RODIČE

 

 

 

Školní poradenské pracoviště na naší škole poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc všem žakům, rodičům (zákonným zástupcům), učitelům. Zaměřujeme se především na problémy v oblasti pedagogické (speciální vzdělávací potřeby), výchovné (prevence rizikových jevů) a v oblasti kariérového poradenství.

Mgr. Martina Melíšková - speciální pedagog (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální plány, podpůrná opatření, inkluze)

Mgr. Jarmila Šichová - výchovný poradce 1.stupeň (řešení výchovných a vzdělávacích problémů, zajišťování nápravy dyslexie, dysortografie, logopedie)

Mgr. Věra Machtová - metodik prevence (koordinátor primární prevence a preventivních programů, rizikové chování, závislosti)

Mgr. Alena Šritrová - výchovný poradce 2.stupeň (kariérové poradenství, výchovné obtíže)

PhDr. Jana Brandejsová - školní psycholog (individuální konzultace pro žáky i rodiče, práce s třídními kolektivy)

Kontakty:

Mgr. Věra Machtová - Metodik prevence Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultace - úterý 7:20 -7:50 a středa 14:30 - 15:30 (kancelář VP) 

Mgr. Martina Melíšková - Speciální pedagog Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultace - čtvrtek 7:30 - 8:45 (kancelář VP) 

Mgr. Jarmila Šichová - Výchovný poradce pro 1. stupeň Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultace - úterý 13:30 - 14:30 (kancelář VP)

Mgr. Alena Šritrová - Výchovný poradce pro 2. stupeň Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultace - čtvrtek 7:30 -7:50 a čtvrtek 13:30 - 14:00 (kancelář VP)

PhDr. Jana Brandejsová - Školní psycholog Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultace - čtvrtek a pátek (7:00 - 14:00)
Mob.: 724 743 107

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search