ŠKOLA

 

 

 

V úterý 19. 4. 2022 proběhlo v Liberci krajské kolo olympiády v německém jazyce. Z naší školy se olympiády zúčastnily Barbora Braunová a Lucie Braunová (9. A), vítězky okresního kola. Obě prokázaly velmi dobré znalosti. Barbora obsadila krásné 4. místo a Lucie 7. místo. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

V pátek 8. 4. 2022 proběhlo v Turnovské sportovní hale okresní kolo Odznaku všestrannosti. Soutěž měla pět disciplín – hod medicinbalem za hlavu, trojskok z místa, skoky přes švihadlo, kliky a běh na tisíc metrů. Soutěžili mezi sebou jednotlivci i družstva, která byla tvořena ze čtyř dívek a čtyř chlapců.

Družstvo naší školy obsadilo 3. místo. Za družstvo soutěžili - Kunčarová Stella z 8. B, Dolejšová Julie ze 7. A, Kořínková Mariana ze 7. A, Donátová Adéla ze 6. A, Lankisz Filip ze 7. A, Vertéši Filip ze 7. A, Ježek Šimon  z 8. A, Holán Vojtěch ze 6. A.

Z jednotlivců se na stupně vítězů probojoval Vojtěch Holán ze 6. A - 1. místo, Patrik Buriánek ze 7. B - 2. místo, Martina Václavů z 8. B - 3. místo a Aneta Šritrová z 6 .C - 3. místo.

Velké poděkování patří nejen těmto vítězům, ale i dalším našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili a bojovali ze všech svých sil.

Mgr. Denisa Mertlíková

V pondělí 11. 4. 2022 proběhlo v Semilech okresní kolo biologické olympiády na téma Jak přežít zimu. Biologická olympiáda zahrnovala vědomostní test, poznávání 40 různých druhů organismů a laboratorní úkol zaměřený na porovnávání a mikroskopování zvířecích chlupů, lidských vlasů a textilních vláken. Z naší školy se do okresního kola probojovala Vanessa Richtrová z 8.C a obsadila 8. místo. Dále se okresního kola zúčastnil Vojtěch Mertlík z 9. B, který skončil na 10. místě. Soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

V pondělí 4. 4. 2022 proběhlo v prostorách Severočeského muzea v Liberci krajské kolo geologické olympiády.  Začínalo trochu netradičně – exkurzí do kamenolomu v Ruprechticích. Soutěžící se seznámili s historií i současností těžby liberecké žuly, dozvěděli se, jak se žula těží, jak se zpracovává, měli možnost si vyzkoušet štípání kamene a někteří si odnesli do svých sbírek i pěkné vzorky minerálů.

Vlastní soutěž začala až odpoledne. Z naší školy se do krajského kola geologické olympiády probojovala Anna Marie Kněbortová z 9. A a Vojtěch Mertlík z 9. B. Soutěžilo se v praktickém poznávání minerálů, hornin i zkamenělin. Z teoretické geologie bylo potřeba znát chemické složení minerálů, jejich krystalovou strukturu a další vlastnosti; dále pak složení hornin, geologická období naší planety, litosférické desky a její pohyby, poruchy zemské kůry a mnoho dalšího. Anička i Vojta studiu věnovali hodně času, i když tuto soutěž nevyhráli, odnesli si z ní mnoho nových vědomostí a poznatků. Děkuji oběma za zodpovědnou přípravu na soutěž a za reprezentaci naší školy. 

Fotky z exkurze a soutěže jsou ve fotogalerii.

Mgr. Denisa Mertlíková

Dne 22. března 2022 se naši nejlepší žáci ze školního kola Bára Rajnochová (9.C), Vanessa Richtrová (8.C) a Adam Beran (9.B) zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády v Semilech. Naši školu výborně reprezentovali, Bára se dokonce umístila na postupovém 3. místě a čeká ji kolo krajské. Letošní téma Šlechta v proměnách času bylo velice lákavé, do první kategorie ZŠ se přihlásilo 35 účastníků z okresu. Poslední dva roky se olympiáda nekonala, o to víc nás těší, že se naši žáci zapojili a dokonce uspěli. Můžeme mluvit o tradici, protože za posledních několik let jsme se vždy přehoupli z okresního do krajského kola, což bylo i naposledy před 2 lety, kdy se ale už Tadeáš Bis do krajského kola kvůli epidemii koronaviru nedostal. Děkujeme za účast a přejeme Báře "zlom vaz" v krajském kole.

Za učitele dějepisu Věra Franců

V pondělí 14. března 2022 proběhlo v Liberci krajské kolo Olympiády v ruském jazyce. Naši školu reprezentovali Marek Hlava, Kristýna Matoušová (oba z 9. A) a Karolína Vodičková z 9. B. Všichni si vedli velice dobře, o čemž svědčí i skvělý výsledek. 

Marek Hlava vybojoval krásné 1. místo, Kristýna Matoušová se umístila na 3. místě, a Karolína Vodičková obsadila 8. místo. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 

Pavlína Horníková

Ve čtvrtek 3. 3. 2022 se v Semilech konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Dvě naše žákyně z 9. A Lucie Braunová a Barbora Braunová si vedly velice dobře, obsadily krásné 1. a 2. místo a postupují do krajského kola v Liberci. Oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchu i v kole krajském.

Mgr. Kateřina Benischová    

V úterý 25.1. se uskutečnilo školní kolo olympiády z dějepisu. Jedenáct účastníků z 9. a 8. tříd řešilo 15 otázek na téma „Šlechta v proměnách času“.  Celkově mohli získat za správné odpovědi 60 bodů.  Úspěšných řešitelů, kteří dosáhli potřebných 36 bodů, bylo nakonec devět.  Pochvala ale náleží všem, protože všichni zvládli úlohy minimálně na 50 %. 

Do okresního kola, které se uskuteční 22. 3. 2022 v Semilech, postupuje z prvního místa Barbora Rajnochová (9.C), druhá v pořadí Vanessa Richtrová (8.C) a Adam Beran (9.B). Jako náhradník byl nominován Vojtěch Mertlík (9.B). 

Všem účastníkům ještě jednou děkujeme, gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně zdaru v dalších kolech. 

Mgr. Lucie Blažková

V úterý 8.2. proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Na 1. místě se umístil Marek Hlava z 9. A, druhá byla Kristýna Matoušová také z 9. A, a na třetím místě skončila Karolína Vodičková z 9. B. Všichni tři postupují do krajského kola, které proběhne v březnu v Liberci. Blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchu i v kole krajském.

Pavlína Horníková 

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search