ŠKOLA

 

 

 

V rámci projektu Šablony II od MŠMT jsme zakoupili tablety a využíváme je při výuce. O češtině zatím využíváme aplikace zaměřené na procvičování pravopisu, ale postupně budeme využívat i další programy - např. Teams, Toglic, Kahoot, Umíme to. Tablet je i výbornou pomůckou pro naši novou žákyni-cizinku, která si pomocí něho procvičuje slovní zásobu a českou gramatiku, protože si češtinu teprve pomalu osvojuje.

Ve dnech 5.-6. prosince proběhlo ve školní knihovně autorské čtení s Helenou Noskovou. Paní spisovatelka nám představila svoji novou, již třetí v pořadí, knihu O koalí svatbě a jiné příběhy. Autorského čtení se zúčastnilo 8 tříd 1. stupně, děti měly možnost si knihu zakoupit i s věnováním autorky. Děkujeme paní Noskové za zajímavé čtení, za milé a přátelské povídání a přejeme hodně úspěchu při psaní dalších knih.

Pavlína Horníková, knihovnice 

Děkujeme za podporu při realizaci našeho projektu Abeceda peněz, který vyvrcholil předvánočním Jarmarkem. Jsme moc rádi, že se Vám naše výrobky líbily a jejich zakoupením jste nás podpořili. Velmi nás potěšil tak velký zájem.

Já svatý Mikuláš jsem 5. 12. 2019 za přítomnosti andělů a čertů navštívil Základní školu v Žižkově ulici v Turnově. Dle záznamů v mé mikulášské knize jsem velel andělům hodné děti obdarovat. Zlobiči byli pokáráni, leč prohřešky žádného z nich nebyly tak závažné, aby byl čertisky odnesen do pekla. Pod podmínkou, že eliminují své nešvary, byly i tyto děti nakonec obdarovány.

Turnovské vánoční trhy již tradičně doprovází vystoupení žáků škol z Turnova a okolí. Letos Žižkovku reprezentovalo 53 žáků – sboristů a dramaťáků. Šest písní spojilo putování, hledání, sníh, pohádky, naděje.  

Děkujeme všem vystupujícím za navození krásné vánoční nálady a za vzorné reprezentování školy.

Mgr. Jana Kepková

Začátkem prosince se školní družina každoročně připravuje na tradiční mikulášský karneval. Paní vychovatelky připravily taneční místnost - malou tělocvičnu. Soutěže prolínala hudba a tanec. Mezi oblíbené patřily tanec s vajíčkem, soutěž piškotová, podpisová... Vládla skvělá atmosféra a každá maska andílka, čerta nebo Mikuláše byla odměněna.

Hezké Vánoce přejí vychovatelé ŠD  

Krajinou uvnitř slov provedl Turnovany v rámci Večera Na Sboře Mgr. Jaromír Gottlieb, výrazná osobnost města Jičín. Přednáška přilákala nejen dospělé publikum, ale přišli i žáci 8. A ze Základní školy v Žižkově ulici v Turnově.

V pátek 29. 11. jsme využili pozvání Střední zdravotnické školy v Turnově a zúčastnili se projektového dopoledne, které bylo věnováno zdravé výživě.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search