ŠKOLA

 

 

 

Antonie Fojtíková z II. A a Jan Drahoňovský z III. C reprezentovali náš okres v krajském kole soutěže Dětská recitace. V Liberci se v této kategorii sešlo 13 recitátorů. Tonička získala 1. místo, Jenda obsadil 2. místo.

Toničce i Jendovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, Turnova i našeho okresu.

Mgr. Jana Kepková

V pátek 22. 4. 2022 proběhlo v Semilech okresní kolo biologické olympiády v kategorii mladších žáků. Soutěžící museli pro postup do okresního kola vypracovat vstupní úkol, jehož téma si sami vybrali z 5 nabízených možností. V samotné soutěži pak kromě vědomostního testu poznávali rostliny, zvířata a vypracovávali laboratorní úkol.

Z naší školy se do okresního kola probojoval Vítek Polák ze 7. A, v konkurenci 21 žáků obsadil 12. místo. 

Vítkovi děkujeme na vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

Dvacet jedna vypravěčů ze Žižkovky se v Městské knihovně Antonína Marka zúčastnilo turnovského kola soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo. V početné konkurenci dvanáct našich žáků získalo ocenění a postupují do okresního kola do Semil.

1. místo patří Anně Marii Kněbortové z IX. A.

Na 2. místě skončili Aneta Hlavová z VI. B, Antonín Štefánek z III. C, Martin Fojtík z IV. A, Jan Drahoňovský z III. C a Anna Drahoňovská z II. A.

3. místo obsadily Antonie Fojtíková z II. A a Klára Hamadová z II. A.

Čestné uznání si odnesly Markéta Málková z II. A, Natálie Reichardová z II. A, Zuzana Hejduková z VI. A, Eva Kolovratníková z II. A.

Všem žákům děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a držíme palce do okresního kola.

Mgr. Jana Kepková

Pět recitátorů ze Žižkovky reprezentovalo školu v okresním kole soutěže Dětská recitace. Jan Drahoňovský z III. C získal 1. místo. Antonie Fojtíková z II. A obsadila 2. místo. Anna Marie Kněbortová z IX. A si přivezla čestné uznání. 

Všem pěti našim recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, oceněným blahopřejeme a Toničce a Jendovi držíme palce do krajského kola.

 Mgr. Jana Kepková

V úterý 19. 4. 2022 proběhlo v Liberci krajské kolo olympiády v německém jazyce. Z naší školy se olympiády zúčastnily Barbora Braunová a Lucie Braunová (9. A), vítězky okresního kola. Obě prokázaly velmi dobré znalosti. Barbora obsadila krásné 4. místo a Lucie 7. místo. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

V pátek 8. 4. 2022 proběhlo v Turnovské sportovní hale okresní kolo Odznaku všestrannosti. Soutěž měla pět disciplín – hod medicinbalem za hlavu, trojskok z místa, skoky přes švihadlo, kliky a běh na tisíc metrů. Soutěžili mezi sebou jednotlivci i družstva, která byla tvořena ze čtyř dívek a čtyř chlapců.

Družstvo naší školy obsadilo 3. místo. Za družstvo soutěžili - Kunčarová Stella z 8. B, Dolejšová Julie ze 7. A, Kořínková Mariana ze 7. A, Donátová Adéla ze 6. A, Lankisz Filip ze 7. A, Vertéši Filip ze 7. A, Ježek Šimon  z 8. A, Holán Vojtěch ze 6. A.

Z jednotlivců se na stupně vítězů probojoval Vojtěch Holán ze 6. A - 1. místo, Patrik Buriánek ze 7. B - 2. místo, Martina Václavů z 8. B - 3. místo a Aneta Šritrová z 6 .C - 3. místo.

Velké poděkování patří nejen těmto vítězům, ale i dalším našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili a bojovali ze všech svých sil.

Mgr. Denisa Mertlíková

V pondělí 11. 4. 2022 proběhlo v Semilech okresní kolo biologické olympiády na téma Jak přežít zimu. Biologická olympiáda zahrnovala vědomostní test, poznávání 40 různých druhů organismů a laboratorní úkol zaměřený na porovnávání a mikroskopování zvířecích chlupů, lidských vlasů a textilních vláken. Z naší školy se do okresního kola probojovala Vanessa Richtrová z 8.C a obsadila 8. místo. Dále se okresního kola zúčastnil Vojtěch Mertlík z 9. B, který skončil na 10. místě. Soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

V pondělí 4. 4. 2022 proběhlo v prostorách Severočeského muzea v Liberci krajské kolo geologické olympiády.  Začínalo trochu netradičně – exkurzí do kamenolomu v Ruprechticích. Soutěžící se seznámili s historií i současností těžby liberecké žuly, dozvěděli se, jak se žula těží, jak se zpracovává, měli možnost si vyzkoušet štípání kamene a někteří si odnesli do svých sbírek i pěkné vzorky minerálů.

Vlastní soutěž začala až odpoledne. Z naší školy se do krajského kola geologické olympiády probojovala Anna Marie Kněbortová z 9. A a Vojtěch Mertlík z 9. B. Soutěžilo se v praktickém poznávání minerálů, hornin i zkamenělin. Z teoretické geologie bylo potřeba znát chemické složení minerálů, jejich krystalovou strukturu a další vlastnosti; dále pak složení hornin, geologická období naší planety, litosférické desky a její pohyby, poruchy zemské kůry a mnoho dalšího. Anička i Vojta studiu věnovali hodně času, i když tuto soutěž nevyhráli, odnesli si z ní mnoho nových vědomostí a poznatků. Děkuji oběma za zodpovědnou přípravu na soutěž a za reprezentaci naší školy. 

Fotky z exkurze a soutěže jsou ve fotogalerii.

Mgr. Denisa Mertlíková

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search