ŠKOLA

 

 

 

Již potřetí se naše škola zapojila do celorepublikové výzvy 10.000 kroků, která probíhala v měsíci dubnu. Po říjnové výzvě, kdy se akce účastnilo na 230 žáků a zaměstnanců školy jsme se rozhodli v jarní výzvě nechat aktivitu na samotných žácích a třídních učitelích. Tentokrát se zapojilo na 50 aktivních členů z 5. ročníků a z tříd 7.B a 3.A. Díky jejich aktivitě se naše škola může pyšnit prvním místem v celé České republice!
Cílem výzvy je podpořit společnost v pravidelném pohybu, který je pro naše zdraví klíčový. Není důležité ujít 10.000 kroků, ale motivovat děti a dospělé k pravidelné aktivitě. Stanovit si osobní výzvu a snažit se ji splnit. Buď sám nebo za podpory svého týmu. Chůze je nepřirozenější pohyb, který zvládne prakticky každý. Zároveň je jedním z nejlepších léků na stres či obezitu.
Další výzva bude na podzim 2023, pokud chcete, přidejte se k nám i Vy.

V pátek 12. 5. proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo Olympijského víceboje. Z naší školy se jej účastnilo 9 žáků.  Olympijský víceboj se skládal ze šesti disciplín – běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, počet leh-sedů za 2 minuty, počet shybů za 2 minuty a běh na 1 km (popřípadě driblink).

Z dvanácti družstev, které se víceboje účastnily, obsadili naši žáci krásné 3. místo. Naše družstvo reprezentovali Aneta Šritrová ze 7.A, Agáta Kořínková ze 7.A, Veronika Víchová ze 7.C, Barbora Paříková ze 6.A, Patrik Buriánek z 8.B, Benedikt Rubeš z 8.B, František Knitl z 8.C a David Kvapil ze 7.C. 

V soutěži jednotlivců na stupních vítězů stáli:

Barbora Paříková – 2. místo

Aneta Šritrová – 3. místo

Benedikt Rubeš – 3. místo

Lukáš Podzemský z 9.C – 3. místo

Všem našim závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

V sobotu 29. 4. 2023 se uskutečnilo v Liberci krajské kolo soutěže Dětská recitace. Antonie Fojtíková a Anna Drahoňovská z III. A si odnesly čestné uznání, tedy zvláštní pochvalu poroty, Jan Drahoňovský ze IV. C diplom za úspěšné vystoupení.

Oběma dívkám gratulujeme k úspěchu a všem třem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

V letošním ročníku soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo naši žáci opět zabodovali. Ačkoli bylo celkem téměř 50 účastníků, našich 15 vypravěčů si odneslo ve svých kategoriích 10 ocenění. 

1. místo: 

Antonie Fojtíková, III. A

2. místo: 

Rozárie Kubátová, IV. B

3. místo: 

Markéta Málková, III. A

Anna Drahoňovská, III. A

Jan Drahoňovský, IV. C

Aneta Hlavová, VII. B

Čestné uznání: 

Klára Hamadová, III. A

Adéla Vélová, V. A

Nelly Hrušová, V. B

Edita Šritrová, VI. A

Pamětní list: 

Eva Kolovratníková, III. A

Antonín Štefánek, IV. C

Kristýna Knoblochová, V. A

Natálie Lásková, V. A

Kristina Kropáčková, VII. B

Všem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, vítězům držíme palce do dalšího postupového kola!

Děkujeme paní Evě Kordové a Městské knihovně Antonína Marka v Turnově za tuto soutěž a její perfektní organizaci.

Mgr. Jana Kepková

V pátek 21. 4. 2023 se 21 žáků 2. stupně zúčastnilo okresního kola Odznaku všestrannosti. Osmičlenné družstvo ve složení - Buriánek Patrik, Rubeš Benedikt, Knitl František, Kvapil David, Donátová Adéla, Hejduková Zuzana, Menclová Lucie a Zýková Klára - vybojovalo 2. místo a postoupilo do krajského kola, které se uskuteční ve Stráži pod Ralskem dne 12. 5.

Dařilo se i Lukáši Podzemskému, který v jednotlivcích vyhrál svoji kategorii a postupuje do krajského kola také.

Barbora Paříková vybojovala v jednotlivcích 3. místo.

Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří nejen našim soutěžícím, ale i žákům 8. a 9. ročníku, kteří pomáhali s organizací okresního kola.

Mgr. Denisa Mertlíková

Dne 17.4. se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády v Semilech. Nejlepšího umístění ze starších žáků dosáhla Vanessa Richtrová z 9.C – 8. místo, Vít Polák z 8.A se umístil na 12. místě a Jakub Kolinger z 8.C na místě 14.

Okresní kolo mladších žáků se konalo 30. 3. Zde nejlepšího umístění dosáhla Anežka Poláková ze 7. A – 10. místo, Agáta Kořínková ze 7. C obsadila 17. místo a Sára Annabelle Kolingerová ze 6.C - 19. místo. 

Všem žákům děkujeme za účast v okresním kole a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

V pondělí 13. března proběhlo v Liberci Krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Naši školu reprezentovaly vítězky školního kola Elis Hobelantová z 8. A, Ester Slavíková z 8. C a Amálie Šonská z 8. A. V kategorii základních škol a víceletých gymnázií, kde soupeři byli výhradně žáci 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií, si naše žákyně 8. ročníku vedly velmi dobře. 

Elis Hobelantová se umístila na krásném 2. místě, Amálie Šonská obsadila 6. místo a Ester Slavíková skončila na 7. místě. Všem třem moc gratulujeme k tomuto úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Pavlína Horníková, uč. RJ

Recitace na Žižkovce má již dlouholetou tradici. I letos se našim žákům v okresním kole zadařilo a tři z nich postupují do krajského kola. Náš okres budou v Liberci reprezentovat Antonie Fojtíková a Anna Drahoňovská ze III. A a Jan Drahoňovský ze IV. C. 

Vítězům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a držíme jim palce do krajského kola.

Děkujeme i dalším recitátorům, kteří naši školu reprezentovali:

- ze III. A Kláře Hamadové a Markétě Málkové

- ze IV. C Antonínu Štefánkovi

- z V. A Adéle Vélové, Anně Marii Sýkorové, Editě Šritrové a Natálii Láskové.

Mgr. Jana Kepková

 

V pondělí 13. února se konalo školní kolo olympiády v ruském jazyce, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Z celkového počtu 10 účastníků se o 1.-2. místo podělily Elis Hobelantová z 8.A a Ester Slavíková z 8.C. Na 3. místě se umístil Šimon Hruška z 8.C. Gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně úspěchu v kole krajském, které se koná 13. března v Liberci.

  Učitelky RJ   

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search