ŠKOLA

 

 

 

Přinášíme další ze série rozhovorů. S žáků jsou to ti nejpovolanější, naše redakční rada!

Karolína Zuzánková

Adam Hanoušek

Daniel Hejduk

Rozhovor najdete níže v textové podobě nebo jako podcast na Spotify či YouTube kanále.

Odkaz na Spotify: ZDE

Odkaz na YouTube: ZDE

V pondělí 5. 9. se 9.A zúčastnila simulačního programu (sami jsme navrhovali, interpelovali a nakonec hlasovali o navrhovaném zákonu) v Praze v Poslanecké sněmovně ČR. Naši návštěvu Prahy jsme spojili s procházkou ze Staroměstského náměstí přes Karlův most na Malostranské náměstí. Byl to super den!

Mgr. Karin Kučerová, třídní učitelka

 Naše škola získala začátkem června 2022 na základě žádosti o dotaci na projekt „Vybavení pro smíšenou výuku v ZŠ Turnov, Žižkova“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace v předpokládané výši 285.000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 300.000 Kč. Dotace z Evropské unie činí 95%.

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2014-2020 (mmr.cz)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016970

Termín dokončení realizace projektu: 30. 09. 2022

Dodavatel vybavení: AV  MEDIA SYSTEMS, a.s.

 

Projekt řeší chybějící vybavení pro zapojení dlouhodobě nepřítomných žáků při výuce cizích jazyků a pro distanční výuku v Základní škole Turnov, Žižkova 518. Škole chybí vybavení, které by umožnilo zapojit dlouhodobě nemocné (nepřítomné) žáky do výuky cizích jazyků, kteří jsou schopni se zapojit do výuky. Vybavení je potřebné i v době dlouhodobě znemožněné prezenční výuky.

 

Díky projektu Evropské unie naše škola získala novou velkokapacitní myčku do školní jídelny značky Silanos DSH50-40N v dvouplášťovém celonerezovém provedení. Nová myčka tak nahradila původní, která již byla na hranici své životnosti. Celkové výdaje projektu činily: 180 935,- Kč. Cílem projektu byla modernizace školní jídelny.

1. září proběhl slavnostní den pro spoustu rodičů a žáků naší školy. Třídní učitelky prvních tříd spolu s p. ředitelem a místostarostkou Mgr. Janou Svobodovou přivítali nové žáčky. V letošním školním roce k nám nastoupilo do třech prvních tříd 59 prvňáčků.

Odkaz na video z prvního školního dne na YouTube školy. 

 

V penzionu v Žižkově ulici představili naši žáci seniorům knížku Děti Turnovu. Zarecitovali i několik autorských básní. Celý pořad zarámovali písničkami. Setkání se staršími spoluobčany bylo jako vždy velmi milé, upřímné a příjemné.

Mgr. Jana Kepková

Ve dnech 6.6 - 10.6.2022 se třídy 5.A a 5.B zúčastnily výjezdu na Moravskou boudu v Krkonoších nad Špindlerovým Mlýnem. Tématem výjezdu byl středověk. Všechny činnosti se tedy týkaly tohoto období, od kreseb přes koláže, erby, masky, štíty, sportovní soutěže, výkony v procházkách po horách i úklid pokojů. Děti získávaly zlaťáky, za které si kupovaly území v mapách.

Počasí nám celkem přálo, pršelo jen v úterý, i přes to jsme vyšli na krátkou procházku v pláštěnkách. Pobyt jsme si velmi užili, bylo stále co dělat, ať už v chatě, či na trampolíně před ní. Proběhla olympiáda ve sportovních kláních, celodenní výlet na Labskou Boudu a k prameni Labe, užili jsme si bobovou dráhu ve Špindlerově Mlýně...

Na konci nás čekala spousta dárků a cen, které si děti samy vybraly.

Třídní učitelky 5. ročníků

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search