PROJEKTY

 

 

 

Projekt Vzdělávacího centra Turnov - Podporujeme rozvoj dětí a žáků – projekt v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_032. Projekt řeší kognitivní rozvoj dětí a žáků v MŠ a na 1. a 2. stupni ZŠ. Zaměřuje se na modulové vzdělávací programy, které jsou tematicky členěné na rozvoj klíčových humanitních kompetencí - naše škola je zapojena do programu Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí.

 

 

Program je podpořen Libereckým krajem z dotačního fondu, oblast podpory Školství a mládež, program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování č. OLP/1332/2019 v částce 15 000 Kč, zbylá část programu je hrazena z rozpočtu školy.

Trvání: 1. 1. - 31. 12. 2019

Preventivní programy pro 4.-9. ročník realizuje Slánka z. s. z Mladé Boleslavi.

Účelem programu je vedení komplexnějšího a ucelenějšího programu primární prevence naší školy ve spolupráci se Slánka z. s.  Jednotlivé programy jsou zaměřeny na komunikaci mezi žáky, osobnostně-sociální výchovu, šikanu a kyberšikanu, seznámení s problematikou drog, sexualitou, extremismem, mediální výchovou... 

Tematické bloky preventivního programu Slánka z. s.:

4. ročník - drogy ze sámošky-tabák, naše třída

5. ročník - kybersvět-volný čas, jsem originál

6. ročník - naše třída, puberťáci

7. ročník - kybersvět-intimita, moje krása

8. ročník - (ne)legální drogy, moje sexualita

9. ročník - rizika sexu, předsudky-my a oni

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search