ŠKOLA

 

 

 

Minulý týden proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. V kategorii mladších žáků zvítězil Vítek Polák ze 7. A, na druhém místě se umístil Jakub Kolinger ze 7.C – oba postupují do okresního kola. Třetí místo obsadila Šárka Nováková ze 7. A.

V kategorii starších žáků zvítězila Vanessa Richtrová z 8. C, druhé místo patří Vojtěchu Mertlíkovi z 9. B a třetí místo Antonínu Bugnovi z 9. A. Všichni tři postupují do okresního kola.

Žákům gratulujeme a přejeme úspěch i v kole okresním.

Mgr. Denisa Mertlíková

Letos proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce prezenčně. Z šesti tříd 8. a 9. ročníku poměřilo své češtinářské znalosti a dovednosti 21 nejlepších žáků. Zde jsou výsledky:

1. místo: Kateřina Trojanová, IX. B 

2. místo: Zuzana Sklenářová, IX. A

3. místo: Barbora Braunová, IX. A

4. místo: Adam Beran, IX. B

5. místo: Barbora Rajnochová, IX. C

6. místo: Michaela Nalezencová, VIII. A

Vítězky Kačka a Zuzka budou naši školu reprezentovat v okresním kole OČJ. Náhradníci jsou Barunka a Adam z 3. a 4. místa.

Všem žákům děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a držíme palce do okresního kola.

Mgr. Jana Kepková

Během prosince a ledna proběhla na naší škole školní a okresní kola geologické olympiády. Zúčastnili se jich 3 žáci – Marek Hlava a Anna Marie Kněbortová z 9.A a Vojtěch Mertlík z 9.B. 

Do krajského kola, které se bude konat v dubnu v Liberci, postupují Anna Marie Kněbortová a Vojtěch Mertlík.

Soutěžícím blahopřejeme a přejeme úspěch i v kole krajském.

Mgr. Denisa Mertlíková

V prvním listopadovém týdnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda.

Soutěžili žáci a žákyně 2. stupně ve čtyřech kategoriích 6. – 9. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem 44 žáků. Každý soutěžící měl vyřešit 15 úloh za 60 minut. Úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola se stává ten, kdo získá 10 a více bodů.

Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali žáci, kteří získali 9 bodů a od postupu do okresu je dělil pouze jediný bod.

V 6. ročníku nejlépe uspěl Daniel Hejduk ze 6. B.

V 8. ročníku byla nejlepší Tereza Nováková z 8. C.

V 9. ročníku byl nejlepším řešitelem Jan Mizera z 9. A.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich snažení a těšíme se, že to příště vyjde ještě lépe!

Mgr. Iva Dlasková

Filip Sebastian Kudrnovský (9. A) – 1. místo v OK Olympiády v českém jazyce, 4. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce, 4. místo v krajském kole Dětské recitace.

Yahor Herashchanka (9.D) - 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, 1. místo v okresním kole Matematické olympiády.

Barbora Šimůnková (9.A) – účast v krajském kole Dětské recitace.

Jan Bevilaqua (5. C) – 1.-2. místo v krajském kole Dětské recitace, účast v celostátním kole.

Jana Viktorie Bölverkrová (9. C) – 1. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce.

Marek Hlava (8. A) - 3. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce. 

Žaneta Slavíková (9. C) - 4. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce.

Vojtěch Mertlík (8. B) – 6. místo v krajském kole Geologické olympiády.

Pavel Pokorný (9. D). – 7. místo v krajském kole Geologické olympiády, 10. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Vanessa Richtrová (7. C) – 4. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Jakub Kolinger (6.C) – 10. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Jan Mizera (8. A) – 18. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Barbora Rajnochová (8. C) – 21. místo v krajském kole Biologické olympiády.

Nela Melíšková (9. A) - 14. místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce.

Jan Bevilaqua, žák V. C, postoupil z krajského kola Dětské recitace v Liberci na 49. celostátní přehlídku dětských recitátorů. Svůj talent předvedl v pátek 11. června 2021 ve Svitavách. 

Honzo, co pro tebe recitace znamená?

Baví mě, že se při recitaci mohu stát někým jiným. Jsem rád, když se to líbí publiku, když mě poslouchají. Z toho mám největší radost.

Jak probíhala tvoje příprava na soutěž?

Do školního a okresního kola jsme zkoušeli online, protože se do školy nechodilo, takže jsme se neviděli naživo. Osobní kontakt je příjemnější. Do krajského kola jsem už trénoval ve škole, to bylo lepší.

Šel bys do toho, kdybys musel své vystoupení nahrávat i do krajského kola a do celostátní přehlídky?

Asi šel, ale hodně by mě to štvalo. (úsměv)

Ve Svitavách jsi reprezentoval Liberecký kraj na celostátní přehlídce Dětská scéna 2021. Jaké jsou tvé pocity z přehlídky?

Byli tam moc příjemní lidé. Jsem rád, že jsem už nemusel recitaci nahrávat jako do okresního kola. Mohl jsem naživo slyšet a vidět i ostatní z mé kategorie. Byly tam krásné texty. Děkuji organizátorům, že to tak krásně připravili.

Co jsi říkal na program, který tam na vás čekal? 

Nejdřív jsme měli hlasovou rozcvičku. Potom přišla na řadu vlastní recitace a následovaly dílny. Nakonec jsme šli na besedu s lektorským sborem. Všechno bylo dobré. Hodně se mi líbily dílny. Vymýšleli jsme dramatizaci recitovaných textů.

Jak se ti ve Svitavách recitovalo?

Recitoval jsem poprvé v tak velkém sále a před tolika cizími lidmi. Byl jsem nervózní a trochu ve stresu, ale po chvíli už to šlo.

Obohatila tě něčím účast v této soutěži?

Ano. Snažím se odbourávat stres, abych dokázal normálně vyprávět. Chtěl bych na sobě dál pracovat.

Honzo, děkujeme ti za vzornou reprezentaci školy, města i kraje a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Jana Kepková

Naši žáci ze Žižkovky opět zazářili v krajském kole, tentokrát Dětské recitace! Jan Bevilaqua z V. C postoupil do celostátní přehlídky ve Svitavách. V Honzově kategorii vystoupilo 17 recitátorů. Dva z nich bez rozlišení pořadí postoupili do celostátní přehlídky.

Naši školu v krajském kole reprezentovali celkem čtyři žáci. Filip Sebastian Kudrnovský z IX. A získal ve své kategorii ocenění poroty, tedy 4. místo. Krásný výkon předvedly i Elis Hobelantová z VI. A a Barbora Šimůnková z IX. A.

Všem čtyřem našim recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Oběma chlapcům blahopřejeme k oceněním! Honzovi držíme palce do celostátní přehlídky!

Jana Kepková

V sobotu 1. 5. 2021 proběhlo krajské kolo biologické olympiády na téma Těžký život ve vodě.  Z naší školy se do kraje probojovalo 5 žáků druhého stupně. Před samotným testem a poznávačkou rostlin a živočichů museli žáci ještě vypracovat vstupní úkol pro krajské kolo. Na výběr měli ze šesti témat. Ty se týkaly především terénního průzkumu různých typů vod (hodnocení kvality vody, pozorování ptáků, pozorování fytoplanktonu…). Každý žák si vybral úkol, který ho nejvíce oslovil.

V kategorii mladších žáků se na krásném 4. místě umístila Vanessa Richtrová ze 7.C, na 10. místě se umístil Jakub Kolinger za 6.C.

V kategorii starších žáků se na 10. místě umístil Pavel Pokorný z 9.D, na 18. místě Jan Mizera z 8.A a na 21. místě Barbora Rajnochová z 8.C.

Našim žákům děkujeme za vzornou přípravu na krajské kolo a za reprezentaci školy a doufáme, že je téma biologické olympiády osloví i příští rok a půjdou do něj opět s plným nasazením jako letos.

Mgr. Denisa Mertlíková

Úspěšné jaro na naší škole pokračuje. Barbora Šimůnková z IX. A, Filip Sebastian Kudrnovský z IX. A, Elis Hobelantová z VI. A a Jan Bevilaqua z V. C postoupili ve svých kategoriích z okresního kola Dětské recitace do krajského kola.

Recitace má v naší škole dlouholetou tradici. Do této umělecké činnosti se zapojuje řada dětských nadšenců napříč ročníky. Loni se z důvodu pandemie okresní kolo nekonalo. Jsme rádi, že letos organizátoři umožnili dětem předvést svá vystoupení v okresním kole a že se uskuteční i krajské a celostátní kolo. Děkujeme.

Naši milí recitátoři, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy! Držíme Vám palce do krajského kola! 

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search