RODIČE

 

 

 

Nové aktivity školní družiny naleznete ve fotogalerii na hlavní stránce školy.

Září – Noví kamarádi v naší družině

 Seznámení s řádem a režimem školní družiny

 Seznámení s budovou školy a jídelnou, tělocvičnou, školním hřištěm a okolím školy

 Bezpečná cesta do školy 

 Upevňování hygienických a společenských návyků

 Navázání přátelských vztahů za pomoci seznamovacích, komunikačních a společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi

 Hry a vycházky s dopravní tématikou („Já chodec“)

 Výtvarná dílna: „Ahoj prázdniny,“ „Ovoce a zelenina“

 Míčové a pohybové hry hřišti (učíme se pravidla)

 

Říjen – Barevný podzim

 Příroda okolo nás – pozorování změn, sběr přírodnin a jejich estetické zpracování 

 Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadků, sběr papíru

 Upevňování zásad stolování, zdravá výživa

 Pohybové hry na hřišti

 Vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, sběr přírodnin, stavby domečků)

 Výtvarná dílna: „ Ježek“

 Tématické vycházky – opakování dopravních předpisů pro chodce

 Halloween – výroba duchů, dýně

 

Listopad – Když venku prší

 Vedení žáků k zodpovědnému plnění úkolů

 Vedení dětí ke kázni a dodržování pravidel bezpečnosti

 Upevňování návyků dokončit započatou práci a uklidit si po sobě

 Četba na pokračování, dramatizace pohádek

 Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy)

 Výtvarná dílna: „Vyrábíme draka“

 Výtvarná dílna: „Obtisky listů“

 Výtvarná činnost s podzimní tématikou

 Příprava na advent

 

Prosinec – Těšíme se na Vánoce

 Vánoce – otevírání adventního kalendáře, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích

 Jak trávíme vánoční svátky u nás doma

 Četba s vánoční tématikou

 Poslech a zpěv koled

 Výtvarná dílna: „Vyrábíme čerta, Mikuláše nebo anděla“

 Výtvarná dílna: „Kapřík“

 Výtvarná dílna: „Výroba přáníček a dárečků“

 Vytváření vánoční výzdoby ve družině

 Pohybové hry na sněhu

 Mikulášský karneval, čertovský běh

 

Leden – Zvířátka v zimě

 Poučení o bezpečnosti při zimních hrách a sportech

 Uvědomujeme si délku dne anoci

 Zimní sporty – bobování, stavby ze sněhu, soutěže na sněhu

 Přírodovědné procházky – jak se staráme o zvířátka v zimě

 Rozhovor – péče o ptactvo

 Poznávání stop ve sněhu při pobytu venku

 Střídání ročních období – jak se správně oblékat

 Výtvarná dílna: „Sněhulák“

 

Únor – Zimní radovánky

 Upevňování hygienických návyků, prevence onemocnění

 Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl

 Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

 Zimní výpravy do přírody – stopy ve sněhu

 Různé pohybové a zájmové hry venku či ve družině

 Smyslové hry

 Seznámení s lidovými pranostikami – vysvětlení

 Četba, práce s dětskými časopisy

 Maškarní karneval - výroba masek, karnevalová výzdoba, přípravy na soutěže

 

Březen – Jaro je tu

 Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě

 Měsíc knihy – moje nejoblíbenější kniha

 Rozhovor na téma – Knížka je můj kamarád, správné zacházení s knihou 

 Výtvarná dílna: „Jarní květiny“

 Výtvarná dílna: „ Velikonoce“ – 1. část

 Výtvarná dílna  - vyrábíme dárky pro děti k zápisu

 Závodivé a soutěživé hry (švihadla, různé přeskoky apod.)

 Velikonoční zvyky a tradice, koledy

 Zdravotní vycházky do lesa, do parku

 

Duben – Slet čarodějnic

 Měsíc bezpečnosti

 Správné chování v dopravě – dopravní značky, chůze po vozovce a chodníku

 Vycházky do okolí školy spojené s dopravní tématikou

 Výtvarná dílna: „Velikonoce“ – 2. část

 Výtvarná dílna – vyrábíme čarodějnice

 Běh čarodějnic v parku

 Jarní hry na hřišti – skákání panáka, malování křídou na zem, pohybové a míčové hry

 

Květen – Den matek

 Soutěže a hry na školní zahradě

 Výtvarná dílna: „ Dárky a přáníčka pro maminku“

 Vycházky do přírody, poznávání květin a stromů

 Zvuky v přírodě – pozorování a poslech

 Pozorování práce na zahradě

 Hry na školní zahradě – míče, švihadla

 Školní jarmark, stánek ŠD – výrobky dětí

 

Červen – Těšíme se na prázdniny

 Den dětí – zábavné odpoledne na školní zahradě, soutěže

 Výtvarná dílna: „ Mořský svět“

 Výtvarná dílna: „Vyšíváme obrázky“

 Výtvarná dílna: „Rozkvetlá louka“

 Vycházky do okolí školy, kresba křídou na asfalt

 

Celodružinové akce

• družinové rekordy – přeskoky přes švihadlo

• mikulášský karneval

• čertovský běh

• výtvarná dílna – dárky pro děti k zápisu

• výlet o velikonočních prázdninách 

• běh čarodějnic

• den dětí 

• školní jarmark /stánek s výrobky/

 

 

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search