ŠKOLA

 

 

 

Recitace na Žižkovce má již dlouholetou tradici. I letos se našim žákům v okresním kole zadařilo a tři z nich postupují do krajského kola. Náš okres budou v Liberci reprezentovat Antonie Fojtíková a Anna Drahoňovská ze III. A a Jan Drahoňovský ze IV. C. 

Vítězům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a držíme jim palce do krajského kola.

Děkujeme i dalším recitátorům, kteří naši školu reprezentovali:

- ze III. A Kláře Hamadové a Markétě Málkové

- ze IV. C Antonínu Štefánkovi

- z V. A Adéle Vélové, Anně Marii Sýkorové, Editě Šritrové a Natálii Láskové.

Mgr. Jana Kepková

 

V pondělí 13. února se konalo školní kolo olympiády v ruském jazyce, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Z celkového počtu 10 účastníků se o 1.-2. místo podělily Elis Hobelantová z 8.A a Ester Slavíková z 8.C. Na 3. místě se umístil Šimon Hruška z 8.C. Gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně úspěchu v kole krajském, které se koná 13. března v Liberci.

  Učitelky RJ   

Tématem letošní olympiády bylo „Bezlesí“. Žáky čekal test a poznávačka rostlin a zvířat. Ze 17 žáků 2. stupně se ve školním kole ti nejlepší umístili takto:

V kategorii mladších žáků (6. a 7. třída) se na 1. místě umístila Anežka Poláková ze 7. A, na 2. místě Sára Kolingerová ze 6. C a na 3. místě Agáta Kořínková ze 7. C.

V kategorii starších žáků (8. a 9. třída) se na 1. místě umístila Vanessa Richtrová z 9. C, na 2. místě se umístil Jakub Kolinger  z 8. C a na 3. místě Vítek Polák z 8. A.

Všem zúčastněným děkujeme a výše jmenovaným žákům držíme palce v okresním kole v Semilech.

Mgr. Denisa Mertlíková

Po postupu z okrskového kola jsme se zúčastnili okresního finále ve florbale v Jilemnici pro žáky z 8. - 9. ročníku. Chlapci se ve skupině utkali se ZŠ T. G. M. Lomnice (0:4), ZŠ J. Harracha Jilemnice (5:0) a se ZŠ Komenského Jilemnice (2:2). Po bojích ve skupině nám patřila třetí příčka. Čekal nás tedy souboj se ZŠ Roztoky u Jilemnice o celkové 5. místo, kdy jsme nakonec po samostatných nájezdech zvítězili. Chlapcům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 

Stalo se již tradicí, že se účastníme dějepisné olympiády. Letošní téma Československo v rozděleném světě 2. poloviny 20. století ale nebylo nejvhodnější. Pro žáky 8. a 9. tříd je toto období v rámci školní výuky připraveno až na 2. pololetí 9. ročníku. Takže většina zájemců se musela spolehnout na samostudium nebo na vzpomínky svých prarodičů. Přesto se našlo několik úspěšných řešitelů a dokonce 3 z nich postoupili do okresního kola. Jednalo se o tyto žáky: Vanessa Richtrová (9.C), Prokop Beran (9.B) a Vít Polák (8.A). Děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy a doufáme, že v příštím roce vyberou pořadatele nějaké vhodnější téma, které bude našim žákům bližší. 

Učitelky dějepisu

Další díl Žižkovkastu je věnován naší říjnové výzvě 10 000 kroků. Hostem byli nejlepší žák v bodování Antonín Štefánek, nejlepší žákyně v celkové nachozené vzdálenosti Elis Hobelantová a nejlepší učitel v obou kategoriích Pavel Trojan.

Odkaz na Spotify: ZDE

Odkaz na YouTube: ZDE

V měsíci říjnu se na 224 žáků a zaměstnanců zapojilo do výzvy 10 000 kroků, kde cílem výzvy nebylo každým dnem ujít 10 000 kroků, ale především chodit pro své zdraví a zlepšit tak svoji fyzickou kondici.

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se v Jičíně konala oblastní přehlídka soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo. Naši školu reprezentovalo sedm žáků. Cenu diváků si přivezli Jan Drahoňovský ze IV. C a Anna Drahoňovská ze III. A. První místo obsadily Antonie Fojtíková ze III. A a Anna Marie Kněbortová z loňské IX. A. Druhé místo získaly Klára Hamadová z III. A a Aneta Hlavová ze VII. B. Antonín Štefánek ze IV. C byl oceněn 3. místem.

Našim vypravěčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Žáci druhého stupně naší školy se zapojili do celostátní literární soutěže vyhlašované u příležitosti festivalu Jičín - město pohádky. Letos dorazilo do této soutěže 292 literárních prací od dětí ze všech koutů naší republiky. O to více si vážíme speciálního ocenění za náš sborník s názvem Řemesla a povolání aneb komu se nelení, ten píše limerik. 

Po slavnostním vyhlášení výsledků si naši mladí autoři prošli Jičín a užili si příjemné festivalové odpoledne.

Děkujeme všem našim literátům a ilustrátorce za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme organizátorům za soutěž, protože je to perfektní motivace k tvoření, a tedy i objevování skrytých talentů.

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search