RODIČE

 

 

 

Složení školské rady

Složení školské rady - září 2023

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy od 1. 1. 2023: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka

Zástupci zvolení z řad pedagogů: Mgr. Ivana Dlasková, Mgr. Olga Tomsová

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců: Jaroslav Maryška, Jan Šritr

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search