ŠKOLA

 

 

 

Naši němčináři vyrazí 10.-11. října do Vídně, aby si procvičili své jazykové dovednosti.

Spouštíme nové webové stránky školy, postupně budou jednotlivé sekce doplňovány.

Třetí zářijový týden vyrazí naše šesté ročníky na seznamovací kurz, aby utužily své nové třídní kolektivy.

Naši žáci, současní i bývalí, se v sobotu 9. 10. 2021 na Střelnici pochlubili svou knížkou literárních a výtvarných prací Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje. Knížka vyšla už v roce 2020, ale z důvodu pandemie nebyla pokřtěna. 

Moderovali žáci loňské IX. A Barbora Broučková, Veronika Klementová, Barbora Šimůnková a Filip Sebastian Kudrnovský. Ochutnávku z knihy budoucí Děti Turnovu, na které se budou podílet žáci všech turnovských škol, recitovaly děti ze současné VI. A Zuzana Hejduková, Anežka Poláková, Vojtěch Kubánek, Václav Táborský a Tadeáš Válek. K milému podvečeru přispěli i hosté - Eva Kordová, Ing. Lenka Krupařová a Mgr. Karel Bárta, kteří se o vydání knížky zasloužili. Podívat se přišla i ilustrátorka přebalu knihy Monika Duffková, též naše bývalá žákyně. 

Všem vystupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy, publiku děkujeme za vřelé přijetí.

Mgr. Jana Kepková

Tento týden proběhly ve školní družině tři projektové dny: Deskové hry, Seznámení s OZOBOTY a Malý chemik.

Ve dvou odděleních školní družiny si děti užily odpoledne plné her. Společně si zahrály mnoho nových deskových her. 

Některé děti si vyzkoušely, jaké to je býti malými chemiky. Propichovaly balónek, aniž by praskl, sypaly sodu do zkumavky s octem, malovaly do mléka, telefonovaly si pomocí kelímků s provázkem a užily si mnoho další legrace.

V jiném oddělení se žáci seznámili s OZOBOTY (malými roboty ve tvaru kuliček). Kluci a dívky vytvářeli cestičky a s velkým nadšením sledovali, jak robot reaguje a mění barvy.

Moc jsme si to všichni užili, děkujeme paní lektorce J. Šimůnkové.

Vychovatelé školní družiny

V červnu navštívila prvňáčky ve školní družině dentální hygienistka Z. Landorová.

Prostřednictvím interaktivního programu jsme se seznámili se stavbou zubu, vyřešili doplňovačku, nakoupili prospěšné potraviny pro naše zoubky. Děti si připravily kartáčky a nácvik správné techniky čištění zoubků mohl začít. Prvňáčkové byli nebojácní, pozorní a učenliví. Na závěr dostali diplom a malý dárek.

Vychovatelky ŠD

V naší knihovně se nám podařilo shromáždit žákovské diplomy z různých olympiád a soutěží za posledních 10 let.

Je to jedna z mála možností, jak si připomenout loňská výročí naší školy a pochlubit se úspěchy svých žáků.

Nejvíce diplomů shromáždili recitátoři, pak je i hodně sportovců, následují diplomy z dějepisné olympiády i z olympiády v anglickém a ruském jazyce. Velkou měrou jsou zde zastoupeny i soutěže přírodovědné a neposledně i matematické. Konkrétně letošní distanční výuka nám přinesla mnohé úspěchy v několika oblastech (viz stránky školy). 

Určitě je to dobrá motivace pro další žáky.

Ve školní družině proběhly projektové dny zaměřené na geologii. Děti byly seznámeny se vznikem pískovcových útvarů, sopečnou činností, horninami a minerály. Navštívily studánky v okolí školy. Všichni jsme si to užili.

Vychovatelé ŠD

Jsem čtenář!

Prvňáčci dočetli Slabikář a umí číst všechna písmenka! Nyní již čtou své první knížky. Mezi čtenáře naší školní knihovny je slavnostním pasováním přivítal pan knihovník a paní knihovnice. Děti v knihovně předvedly své čtenářské umění a prohlédly si knihovnu. Na památku obdržely čtenářskou medaili a diplom. Přejeme dětem radost z knížek a čtení, které je provede množstvím dobrodružství i legrace.

Učitelky 1. tříd

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search