ŠKOLA

 

 

 

Budoucí prvňáčci si zkusili zápis nanečisto

Dne 14. 3. 2023 se na naší škole konal „Zápis nanečisto“. Navštívili nás budoucí prvňáčci i se svými rodiči. Ve vyzdobené tělocvičně se seznámili s učitelkami 1. stupně a vedením školy. Po úvodním setkání si přišly pro předškoláčky pohádkové bytosti a odvedly je do jídelny na pohádku Vyprávění skřítka Školníčka. Mezitím byli rodiče seznámeni s průběhem zápisu, metodami výuky, akcemi ve škole a s vhodným vybavením do 1. ročníku. Mohli si promluvit s paní Mgr. J. Leitnerovou – pracovnicí PPP Semily.  Děti si zápis vyzkoušely nanečisto, prohlédly si s rodiči pracovní sešity, pracovaly na interaktivní tabuli, pohrály si s roboty… Nechybělo ani dobré občerstvení.

Celá akce měla velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. 

Těšíme se na slavnostní zápis 4. 4. 2023 od 10 hod.

Učitelky budoucího prvního ročníku

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search