ŠKOLA

 

 

 

Stalo se již tradicí, že se účastníme dějepisné olympiády. Letošní téma Československo v rozděleném světě 2. poloviny 20. století ale nebylo nejvhodnější. Pro žáky 8. a 9. tříd je toto období v rámci školní výuky připraveno až na 2. pololetí 9. ročníku. Takže většina zájemců se musela spolehnout na samostudium nebo na vzpomínky svých prarodičů. Přesto se našlo několik úspěšných řešitelů a dokonce 3 z nich postoupili do okresního kola. Jednalo se o tyto žáky: Vanessa Richtrová (9.C), Prokop Beran (9.B) a Vít Polák (8.A). Děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy a doufáme, že v příštím roce vyberou pořadatele nějaké vhodnější téma, které bude našim žákům bližší. 

Učitelky dějepisu

Další díl Žižkovkastu je věnován naší říjnové výzvě 10 000 kroků. Hostem byli nejlepší žák v bodování Antonín Štefánek, nejlepší žákyně v celkové nachozené vzdálenosti Elis Hobelantová a nejlepší učitel v obou kategoriích Pavel Trojan.

Odkaz na Spotify: ZDE

Odkaz na YouTube: ZDE

V měsíci říjnu se na 224 žáků a zaměstnanců zapojilo do výzvy 10 000 kroků, kde cílem výzvy nebylo každým dnem ujít 10 000 kroků, ale především chodit pro své zdraví a zlepšit tak svoji fyzickou kondici.

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se v Jičíně konala oblastní přehlídka soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo. Naši školu reprezentovalo sedm žáků. Cenu diváků si přivezli Jan Drahoňovský ze IV. C a Anna Drahoňovská ze III. A. První místo obsadily Antonie Fojtíková ze III. A a Anna Marie Kněbortová z loňské IX. A. Druhé místo získaly Klára Hamadová z III. A a Aneta Hlavová ze VII. B. Antonín Štefánek ze IV. C byl oceněn 3. místem.

Našim vypravěčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Kepková

Žáci druhého stupně naší školy se zapojili do celostátní literární soutěže vyhlašované u příležitosti festivalu Jičín - město pohádky. Letos dorazilo do této soutěže 292 literárních prací od dětí ze všech koutů naší republiky. O to více si vážíme speciálního ocenění za náš sborník s názvem Řemesla a povolání aneb komu se nelení, ten píše limerik. 

Po slavnostním vyhlášení výsledků si naši mladí autoři prošli Jičín a užili si příjemné festivalové odpoledne.

Děkujeme všem našim literátům a ilustrátorce za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme organizátorům za soutěž, protože je to perfektní motivace k tvoření, a tedy i objevování skrytých talentů.

Mgr. Jana Kepková

Dne 30. 5. 2022 proběhla na Základní škole 28. října soutěž družstev ve střelbě ze vzduchové pušky, která se konala u příležitosti 750. výročí založení města Turnova.

Soutěže se zúčastnily 3 základní školy a žáci naší školy vybojovali první místo. Naši školu reprezentovali: Tereza Kubátová ze 6. A, Matyáš Fajgl a Vítek Polák ze 7. A, Patrik Buriánek a Benedikt Rubeš ze 7. B, Jakub Iker, František Knitl, Filip Málek a Daniel Svoboda ze 7. C.

Ze všech třiceti zúčastněných žáků nejlepšího umístění dosáhli: 1. místo – Patrik Buriánek ze 7. B; 3. místo – Benedikt Rubeš ze 7. B; 5. místo – Filip Málek.

Foto ze soutěže ve fotogalerii.

Mgr. Denisa Mertlíková

V úterý 10. 5. proběhlo na stadionu v Turnově okresní kolo atletické soutěže – Pohár rozhlasu.

Startovalo zde na 560 závodníků z 15 škol, celkem ve 4 kategoriích.

Z naší školy se ho účastnilo 38 žáků druhého stupně.

Největšího úspěchu dosáhli mladší žáci, kteří ze 14 družstev obsadili 4. místo – byli to: z 6. ročníků - Daniel Stach a David Kvapil, ze 7. ročníků - Patrik Buriánek, Benedikt Rubeš, Petr Kubín, Filip Lankisz, Matěj Šimůnek, Matyáš Fajgl, František Knitl a Daniel Svoboda.

Velkým úspěchem bylo 1. místo Patrika Buriánka a 2. místo Filipa Lankisze ve skoku do výšky.

Druhým velkým úspěchem byly mladší žákyně, kterým se povedlo ze 14 družstev vybojovat 5. místo – byly to: z 6. ročníků – Aneta Šritrová, Adéla Donátová, Lucie Menclová, Veronika Víchová, Tereza Novotná, ze 7. ročníků – Julie Dolejšová, Elis Hobelantová, Anna Paříková a Markéta Fuchmanová.

Nesmíme zapomenout ani na krásné výkony družstva starších žáků a starších žákyň. Žákyně obsadili 10. místo a žáci 13. místo. 

Všem závodníkům opět blahopřejeme ke skvělým sportovním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy. Velké poděkování patří i organizátorům z řad deváťáků, bez kterých by se soutěž v tak velkém rozsahu zvládnout nedala.

Mgr. Denisa Mertlíková

V pátek 6. 5. proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo Odznaku všestrannosti, kterého se účastnilo celkem 11 škol. Družstvo naší školy zde vybojovalo krásné 3. místo.  

Družstvo tvořili tito žáci: Hrdličková Viktorie z 8. B, Paříková Anna ze 7.C, Hobelantová Elis a Dolejšová Julie ze 7. A, Ježek Šimon z 8. A, Lankisz Filip ze 7.A, Buriánek Patrik a Rubeš Benedikt ze 7.B. Krajského kola se v kategorii jednotlivců účastnil i Vojtěch Holán ze 6.A.

Mezi jednotlivci na stupních vítězů stáli:

Patrik Buriánek – 2. místo

Benedikt Rubeš – 3. místo

Šimon Ježek – 3. místo

Všem těmto žákům blahopřejeme ke skvělým výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Denisa Mertlíková

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search