ŠKOLA

 

 

 

Popis školního roku 2019/20

Naše škola se skládá z několika navzájem propojených částí:

- školička - třídy 1. - 2. ročníku, I., II., III. a IV. oddělení družiny, tělocvična, keramická dílna

přízemí: I.B, I.C, I. a II. oddělení školní družiny, šatny 1.-2. tříd

I. patro: I.A, II.A, II.B, III., IV. oddělení školní družiny, tělocvična

- hlavní budova - třídy 2.-9. ročníku, V. a VI. oddělení družiny, kanceláře vedení školy, sborovna, knihovna se studovnou, odborné učebny, kabinety učitelů suterén: šatny 3.-9. ročníku, dílny

přízemí: IV.C, V.C, II.C, VII.B, V. a VI. oddělení školní družiny, knihovna se studovnou, učebna RV, Př-IX.B

I. patro: IV.A, III.B, V.B, V.A, IV.B, V.A, IX.C, VIII.A, III.A, kanceláře školy, kancelář výchovného poradce, sborovna, učebna F-VI.C

II. patro: VII.B, VII.C, VIII.D, VIII.C, VIII.B, IX.A, učebny HV, CH-VI.B, VI.A

III. patro: učebny AJ, NJ, VT1, VT2, VV

- školní jídelna a bufet

- tělocvičny

- venkovní sportovní areál

- školní zahrada

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search