ŠKOLA

 

 

 

Základní informace pro strávníky od 1. 1. 2018

Vedoucí provozu školní jídelny (ŠJ): Blanka Šafářová

Úřední hodiny kanceláře ŠJ: Po-Pá 7,45 -10,00 hod.

Telefon se záznamníkem: 481 312 530 (k odhláškám, přihláškám, informacím)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pouze k informacím, neslouží pro odhlášky či přihlášky)

 Podrobný provozní řád ŠJ je součástí školního řádu (jako dodatek č. 1).

Nový strávník

 Nového žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce v kanceláři ŠJ.

 Ve školní jídelně ZŠ Žižkova je zaveden systém karet, které slouží k objednávání a odhlašování obědu na následující varný den (snímač 3) a k výdeji obědu (snímače 1 a 2).

 Každý nový strávník je povinen si tuto kartu zakoupit. Cena karty je stanovena podle aktuální reálné ceny karty.

Způsoby placení obědů

ZŠ Žižkova umožňuje strávníkům tři druhy plateb obědů:

A/ u České spořitelny: strávník uhradí pouze přihlášenou stravu za předchozí měsíc (např. k  15. říjnu je inkasováno stravné za září). Bezhotovostní strávníci jsou na začátku měsíce automaticky přihlášeni ke stravování na oběd č. 1.

B/ u jiných peněžních ústavů (např. ČSOB, KB apod.): zálohy na školní měsíce – přeplatky se vrací na účty strávníků jednou za rok. Bezhotovostní strávníci jsou na začátku měsíce automaticky přihlášeni ke stravování na oběd č. 1.

C/ hotově: v kanceláři ŠJ – strávník je přihlášen až po zaplacení hotovosti, automaticky na oběd č. 1. Přeplatky jsou na konci měsíce převáděny do následujícího měsíce a obědy přihlášeny pouze do výše přeplatku.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2019 Ceny obědů pro žáky ZŠ Žižkova byly stanoveny dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

7 – 10 let 24,– Kč

11 – 14 let 26,– Kč

15 a více let 28,– Kč

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci členěni do kategorií dle věkových skupin. Pokud strávník dosáhne ve školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku, který spadá do vyšší kategorie, musí být automaticky po celý školní rok v té vyšší kategorii veden.

Odhlášky a přihlášky obědů:

A/ Denní odhlášky u snímače č. 3, tzv. “objednávací“ (kartou na následující den do 12.45 hodin – volba č. 0)

B/ Odhlášky na delší období (OD - DO)

- osobně (v kanceláři školní jídelny)

- telefonicky

- internetem

Ve výjimečných případech lze využít „ranních“ odhlášek – do 7.15 hodin stávajícího dne.

Vyzvednutí neodhlášeného obědu je možné od 11.15 do 13.50 – pouze však první den nepřítomnosti strávníka. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování). Na další dny nepřítomnosti strávníka oběd není dotován a musí být včas odhlášen.

 Organizace provozu stravování:

1. Vstup žáků do školní jídelny ke stravování je povolen od 11.30 hodin, a to pouze v přezůvkách. Za přezůvky se nepovažuje sportovní obuv.

2. Výdej obědů začíná v 11.15 pro zaměstnance, od 11.30 pro žáky a končí ve 13.50 hodin. Do 11.50 hodin má v jídelně přednost 1. stupeň (1. - 5. ročník).

3. Žáci se stravují za dohledu pedagogů a pracovníků jídelny, řídí se jejich pokyny.

4. Žáci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a udržují své místo v čistotě.

5. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí provozu ŠJ nebo vedení školy.

6. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťuje pracovník umývárny nádobí.

7. Za čistotu stolů odpovídá vedoucí provozu ŠJ a dohlížející pedagog. Umývání stolů v jídelně během výdejní doby provádí pracovnice provozu školní jídelny.

8. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci ihned zaměstnancům ŠJ nebo dohlížejícímu pedagogovi.

 

 

 

 

©2022 ZŠ Turnov

Search