PROJEKTY

 

 

 

 

Program je podpořen Libereckým krajem z dotačního fondu, oblast podpory Školství a mládež, program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování č. OLP/1094/2022 v částce 28 000 Kč, zbylá část programu je hrazena školou.

Trvání: 1. 1. - 31. 12. 2022

Preventivní programy pro 4.-9. ročník realizuje KAM, Praha - Úcta k životu, certifikovaný program primární prevence.

Účelem programu je vedení komplexnějšího a ucelenějšího programu primární prevence naší školy ve spolupráci s KAM.  Jednotlivé programy jsou zaměřeny na komunikaci mezi žáky, osobnostně-sociální výchovu, šikanu a kyberšikanu, seznámení s problematikou drog, sexualitou... 

Tematické bloky preventivního programu:

4. ročník - Drogy ze sámošky - adiktologie, Jsme jedna parta - šikana, agrese

5. ročník - Sedmero moří internetu - netolismus, Jsem originál? - šikana, agrese

6. ročník - Fantastická čtyřka - šikana, agrese, Pít či nepít? - adiktologie

7. ročník - Sexting a kybergooming - rizika internetu, Moje krása - poruchy příjmu potravy

8. ročník - Přátelství, láska, sex - sex. rizikové chování, (NE)legální drogy - adiktologie

9. ročník - Rizika sexu - sex. rizikové chování, Předsudky a stereotypy - rasismus

 

Program je podpořen Libereckým krajem z dotačního fondu, oblast podpory Školství a mládež, program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování č. OLP/1931/2021 v částce 10 000 Kč, zbylá část programu je hrazena školou.

Trvání: 1. 9. - 31. 12. 2021

Preventivní programy pro 4.-9. ročník realizuje KAM, Praha - Úcta k životu, certifikovaný program primární prevence.

Účelem programu je vedení komplexnějšího a ucelenějšího programu primární prevence naší školy ve spolupráci s KAM.  Jednotlivé programy jsou zaměřeny na komunikaci mezi žáky, osobnostně-sociální výchovu, šikanu a kyberšikanu, seznámení s problematikou drog, sexualitou... 

Tematické bloky preventivního programu:

4. ročník - Drogy ze sámošky - adiktologie

5. ročník - Sedmero moří internetu - netolismus

6. ročník - Fantastická čtyřka - šikana, agrese

7. ročník - Sexting a kybergooming - rizika internetu

8. ročník - Přátelství, láska, sex - sex. rizikové chování

9. ročník - Rizika sexu - sex. rizikové chování

Naše škola realizuje Doučování žáků, projekt je financován z prostředků Evropské unie. 

Projekt Vzdělávacího centra Turnov - Podporujeme rozvoj dětí a žáků – projekt v rámci OP VVV, výzva č. 02_16_032. Projekt řeší kognitivní rozvoj dětí a žáků v MŠ a na 1. a 2. stupni ZŠ. Zaměřuje se na modulové vzdělávací programy, které jsou tematicky členěné na rozvoj klíčových humanitních kompetencí - naše škola je zapojena do programu Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search