ŽÁCI

 

 

 

Slavnostní zápis je plánován na úterý 4. dubna 2023 od 10 do 17 hod.

K zápisu pro školní rok 2022-2023 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

Plánujeme otevřít tři první třídy.

Připravujeme tradiční akci pro rodiče a děti budoucích prvních tříd - Zápis nanečisto - 14. 3. 2023 od 15:30 hod.

DOKUMENTACE K ZÁPISU KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Zápisový arch pro zápis do 1. třídy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

S sebou k zápisu:

- občanský průkaz

- rodný list dítěte

Přemýšlíte o odkladu?

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu. Obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení školy nejpozději do 30. 4. 2023 spolu s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2022/2023 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění školní docházky. Vyplní opět Žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2023

Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024.

S sebou:

- doporučení ŠPZ a odborného lékaře

 

Další informace:

Školní družina

Školní jídelna

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search