ŠKOLA

 

 

 

Naše škola se skládá z několika navzájem propojených částí:

- školička - třídy 1. - 2. ročníku, 1., 2., 3. a 4. oddělení družiny, tělocvična, keramická dílna

přízemí: 2.A, 2.B, 1. a 2. oddělení školní družiny, šatny 1.-2. tříd

1. patro: 1.A, 1.B, 1.C, 3. a 4. oddělení školní družiny, tělocvična

- hlavní budova - třídy 3. - 9. ročníku, 5. a 6. oddělení družiny, kanceláře vedení školy, sborovna, knihovna se studovnou, odborné učebny, kabinety učitelů suterén: šatny 3. - 9. ročníku, dílny

přízemí: 2.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A (učebna přirodopisu), 5. a 6. oddělení školní družiny, knihovna se studovnou, laboratoř přírodopisu

1. patro: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 6.C (učebna fyziky), 7.C, 8.B, 9.C, kanceláře školy, kancelář výchovného poradce, sborovna

2. patro: 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.C, 9.A, 9.B, učebny učebna hudební výchovy, učebna přírodních věd, učebna Robotel

3. patro: učebna anglického jazyka, německého jazyka, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní techniky

- školní jídelna a bufet

- dvě tělocvičny

- venkovní sportovní areál

- školní zahrada

Školní knihovna a školní klub jsou provozovány denně od 7:30 hodin do 15:30 hodin.

Školní družina Školní družina je určena žákům od prvních do třetích tříd. Funguje zde jak ranní, tak odpolední družina (6:30-17:00 hod.). 

Učebny výpočetní techniky Žáci mají k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. K dispozici je i připojení na Internet (každý žák i učitel má svou e-mailovou adresu a svůj prostor chráněný uživatelským jménem a heslem - www.office.com).

Odborné učebny Př, F, Vv, Hv, pracovní výchova (učebna rodinné výchovy a školní dílny) a jazyků probíhá v odborných učebnách. V odborných učebnách máme interaktivní tabule SMART Board, další interaktivní tabule jsou ve třídách 1. stupně.

Učebna přírodních věd - nová učebna vybavená interaktivní tabulí, měřicím systémem Pasco a tablety.

Jazyková učebna Robotel - nová učebna se softwarem Robotel pro výuku cizích jazyků. Každý žák má svůj počítač se sluchátky a mikrofonem, aby mohl komunikovat s vyučujícím či spolužáky.

Hudebna slouží k výuce hudební a dramatické výchovy, ale také k různým přednáškám, besedám a akcím školy.

Keramická dílna - Keramika je součástí zájmových předmětů a je zastřešována Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Žlutá ponorka. Keramická dílna je vybavena hrnčířským kruhem a pecí.

Školní jídelna - obědy jsou připravovány v kuchyni OHS Turnov, Zborovská ul. K vydávání, přihlašování a odhlašování obědů slouží počítačový systém na magnetické karty a webové stránky www.strava.cz. Na výzdobě jídelny (malby rostlin, zvířat, květiny, záclony atd.) se podíleli také žáci.

Školní bufet poskytuje možnost občerstvení pro žáky, ostatní pracovníky školy a veřejnost.

Sportovní areál - září 1999 byl otevřen sportovní areál – dvě nové tělocvičny s umělým povrchem s podlahovým vytápěním, velká 15x27m a malá 9x20m, a 3 venkovní hřiště s umělým povrchem pro odbíjenou, malou kopanou, házenou a tenis. Sportovní areál škola zájemcům pronajímá.

Dětské hřiště - zahrada - v září 2004 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště. Naše děti, ale i veřejnost může využít velkou řadu dřevěných průlezek, pískoviště, altánku, malého fotbalového hřiště apod.

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search