ŠKOLA

 

 

 

Do Prahy odjeli jako redaktoři Žižkovkastu, zpět se vrátili jako rytíři Řádu krásného slova

Pasování je celostátním vyvrcholením projektu Kde končí svět, letos na téma Dobré zprávy. Pořadateli je Klub dětských knihoven SKIP ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR za podpory Ministerstva kultury ČR. Patronkou projektu v Turnově je paní Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

Žižkovka se do projektu zapojila v dramatické, literární, výtvarné a vypravěčské oblasti, tématem školního jarmarku a školním podcastem. Do Prahy na slavnostní pasování bylo pozváno i dalších 16 žáků - dramaťáků a vypravěčů ze Žižkovky. V programu na housle zahrál Jan Drahoňovský ze IV. C, vystoupili i tři úspěšní vypravěči ze Žižkovky – Antonie Fojtíková a Anna Drahoňovská ze III. A a Aneta Hlavová ze VII. B.

Děkujeme žákům a jejich pedagogům za odvedenou práci, která velmi úspěšně reprezentovala Liberecký kraj v celostátním projektu. Blahopřejeme rytířům řádu Krásného slova.

Děkujeme paní Evě Kordové za dlouholetou spolupráci.

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search