ŠKOLA

 

 

 

Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID-19

Dodržujte základní hygienické návyky.

Krajská epidemiologická komise vyzvala občany nejezdit do oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

Pokud navštívíte oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru (např. lyžařské oblasti severní Itálie aj.), škola doporučuje po návratu ponechat děti 14 dní v domácí péči, aby se podchytila případná inkubační doba a nedošlo k rozšíření nemoci mezi ostatní žáky.

V Turnově 5. března 2020.

Mgr. Ivo Filip, ředitel školy

 

 

 

 

 

©2022 ZŠ Turnov

Search