RODIČE

 

 

 

Spolek Žižkovka je sdružení rodičů, zákonných zástupců dětí nebo jiných občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a práci školy. Rodiče dětí se stávají členy sdružení zaplacením ročního příspěvku. Spolek podporuje v zájmu žáků různé činnosti školy – především sport, kulturu, zájezdy, vybavení učeben, školního klubu a knihovny atd. Podporuje školu při prosazování jejích zájmů na jednáních se zřizovatelem nebo jinými institucemi.

V každé třídě si rodiče volí jednoho nebo dva zástupce, kteří docházejí na schůzky „Rodičovské rady“. Rada rodičů je schůzka třídních zástupců s vedením školy, případně dalšími pedagogy a pracovníky školy. Rada rodičů se koná 2-3x ročně, členové obdrží elektronickou pozvánku s programem. Na schůzkách Rady rodičů informuje ředitel školy nebo jeho zástupkyně o aktualitách v pedagogické činnosti, provozu školních družin, jídelny, školního klubu a knihovny, ale i o dalších činnostech, které škola pořádá (soutěže, jarmark, sportovní zápasy, kulturní akce). Prostřednictvím třídních zástupců předkládají rodiče své dotazy, připomínky, podněty. Schůzky Rady rodičů jsou otevřené a může je navštívit kterýkoli rodič, který má o to zájem. Třídní zástupce pak předává informace ze zasedání Rady rodičů ostatním. Práce pro Spolek je dobrovolná a není honorovaná.

Rodičovská rada hospodaří s fondem finančních prostředků Spolek Žižkovka. Ty jsou získávány především z pravidelných příspěvků vybíraných na začátku každého školního roku. Dalším zdrojem jsou sponzorské dary a menší částky získané ze sběru papíru a jiných surovin. Plán investic Spolku se tvoří během školního roku na základě návrhu rodičů, pedagogů a vedení školy. V posledních letech byly finance použity zejména na obnovu vybavení počítačové učebny, nákup výukového softwaru. Spolek dále zakoupil sportovní dresy se školním logem, knihy, stolní hry a počítače do školního klubu, keyboardy, lyžařské vybavení, odměny do soutěží, materiál na výzdobu a výmalbu vchodů atd. Spolek pořádá motivační soutěže pro žáky, kteří si zlepšují prospěch – Jedničková burza a Skokan roku.

Prostě a jednoduše, máme naši školu rádi a chceme něčím dobrým prospět. Zapojte se do naší činnosti, každý je vítán. Kontaktujte třídního zástupce nebo třídního učitele.

Další informace Vám rády poskytnou Michaela Vondráková a Hana Kopková (e-mail získáte v kanceláři školy).

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search