ŠKOLA

 

 

 

Naši recitátoři postupují do krajského kola

Recitace na Žižkovce má již dlouholetou tradici. I letos se našim žákům v okresním kole zadařilo a tři z nich postupují do krajského kola. Náš okres budou v Liberci reprezentovat Antonie Fojtíková a Anna Drahoňovská ze III. A a Jan Drahoňovský ze IV. C. 

Vítězům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a držíme jim palce do krajského kola.

Děkujeme i dalším recitátorům, kteří naši školu reprezentovali:

- ze III. A Kláře Hamadové a Markétě Málkové

- ze IV. C Antonínu Štefánkovi

- z V. A Adéle Vélové, Anně Marii Sýkorové, Editě Šritrové a Natálii Láskové.

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search