovací kurz, aby utužily své nové třídní kolektivy.

Netradiční místo prvního společného setkání – BB Baby, jsme vybrali z důvodu aktuálně platných „koronavirových“ opatření pro školy. Bylo vidět, že touhu po společném setkání jsme měli všichni. Sešli jsme se opravdu v hojném počtu. Nejprve jsme se přivítali. Našeho setkání se zúčastnilo vedení školy, třídní učitelky budoucích prvních tříd, vychovatelé naší školy a především budoucí prvňáčci a jejich rodiče. 

Pro děti naši vychovatelé ze školní družiny připravili hry a soutěže. Děti všechny úkoly s velkou radostí a hravostí plnily. Sbíraly razítka na své kartičky. 

Mezi tím probíhaly „první třídní schůzky“.  Rodiče si prohlédli učebnice a pracovní sešity, podle kterých se děti budou v první třídě učit. Paní učitelky předávaly rodičům důležité informace ohledně školních pomůcek, vybavení penálů, fungování školní jídelny, družiny a především, jak budou vypadat první školní dny jejich dětí. 

Aha, děti dosoutěžily. Již přibíhají s kartičky plnými razítek a rozzářenými očkami. Nyní se každý pozdraví se svou paní učitelkou a dostane dárky, které jsme měli pro děti připravené k zápisu, jenž nemohl ve slavnostní podobě proběhnout. Děti se radují ze svých dárečků. V taštičce našli stavebničky lego, vitamínové bonbóny a každý si hrdě odnáší svoji první knížku se záložkou. 

„Již se těšíme do školy!!!“ volají. Tak 1. září na viděnou milí prvňáčci. Již se na Vás moc těšíme.

Paní učitelky budoucích prvních tříd Martina Melíšková a Jarmila Šichová

Naši knížku Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje jsme kvůli koronaviru nepokřtili. Ale přivítána do života přesto bude. Pan Dr. Milan Brunclík se ujal natáčení na naší školní zahradě. Moderovala iniciátorka vydání knížky paní Eva Kordová. Zúčastnily se i další významné osobnosti, bez jejichž přičinění by knížka existovala zase jen v kroužkové vazbě: Mgr. Karel Bárta a Ing. Lenka Krupařová za MAP Turnovsko II. Samozřejmě nemohli chybět zástupci našich autorů, ilustrátorů a moderátorů. Prohlédněte si fotografie z natáčení.

Mgr. Jana Kepková

Jmenuje se Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje. Autory a ilustrátory jsou žáci naší školy. Knížka je věnována Městské knihovně Antonína Marka k jejím 200. narozeninám, naší škole k jejím 60. narozeninám a k 25. výročí jejího přestěhování do budovy bývalých kasáren. Zároveň je poctou Janu Amosi Komenskému, Učiteli národů, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let. Knížka obsahuje 234 stran a jsou v ní práce 164 žáků naší školy prvňáčky počínaje a deváťáky konče.

„Knížky“ píšou a ilustrují naši žáci každý rok. Ale až Naslouchej a vyprávěj se dočkala opravdového vydání. S nápadem vydání přišla paní Eva Kordová, knihovnice Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. Publikace vznikla v rámci projektu MAP Turnovsko II. Vydala ji Obecně prospěšná společnost pro Český ráj ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově a Základní školou v Žižkově ulici v Turnově.

Křest měla mít 25. 3. 2020. Z důvodu pandemie pokřtěna nebyla. Ale cestu ke svým tvůrcům a dalším čtenářům si už razí. Děkujeme všem, kteří se na zrodu naší knížky jakkoli podíleli.

Knížko, přejeme Ti, ať se líbíš, ať přinášíš radost a jsi připomínkou šikovnosti našich žáčků.

Přečtěte si, co knížce přejí její kmotři: https://knihovna.turnov.cz/2020/06/prani-kmotru-knize-naslouchej-a-vypravej/ 

Mgr. Jana Kepková

1. června slavíme Den dětí. Ani my, učitelky, jsme na tento svátek nezapomněly. V každé třídě si děti připomněly svůj svátek různými kvízy, hrami, hádankami... Nechyběla ani odměna za splnění úkolů. I přes současná omezení si děti svůj svátek vychutnaly a doufáme, že si to příští rok vynahradíme.

Učitelky 1. stupně 

V období distanční výuky žáci začali plnit tzv. týdenní výzvy. Jednou z výzev bylo, si v rámci prvouky, vyrobit herbář z pěti jarních květin. Žáci se také zapojili do výzvy přírodopisného kabinetu k oslavě Dne Země a namalovali obrázek do výzvy Pozdrav pro dědu a babičku. Další výzva byla Překvapení pro maminku. Nezapomněli jsme na naše nejdražší maminky a tak k Svátku matek žáci připravovali pro svoji maminku krásná přáníčka.  Poděkovali jim tak za péči a lásku. Další výzva se týkala ledových mužů a Žofie, kde se žáci měli seznámit i s pranostikami. Poslední týdenní výzva se věnovala tématu domácích mazlíčků. 

Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu, protože skvěle plnili týdenní výzvy. Přesvědčit se o tom můžete ve fotogalerii.

Mgr. R. Kokešová, tř. učitelka

V šesté třídě na nás v přírodopisu již tradičně čeká učivo o hmyzu. I letos se máme blíže seznámit s touto obrovskou skupinou organismů. Začali jsme zlehka. Vyšli jsme do přírody a snažili se „ulovit“ co nejzajímavější kousky. Lovili jsme naštěstí pouze pomocí fotoaparátů. A že se nám dařilo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii, kde najdete úlovky těch nejlepších fotografů: Honzy Štraucha, Vojty Hlubučka, Tobika Krause, Magdy Střelkové, Viky Hrdličkové, Matěje Kleina, Ondry Vilímka a Davida Pavlaty. Schválně, jestli mezi úlovky poznáte kudlanku, bruslařku či majku!

Za 6.B Věra Machtová, tř. učitelka

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search