ŠKOLA

 

 

 

Za finanční podpory MAP Turnovsko II získala naše škola novou 3D tiskárnu. Bude sloužit našim žákům, kteří se v rámci nového kroužku s ní budou od září učit pracovat. Samozřejmě, že vyzkoušíme i tisk ochranných štítů. Děkujeme MAP Turnovsko II za podporu. 

 

Naše nové učebny jsou dokončeny, bohužel na své žáky musí počkat do září.

 

 

Z nařízení ministerstva zdravotnictví jsou školy uzavřeny. Domácí příprava ke studiu vám bude během týdne od 16. března doručena přes e-maily rodičů a bude domluveno, jak bude probíhat další domácí příprava, odevzdávání úkolů atd.

Vedení školy, 13. 3. 2020

 

Prosíme všechny kolegy, aby sledovali svůj školní e-mail, kam jim budou doručeny další informace.

Vedení školy, 13. 3. 2020

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem koronaviru:

 

Od 16. 3. 2020 je škola pro žáky zcela uzavřena až do odvolání.

 

Prosíme sledujte naše webové stránky.

 

Děkujeme.

 

Vedení školy

 

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

Ke stažení zde.

Dodržujte základní hygienické návyky.

Krajská epidemiologická komise vyzvala občany nejezdit do oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

Pokud navštívíte oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru (např. lyžařské oblasti severní Itálie aj.), škola doporučuje po návratu ponechat děti 14 dní v domácí péči, aby se podchytila případná inkubační doba a nedošlo k rozšíření nemoci mezi ostatní žáky.

V Turnově 5. března 2020.

Mgr. Ivo Filip, ředitel školy

 

V lednu 2020 si připomínáme 25. výročí od zahájení výuky v budově naší školy. Škola byla do rekonstruované budovy bývalých vojenských kasáren přestěhována na přelomu roku 1994/1995 z budovy gymnázia. Letos si také připomínáme 60 let od založení naší předchůdkyně - III. základní školy Turnov.

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search