RODIČE

 

 

 

Akce pro děti

Akce pro děti:

Školní knihovna úzce spolupracuje s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, proto většina pořadů probíhá ve spolupráci s městskou knihovnou.

Mezi pravidelné akce školního klubu a školní knihovny patří:

1)        Setkání s dětskými spisovateli nebo ilustrátory dětských knih

2)        Vernisáž fotografických prací bývalých žáků naší školy

3)        Slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského (leden)

4)        Noc s Andersenem (zajišťujeme večerní program i pro jiné školy a městskou knihovnu) – březen

5)        Soutěž o nejlepší žákovský sešit, čtenářský deník atd. (březen)

 

6)        Hodiny informační výchovy, zapojení do Týdne knihoven a do akcí městské knihovny (v průběhu školního roku)

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search