ŠKOLA

 

 

 

 Naše škola získala začátkem června 2022 na základě žádosti o dotaci na projekt „Vybavení pro smíšenou výuku v ZŠ Turnov, Žižkova“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace v předpokládané výši 285.000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 300.000 Kč. Dotace z Evropské unie činí 95%.

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2014-2020 (mmr.cz)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016970

Termín dokončení realizace projektu: 30. 09. 2022

Dodavatel vybavení: AV  MEDIA SYSTEMS, a.s.

 

Projekt řeší chybějící vybavení pro zapojení dlouhodobě nepřítomných žáků při výuce cizích jazyků a pro distanční výuku v Základní škole Turnov, Žižkova 518. Škole chybí vybavení, které by umožnilo zapojit dlouhodobě nemocné (nepřítomné) žáky do výuky cizích jazyků, kteří jsou schopni se zapojit do výuky. Vybavení je potřebné i v době dlouhodobě znemožněné prezenční výuky.

 

Díky projektu Evropské unie naše škola získala novou velkokapacitní myčku do školní jídelny značky Silanos DSH50-40N v dvouplášťovém celonerezovém provedení. Nová myčka tak nahradila původní, která již byla na hranici své životnosti. Celkové výdaje projektu činily: 180 935,- Kč. Cílem projektu byla modernizace školní jídelny.

1. září proběhl slavnostní den pro spoustu rodičů a žáků naší školy. Třídní učitelky prvních tříd spolu s p. ředitelem a místostarostkou Mgr. Janou Svobodovou přivítali nové žáčky. V letošním školním roce k nám nastoupilo do třech prvních tříd 59 prvňáčků.

Odkaz na video z prvního školního dne na YouTube školy. 

 

V penzionu v Žižkově ulici představili naši žáci seniorům knížku Děti Turnovu. Zarecitovali i několik autorských básní. Celý pořad zarámovali písničkami. Setkání se staršími spoluobčany bylo jako vždy velmi milé, upřímné a příjemné.

Mgr. Jana Kepková

Ve dnech 6.6 - 10.6.2022 se třídy 5.A a 5.B zúčastnily výjezdu na Moravskou boudu v Krkonoších nad Špindlerovým Mlýnem. Tématem výjezdu byl středověk. Všechny činnosti se tedy týkaly tohoto období, od kreseb přes koláže, erby, masky, štíty, sportovní soutěže, výkony v procházkách po horách i úklid pokojů. Děti získávaly zlaťáky, za které si kupovaly území v mapách.

Počasí nám celkem přálo, pršelo jen v úterý, i přes to jsme vyšli na krátkou procházku v pláštěnkách. Pobyt jsme si velmi užili, bylo stále co dělat, ať už v chatě, či na trampolíně před ní. Proběhla olympiáda ve sportovních kláních, celodenní výlet na Labskou Boudu a k prameni Labe, užili jsme si bobovou dráhu ve Špindlerově Mlýně...

Na konci nás čekala spousta dárků a cen, které si děti samy vybraly.

Třídní učitelky 5. ročníků

V pátek 27. 5. proběhla na naší škole akce žákovského parlamentu pod názvem "Den bez batohů". Děkujeme všem účastníkům, někteří měli vskutku originální nápady, čím nahradit batoh. Ve fotogalerii je několik střípku z naší akce.

Karin Kučerová, učitelka

U nás na Žižkovce se v sobotu 21. května konal tradiční školní jarmark. Letošním tématem bylo 750. výročí první písemné zmínky o Turnovu. Více než tisíc dvě stě návštěvníků si mohlo vybrat z pestrého programu. 

Ve velké tělocvičně proběhl slavnostní křest knihy Děti Turnovu. Knížku pokřtili pan starosta Ing. Hocke, paní Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka, za MAP Turnovsko II. pan Mgr. Karel Bárta a paní Ing. Lenka Krupařová a ředitel školy pan Mgr. Ivo Filip. Hold Turnovu svými vystoupeními vzdali vodníci, mravenečci, šmoulové, zpívalo se a tančilo se. Představily se i mažoretky ze Sokola. Tečkou celého kulturního programu bylo již tradičně vystoupení školního dramaťáku. 

Jarmarkem žila celá škola. V knihovně byla ke zhlédnutí výstava 18 knih, které žáci ze Žižkovky vytvořili. Ve vědomostních kvízech děti soutěžily o pizzu. V prostorách jídelny se mohli návštěvníci občerstvit a u stánků si zakoupit výrobky žáků. Na děti zde čekala bohatá tombola, ve které proměnily žetony získané v soutěžích. Zájemci viděli ukázky z technologií 3D tisku a robotiky. V areálu školní zahrady byl připraven skákací hrad, florbal, střelecký koutek či výcvik psů. Ani letos nechyběli hasiči s ukázkami své techniky.

Všem děkujeme za návštěvu, vstřícnost a milou atmosféru. 

Těšíme se na Vás opět příští rok! 

 

Český ráj otvírá svou náruč turistům již tradičně poslední dubnovou sobotu. I letos na akci Český ráj dětem vystoupili naši dramaťáci. Pohádku Čertova ruka, kterou vymysleli na motivy pověsti o této skále, zahráli na prvním nádvoří Valdštejna celkem devětkrát. Pohádku shlédlo více než 1400 účastníků akce.

Děkujeme dramaťákům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Ve středu 11. května žáci naší školy pozdravili ve školní jídelně krátkým kulturním vystoupením setkání Svazu postižených civilizačními chorobami. Nejprve zahrál na housle Jan Drahoňovský ze III. C, potom zarecitovali své vítězné texty z krajského kola Dětské recitace a ze soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo Antonie Fojtíková z II. A, Jan Drahoňovský ze III. C a Anna Marie Kněbortová z IX. A. Protože Turnov slaví 750 let první písemné zmínky, přednesli své vlastní básně k tomuto výročí Tadeáš Válek a Vojtěch Kubánek z VI. A. Na závěr kulturního vystoupení zazpívaly Emilie Jahodová, Aneta Šritrová a Tereza Novotná ze VI. C hymnu Českého ráje. Přes sto účastníků setkání je ocenilo potleskem.

Všem vystupujícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search