Naše škola je úplnou základní školou vyučující podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život. Areál školy tvoří hlavní budova a budova školičky pro 1.-2. ročník, tělocvičny s venkovním hřištěm, školní jídelna, školní zahrada. Škola se nachází v klidné části města v blízkosti parků.

nabízíme

 • školní družina (6,30-17,00 hod.)
 • školní klub s knihovnou (7,30-15,30 hod.)
 • školní bufet (7,00-15,00 hod.)
 • moderně vybavené učebny
 • volitelné předměty od 1. třídy
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka německé či ruského jazyka od 7. třídy
 • týdenní výjezdy a kurzy od 4. třídy
 • žákovský parlament
 • školní dramaťák a školní sbor
 • podpora nadaných žáků - úspěchy v olympiádách a sportovních soutěžích
 • vzdělávací zahraniční zájezdy (Británie, Německo, Rakousko)
 • klub čtenářský, badatelský, cizích jazyků, deskové hry
 • legorobotika
 • večerní divadelní zájezdy pro žáky
2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

připravujeme

Pozvánka na školní jarmark

Sběr papíru

Ve dnech 10. - 12. května proběhne na naší škole sběr papíru bez kartonu. Vždy v době od 7:00 do 7:50 z boku školy u vstupu do tělocvičen (od bývalého kina).

Pozvánka na přednášku

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na odpolední přednášku, která se bude věnovat tématu závislosti na elektronice a internetu a kterou pro nás ve spolupráci s Městským úřadem v Turnově připravil pan inspektor V. Hladík z Městské policie Turnov.
Přednáška se uskuteční v budově naší školy (kmenová učebna 7. C, první patro) v úterý 11. 4. 2023 od 16. 00 hodin. V přednášce byste se měli dozvědět více o různých aplikacích, které děti používají, a nebezpečích, která jim hrozí.

Desatero pro prvňáčky

Desatero pro prvňáčky zde.

Dejme knihám šanci!

 

stalo se

Žižkovkast - rozhovor s Pavlínou Horníkovou

V dalším rozhovoru našeho Žižkovkastu jsme vyzpovídali Pavlínu Horníkovou. Učitelku ruského jazyka, knihovnici a zároveň vychovatelku ve školním klubu.

Odkaz na YouTube: https://youtu.be/S8uyZ1ZI0zQ

Odkaz na Spotify: Spotify

Školní jarmark

Níže přikládáme odkaz, na kterém si můžete připomenout v krátkém sestřihu náš letošní školní jarmark.

Odkaz na video: https://youtu.be/heIcZg0VqGE

 

Celý záznam vystoupení žáků si můžete pustit také.

Odkaz na video: https://youtu.be/t_gEbb1-6K0

 

Pokud jste nestihli naší novou školní oslavnou píseň přímo na Jarmarku, můžete si ji pustit nyní:

Odkaz na video: https://youtu.be/j9VOnoMyg5s

 

Nově přijatí žáci

Nově přijatí žáci zde.

Jarní sběr papíru

Naši dramaťáci letos opět pomohli otevřít Český ráj

V sobotu 29. 4. 2023 naši dramaťáci vystoupili na Valdštejně v rámci akce Český ráj dětem. Představení Dobré zprávy o princezně Štěpánce zahráli letos pouze šestkrát, potom je déšť vyhnal. Letos dramaťáci dokázali, že je jen tak něco nevyvede z míry. První překážkou byla vysoká nemocnost - poslední role se měnily v sobotu ráno před vystoupením. Dále v sobotu opakovaně pršelo, takže dramaťáci provedli bleskový úklid a opětovné postavení kulis mezi vystoupeními.  Diváci mohli dvakrát zhlédnout pohádku i v dešti. Všichni naši dramaťáci se zhostili svého úkolu na výbornou a dostalo se jim z různých stran mnoho pozitivních ohlasů. 

Děkujeme všem vystupujícím za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jana Kepková

úspěchy žáků

Pohár rozhlasu

V úterý 16. 5. se 50 žáků naší školy zúčastnilo atletické soutěže Pohár rozhlasu.

Nejlepšího umístění dosáhli mladší žáci, kteří v konkurenci 19 družstev vybojovali 4. místo.

Stejně tak se dařilo i mladším žákyním, obsadily 5. místo ze 17 družstev.

Starší žáci vybojovali 8. místo a starší žákyně 9. místo ze 17 družstev.

Všem našim žákům blahopřejeme ke krásným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

Celostátní úspěch naší školy!

Již potřetí se naše škola zapojila do celorepublikové výzvy 10.000 kroků, která probíhala v měsíci dubnu. Po říjnové výzvě, kdy se akce účastnilo na 230 žáků a zaměstnanců školy jsme se rozhodli v jarní výzvě nechat aktivitu na samotných žácích a třídních učitelích. Tentokrát se zapojilo na 50 aktivních členů z 5. ročníků a z tříd 7.B a 3.A. Díky jejich aktivitě se naše škola může pyšnit prvním místem v celé České republice!
Cílem výzvy je podpořit společnost v pravidelném pohybu, který je pro naše zdraví klíčový. Není důležité ujít 10.000 kroků, ale motivovat děti a dospělé k pravidelné aktivitě. Stanovit si osobní výzvu a snažit se ji splnit. Buď sám nebo za podpory svého týmu. Chůze je nepřirozenější pohyb, který zvládne prakticky každý. Zároveň je jedním z nejlepších léků na stres či obezitu.
Další výzva bude na podzim 2023, pokud chcete, přidejte se k nám i Vy.

Olympijský víceboj - krajské kolo

V pátek 12. 5. proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo Olympijského víceboje. Z naší školy se jej účastnilo 9 žáků.  Olympijský víceboj se skládal ze šesti disciplín – běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, počet leh-sedů za 2 minuty, počet shybů za 2 minuty a běh na 1 km (popřípadě driblink).

Z dvanácti družstev, které se víceboje účastnily, obsadili naši žáci krásné 3. místo. Naše družstvo reprezentovali Aneta Šritrová ze 7.A, Agáta Kořínková ze 7.A, Veronika Víchová ze 7.C, Barbora Paříková ze 6.A, Patrik Buriánek z 8.B, Benedikt Rubeš z 8.B, František Knitl z 8.C a David Kvapil ze 7.C. 

V soutěži jednotlivců na stupních vítězů stáli:

Barbora Paříková – 2. místo

Aneta Šritrová – 3. místo

Benedikt Rubeš – 3. místo

Lukáš Podzemský z 9.C – 3. místo

Všem našim závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

Naši žáci byli opět úspěšní v krajském kole soutěže Dětská recitace

V sobotu 29. 4. 2023 se uskutečnilo v Liberci krajské kolo soutěže Dětská recitace. Antonie Fojtíková a Anna Drahoňovská z III. A si odnesly čestné uznání, tedy zvláštní pochvalu poroty, Jan Drahoňovský ze IV. C diplom za úspěšné vystoupení.

Oběma dívkám gratulujeme k úspěchu a všem třem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Základní škola Turnov
Žižkova ul. 518
511 01 Turnov

Tel: 481 325 610, 481 322 343
Email: skola@zsturnov.cz
Datová schránka: c64mtmq
IČO: 008 55 049
Školní jídelna
Tel: 481 312 530 (Telefon se záznamníkem)
Vedoucí provozu školní jídelny: Blanka Šafářová

Pronájem tělocvičen, hřišť
Tel: 739 988 748
Informace: Správce tělocvičen
Mgr. Ivo Filip ředitel školy Email: ivo.filip@zsturnov.cz
Mgr. Silvie Stříbrná zástupce ředitele Email: silvie.stribrna@zsturnov.cz
Mgr. Jana Majerová zástupce ředitele Email: jana.majerova@zsturnov.cz
Mgr. Aleš Krejčík
zástupce ředitele Email: ales.krejcik@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová  výchovný poradce pro I. st. Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová výchovný poradce pro II. st. Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
PhDr. Jana Brandejsová  školní psycholog Email: jana.brandejsova@zsturnov.cz

Konzultační hodiny výchovných poradců:
I. stupeň – úterý 13:45 - 14:30 (kancelář VP) po telefonické domluvě
II. stupeň – pro rodiče čtvrtek 13:45 - 14:15, pro žáky úterý 7:30 - 7:50 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě

Školní psycholog:
čtvrtek, pátek - konzultace po telefonické domluvě s třídním učitelem, který ji zajistí

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Romana Bajerová tř. uč. 1.A Email: romana.bajerova@zsturnov.cz
Mgr. Milena Apeltauerová tř. uč. 1.B Email: milena.apeltauerova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Brožková tř. uč. 1.C Email: veronika.brozkova@zsturnov.cz
Mgr. Olga Tomsová tř. uč. 2.A Email: olga.tomsova@zsturnov.cz
Mgr. Jolana Růžičková tř. uč. 2.B Email: jolana.ruzickova@zsturnov.cz
Mgr. Sylva Kutková tř. uč. 2.C Email: sylva.kutkova@zsturnov.cz
Mgr. Martina Melíšková tř. uč. 3.A Email: martina.meliskova@zsturnov.cz
Mgr. Jarmila Šichová tř. uč. 3.B Email: jarmila.sichova@zsturnov.cz
Mgr. Eliška Laurinová tř. uč. 4.A Email: eliska.laurinova@zsturnov.cz
Mgr. Andrea Machová tř. uč. 4.B Email: andrea.machova@zsturnov.cz
Mgr. Helena Podzimková tř. uč. 4.C Email: helena.podzimkova@zsturnov.cz
Mgr. Radmila Kokešová tř. uč. 5.A Email: radmila.kokesova@zsturnov.cz
Mgr. Jitka Šimůnková tř. uč. 5.B Email: jitka.simunkova@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Kasíková tř. uč. 5.C Email: michaela.kasikova@zsturnov.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. František Rameš tř. uč. 6.A Email: frantisek.rames@zsturnov.cz
Mgr. Kateřina Benischová tř. uč. 6.B Email: katerina.benischova@zsturnov.cz
Mgr. Monika Segečová tř. uč. 6.C Email: monika.segecova@zsturnov.cz
Mgr. Veronika Trojanová tř. uč. 7.A Email: veronika.trojanova@zsturnov.cz
Mgr. Jana Kepková tř. uč. 7.B Email: jana.kepkova@zsturnov.cz
Mgr. Lucie Blažková tř. uč. 7.C Email: lucie.blazkova@zsturnov.cz
Mgr. Alena Šritrová tř. uč. 8.A Email: alena.sritrova@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Mertlíková tř. uč. 8.B Email: denisa.mertlikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Dlasková tř. uč. 8.C Email: ivana.dlaskova@zsturnov.cz
Mgr. Karin Kučerová tř. uč. 9.A Email: karin.kucerova@zsturnov.cz
Mgr. Věra Machtová tř. uč. 9.B Email: vera.machtova@zsturnov.cz
Pavel Trojan tř. uč. 9.C Email: pavel.trojan@zsturnov.cz

Učitelé

Zděnka Bičíková  Email: zdenka.bicikova@zsturnov.cz
Mgr. Ivana Bínová  Email: ivana.binova@zsturnov.cz
Bc. Eva Falkenbergová Email: eva.falkenbergova@zsturnov.cz
Věra Franců  Email: vera.francu@zsturnov.cz
Pavlína Horníková Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Mgr. Zdeňka Chmelíková  Email: zdenka.chmelikova@zsturnov.cz
Tomáš Chuchma  Email: tomas.chuchma@zsturnov.cz
Mgr. Denisa Islová Email: denisa.islova@zsturnov.cz
Ing. Taťána Kohoutová Email: tatana.kohoutova@zsturnov.cz
Bc. Kateřina Matysová Email: katerina.matysova@zsturnov.cz
Mgr. Marcel Milde  Email: marcel.milde@zsturnov.cz
Mgr. Michaela Morávková  Email: michaela.moravkova@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rakouš Email: jan.rakous@zsturnov.cz
Mgr. Jan Rohlíček Email: jan.rohlicek@zsturnov.cz

Mgr. Věra Machtová prevence Email: vera.machtova@zsturnov.cz

Konzultace - čtvrtek 9:40-10:30 (kancelář VP) a další po telefonické domluvě
Radka Špísová vedoucí vychovatelka, 1. odd. Email: radka.spisova@zsturnov.cz
Jana Pluchová vychovatelka 2. odd. Email: jana.pluchova@zsturnov.cz
Mgr. Hana Matoušková, DiS. vychovatelka 3. odd. Email: hana.matouskova@zsturnov.cz
Jitka Sahajová vychovatelka 4. odd. Email: jitka.sahajova@zsturnov.cz
Martin Bulva vychovatel 5. odd. Email: martin.bulva@zsturnov.cz
Petra Matějíčková-Peukertová, DiS. vychovatelka 6. odd. Email: petra.matejickova-peukertova@zsturnov.cz
Pavlína Horníková knihovnice Email: pavlina.hornikova@zsturnov.cz
Bc. Miroslav Rulec knihovník Email: miroslav.rulec@zsturnov.cz
Monika Handlířová
Petra Košková
Alena Linhartová
Marcela Matoušková
Adéla Poláková
Bc. Lucie Strnadová
Alena Bulvová, ekonomka
Vlasta Richterová, asistentka ředitele, mzdová účetní, hospodářka
Ing. Robert Jindra, správce počítačové sítě
Stanislav Švancar, správce budov, školník
Blanka Šafářová, vedoucí provozu školní jídelny
Ludmila Opočenská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Ludmila Židová, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Naďa Smitková, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Monika Brodská, pracovnice provozu ŠJ, uklízečka
Jitka Kracíková, správce sport. areálu pro veřejnost
Radana Sluková, uklízečka
Jana Janečková, pracovnice provozu ŠJ
Zuzana Ponocná, uklízečka
Emilie Almášiová, uklízečka
historie.png
msmt.png

Na naší škole probíhá projekt MŠMT "EU peníze školám".

Název projektu: Škola pro život

Číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2720

Číst dál...
logo.png
©2023 ZŠ Turnov

Search