ŠKOLA

 

 

 

Naši knížku Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje jsme kvůli koronaviru nepokřtili. Ale přivítána do života přesto bude. Pan Dr. Milan Brunclík se ujal natáčení na naší školní zahradě. Moderovala iniciátorka vydání knížky paní Eva Kordová. Zúčastnily se i další významné osobnosti, bez jejichž přičinění by knížka existovala zase jen v kroužkové vazbě: Mgr. Karel Bárta a Ing. Lenka Krupařová za MAP Turnovsko II. Samozřejmě nemohli chybět zástupci našich autorů, ilustrátorů a moderátorů. Prohlédněte si fotografie z natáčení.

Mgr. Jana Kepková

Jmenuje se Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje. Autory a ilustrátory jsou žáci naší školy. Knížka je věnována Městské knihovně Antonína Marka k jejím 200. narozeninám, naší škole k jejím 60. narozeninám a k 25. výročí jejího přestěhování do budovy bývalých kasáren. Zároveň je poctou Janu Amosi Komenskému, Učiteli národů, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let. Knížka obsahuje 234 stran a jsou v ní práce 164 žáků naší školy prvňáčky počínaje a deváťáky konče.

„Knížky“ píšou a ilustrují naši žáci každý rok. Ale až Naslouchej a vyprávěj se dočkala opravdového vydání. S nápadem vydání přišla paní Eva Kordová, knihovnice Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. Publikace vznikla v rámci projektu MAP Turnovsko II. Vydala ji Obecně prospěšná společnost pro Český ráj ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově a Základní školou v Žižkově ulici v Turnově.

Křest měla mít 25. 3. 2020. Z důvodu pandemie pokřtěna nebyla. Ale cestu ke svým tvůrcům a dalším čtenářům si už razí. Děkujeme všem, kteří se na zrodu naší knížky jakkoli podíleli.

Knížko, přejeme Ti, ať se líbíš, ať přinášíš radost a jsi připomínkou šikovnosti našich žáčků.

Přečtěte si, co knížce přejí její kmotři: https://knihovna.turnov.cz/2020/06/prani-kmotru-knize-naslouchej-a-vypravej/ 

Mgr. Jana Kepková

1. června slavíme Den dětí. Ani my, učitelky, jsme na tento svátek nezapomněly. V každé třídě si děti připomněly svůj svátek různými kvízy, hrami, hádankami... Nechyběla ani odměna za splnění úkolů. I přes současná omezení si děti svůj svátek vychutnaly a doufáme, že si to příští rok vynahradíme.

Učitelky 1. stupně 

V období distanční výuky žáci začali plnit tzv. týdenní výzvy. Jednou z výzev bylo, si v rámci prvouky, vyrobit herbář z pěti jarních květin. Žáci se také zapojili do výzvy přírodopisného kabinetu k oslavě Dne Země a namalovali obrázek do výzvy Pozdrav pro dědu a babičku. Další výzva byla Překvapení pro maminku. Nezapomněli jsme na naše nejdražší maminky a tak k Svátku matek žáci připravovali pro svoji maminku krásná přáníčka.  Poděkovali jim tak za péči a lásku. Další výzva se týkala ledových mužů a Žofie, kde se žáci měli seznámit i s pranostikami. Poslední týdenní výzva se věnovala tématu domácích mazlíčků. 

Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu, protože skvěle plnili týdenní výzvy. Přesvědčit se o tom můžete ve fotogalerii.

Mgr. R. Kokešová, tř. učitelka

V šesté třídě na nás v přírodopisu již tradičně čeká učivo o hmyzu. I letos se máme blíže seznámit s touto obrovskou skupinou organismů. Začali jsme zlehka. Vyšli jsme do přírody a snažili se „ulovit“ co nejzajímavější kousky. Lovili jsme naštěstí pouze pomocí fotoaparátů. A že se nám dařilo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii, kde najdete úlovky těch nejlepších fotografů: Honzy Štraucha, Vojty Hlubučka, Tobika Krause, Magdy Střelkové, Viky Hrdličkové, Matěje Kleina, Ondry Vilímka a Davida Pavlaty. Schválně, jestli mezi úlovky poznáte kudlanku, bruslařku či majku!

Za 6.B Věra Machtová, tř. učitelka

V rámci výzvy přírodopisného kabinetu k oslavám Dne Země vznikl Atlas nových druhů zvířat. Žáci měli vymyslet a namalovat nový druh zvířete - obrázky jsou uveřejněny ve fotogalerii. Všem děkujeme za jejich úžasné práce!

 

Některé práce a fotografie žáků 6.A naleznete ve fotogalerii.

 

 

Dne 22. dubna 2020 jsme si mohli připomenout 50. výročí Dne Země. První Den Země se slavil 22. dubna 1970 v San Franciscu a dnes se ke Dni Země připojuje více než miliarda lidí ve 175 státech světa. A proto jsme se připojili i my. Navzdory tomu, že pravděpodobně právě Země způsobila to, že se nyní učíme pouze na dálku, nezanevřeli jsme na ni. Naopak. Oslavujeme ji. Snažili jsme se vymyslet aktivity, které by směřovaly právě k oslavě Země. V některých třídách jsme vymýšleli vlajku pro Zemi, v jiných zase básničku o Zemi, někde jsme vytvářeli pojmovou mapu formou plakátu, v chemii jsme zopakovali výskyt prvků na Zemi a v přírodopise třeba vyplňovali tipovací kvíz.  A všichni dohromady jsme si mohli zahrát na genetické inženýry a přispět tak svým nápadem do Atlasu podivuhodných druhů. A toho se mnozí chopili opravdu s vervou. Některé vydařené výtvory si budete moci prohlédnout v samostatné fotogalerii.

Mgr. Věra Machtová 

 

Životabáseň - Země -  Anežka Špínová, 8.D         

Jsem planeta Země.  

Vznikla jsem před 4,6 miliardami lety.  

Nejraději mám čisto a klid.  

Nesnáším však lid.  

Ráda se chlubím tím, že jsem samý strom a keř.  

Často se mi zdá o všem, to mi teda věř.  

Toužím po, býti nádherná.  

Lidé si o mně myslí, že jsem nesmrtelná.  

Já si o lidech myslím, že jsou zlý, doufám že je to brzo vyhubí. 

 

Tadeáš Kutek,  6.B 

Jsem jedinečný druh planety. 

Vznikla jsem před mnoha mnoha lety. 

Nejraději mám čistou přírodu. 

Nesnáším lidskou zlobu. 

Ráda se chlubím tím, že jsem jediná. 

Často se mi zdá, že ztrácí se moje barva zelená. 

Toužím po čistém ovzduší, koronavirus letadla vyruší. 

Lidé si o mně myslí, že vše zvládnu. 

Já si o lidech myslím, že chtějí dlouhou vládu.                                                         

  

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search