PROJEKTY

 

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha pod názvem Škola pro život IV reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020539

Projekt je realizován: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Celková částka: 1 036 966 Kč

Realizace v šablonách:

3.II/10 - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her, klub cizí jazyky

3.II/11 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 - Projektový den ve výuce

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha pod názvem Škola pro život III reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013019

Projekt je realizován: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021, prodloužen do 28. 2. 2022

Celková částka: 2 269 356 Kč (pro ZŠ 1 870 504 Kč a pro ŠD 398 852 Kč)

Realizace v šablonách:

2.II/6 - DVPP ZŠ - cizí jazyky

2.II/10 - Tandemová výuka v ZŠ

2.II/16 - Využití ICT ve vzdělávání

2.0II/17 - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, klub cizí jazyky

2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 - Projektový den ve škole

2.V/4 - DVPP ŠD - čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, polytechnika, projektová výuka

2.V/11 - Klub pro účastníky ŠD - klub zábavné logiky a deskových her

2.V/12 - Projektový den v ŠD

2.II/13 - Projektový den mimo ŠD

 

 

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search