ŠKOLA

 

 

 

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se rozhodla zapojit do říjnové výzvy 10 000 kroků pro zdraví a Vás bych chtěl požádat o aktivní zapojení v rámci třídních kolektivů. Cílem je motivovat naše žáky k pravidelné aktivitě, s tím spojené stmelení kolektivu ve třídách, souboj o nejaktivnější třídu na naší škole a společně se pokusíme dojít až na jih Afriky.

Setkání rodičů a třídních učitelů se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. v kmenových třídách. Pro 1. stupeň od 15:30 a pro 2. stupeň od 16:00. Následně proběhne od 16:30 setkání rodičů ukrajinských žáků s překladatelem v učebně přírodních věd (2. patro učebna č. 304).

Класні збори

Зустріч батьків та вчителів відбудеться у четвер 08.09.2022 в класaх учнів.  Для 1-го ступеня в 15:30, а для 2-го ступеня в 16:00. Після цього в 16:30 відбудеться зустріч батьків українських учнів з перекладачем у класі природничих наук (ІІ поверх, клас № 304).

 

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny o prázdninách:

Středa    24 .08. 2022       7:30 – 11:00      11:30 – 14:00

Čtvrtek   25 .08. 2022       ----------------      11:30 – 14:00

Pátek      26. 08. 2022      7:30 – 11:00       11:30 -  14:00

Pondělí    29. 08. 2022      7:30 – 11:00       11:30 – 14:00

Úterý       30. 08. 2022      7:30 – 11:00       11:30 – 14:00

Středa      31. 08. 2022     7:30 – 11:00       11:30 – 14:00

Stravování žáků ve školním roce 2022/23 začíná v pátek  02.09.2022.

Tel.: 481 312 530

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci:  

- 7-10 let (30,--/oběd), záloha 630,-- Kč měsíčně

- 11-14 let (32,--/oběd), záloha 670,-- Kč měsíčně

- 15 a více (34,--/oběd), záloha  720,-- Kč měsíčně

Cena čipu je 120,-- Kč  (Nové kreditní karty se již neprodávají)

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce.

(např. záloha na září je 20. srpna)

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  
(«лекс Україна» - освіта) 

Žádost o přijetí - Заява про зарахування дитини до початкової школи

Mgr. Ivo Filip, ředitel školy

 

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search