ŠKOLA

 

 

 

Na naší škole dále probíhá projekt Doučování žáků, který je financován z prostředků EU. Doba covidová způsobila, že mnoho žáků nezvládlo náročnější učivo, proto je třeba jim dát ještě další možnost si látku z online výuky doplnit. Zájem o doučování ze strany žáků je velký a už jsou vidět první výsledky.  

 

Karanténu pro jednotlivce nebo třídu stanovuje KHS, nikoliv škola.

Pokud je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Vedení školy

Pro rodiče jsme připravili krátké video o tom, jak mají omlouvat absenci svého dítěte přes elektronickou žákovskou knížku v Bakalářích.

Video zde.

 

Od 1. září 2021 budeme využívat pouze elektronické žákovské knížky v systému online Bakaláři. Částečně jsme systém již využívali při distanční výuce. Rodiče a žáci, kteří nemají či ztratili přístupové údaje, informují svého třídního učitele, který jim na třídních schůzkách či dle dohody předá přihlašovací údaje do systému Bakaláři. Rodiče budou na třídních schůzkách podrobně informováni o využívání systému.

 

Stravování žáků ve školním roce 2021/22 začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci:

7-10 let (24 Kč/oběd), záloha 480 Kč měsíčně

11-14 let (26 Kč/oběd), záloha 520 Kč měsíčně

15 a více (28 Kč/oběd), záloha 560 Kč měsíčně 

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce. (Např. záloha na září je 20. srpna.)

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

tel. ŠJ: 481 312 530

 

 

Rozdělení žáků do 1. tříd ve školním roce 2021/2022 - ke stažení zde.

 Mgr. Ivo Filip, ředitel školy, 22. 5. 2021

 

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search