ŠKOLA

 

 

 

Popis školního roku 2022/23

Naše škola se skládá z několika navzájem propojených částí:

- školička - třídy 1. - 2. ročníku, 1., 2., 3. a 4. oddělení družiny, tělocvična, keramická dílna

přízemí: 2.A, 2.B, 1. a 2. oddělení školní družiny, šatny 1.-2. tříd

1. patro: 1.A, 1.B, 1.C, 3. a 4. oddělení školní družiny, tělocvična

- hlavní budova - třídy 3. - 9. ročníku, 5. a 6. oddělení družiny, kanceláře vedení školy, sborovna, knihovna se studovnou, odborné učebny, kabinety učitelů suterén: šatny 3. - 9. ročníku, dílny

přízemí: 2.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A (učebna přirodopisu), 5. a 6. oddělení školní družiny, knihovna se studovnou, laboratoř přírodopisu

1. patro: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 6.C (učebna fyziky), 7.C, 8.B, 9.C, kanceláře školy, kancelář výchovného poradce, sborovna

2. patro: 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.C, 9.A, 9.B, učebny učebna hudební výchovy, učebna přírodních věd, učebna Robotel

3. patro: učebna anglického jazyka, německého jazyka, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní techniky

- školní jídelna a bufet

- dvě tělocvičny

- venkovní sportovní areál

- školní zahrada

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search