ŠKOLA

 

 

 

Kdybyste nevěděli, kdo je Merkůrie, kde žije a s kým se přátelí, pak byste si měli přečíst koláž z textů žáků 8. A Merkůrie není žádný smrček. Žáci ji vytvořili pod vedením paní spisovatelky Petry Braunové během dílen tvůrčího psaní ve školní knihovně. Děti si zkusily role spisovatelů, grafiků i korektorů.

Děti ze všech oddělení školní družiny se zapojily do projektového dne "Co dělají zvířátka v zimě". Program probíhal v Domě přírody v Dolánkách a provázel nás "Děda Mráz s berlou mrazilkou". Děti skládaly puzzle zvířátek, zahrály si hru na veverky, na jednotlivých stanovištích si postupně vytvořily "Stopovníček". Využily různé techniky pro zobrazení jednotlivých stop zvířátek. Bylo to pro nás neobvyklé zpestření našeho družinového odpoledne.

Vychovatelé ŠD    

V neděli 17. 11. uplynulo 30 let od pádu komunistického režimu v naší zemi. Na naší škole jsme si toto výročí připomněli projektem, do kterého se zapojily různým způsobem všechny třídy.

5. listopadu otevřela naše škola dveře budoucím šesťákům.  Všichni zúčastnění si prohlédli školu (učebny, jídelnu, knihovnu), byli seznámeni s organizací výuky, s učebnicemi a s budoucími třídními učitelkami, které si pro děti připravily „vědomostní testíčky“. Na závěr děti obdržely VSTUPNÍ LIST NA 2. STUPEŇ, všechny prošly bez problémů.

Budoucí třídní učitelky 6. ročníků

I do druhých ročníků zavítal svátý Martin. Žáci přišli v bílém oblečení. Během dne si vyrobili i bílého koně. Naučili se básničku a písničku o Martinovi, seznámili se s legendou a pranostikami. Podobně jako Martin se rozdělil o svůj plášť se žebrákem, tak se děti rozdělily o červené srdce se svým nejlepším kamarádem. I když letos Martin na bílém koni přijel do Turnova o den déle, přesto si děti jeho svátek užily.

Třídní učitelky druhých ročníků

Scénické čtení je forma seznamování diváků s literárními díly. Dramaťáci ze Žižkovky se již tradičně zapojují do celostátní soutěže scénického čtení Čtenář na jevišti. Letos se svým představením zavítali i na krajské setkání knihovníků dětských oddělení knihoven Libereckého kraje do Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

Během listopadové exkurze žáci 8. A navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Pokochali se procházkou po Karlově mostu. V Klementinu se podívali na Prahu z meteorologické věže, nahlédli do Zrcadlové kaple a do barokního sálu Národní knihovny. V Ústřední knihovně se vyfotili před Sloupem vědění. 

Exkurzí si osmáci rozšířili znalosti z oblasti naší státnosti, z oblasti umění, historie i vědy. S novými poznatky a příjemně unaveni se večer vrátili domů.

Mgr. Jana Kepková, tř. učitelka

V úterý 5. 11. usedli poprvé do našich  školních lavic budoucí prvňáčci, které k nám nalákala vůně posvícenských koláčů. Přivítali je skřítkové školníčci, kteří je provedli po škole, paní učitelky je vyzkoušely z obrázkové  matematiky a s Makovou panenkou si zazpívali písničky To je zlaté posvícení a Pec nám spadla. Nejlepším zážitkem však bylo, když si malí školáčci ozdobili každý svůj posvícenský koláč.

I v tomto školním roce se žáci 9. ročníků vydali na místo, kde se během 2. světové války odehrávaly velmi zrůdné události.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search