ŠKOLA

 

 

 

Popis školního roku 2020/21

Naše škola se skládá z několika navzájem propojených částí:

- školička - třídy 1. - 2. ročníku, I., II., III. a IV. oddělení družiny, tělocvična, keramická dílna

přízemí: II.B, II.C, I. a II. oddělení školní družiny, šatny 1.-2. tříd

I. patro: I.A, I.B, II.A, III., IV. oddělení školní družiny, tělocvična

- hlavní budova - třídy 3.-9. ročníku, V. a VI. oddělení družiny, kanceláře vedení školy, sborovna, knihovna se studovnou, odborné učebny, kabinety učitelů suterén: šatny 3.-9. ročníku, dílny

přízemí: III.A, III.B, III.C, VIII.B, V. a VI. oddělení školní družiny, knihovna se studovnou, učebna RV, Př-VIII.C

I. patro: V.A, IV.A, V.B, V.C, IV.B, VI.A, IX.A, VI.B, kanceláře školy, kancelář výchovného poradce, sborovna, učebna F-VII.C

II. patro: VII.A, VI.C, IX.B, VIII.A, VII.B, IX.C, IX.D, učebny HV, UPV, Robotel

III. patro: učebny AJ, NJ, VT1, VT2, VV

- školní jídelna a bufet

- tělocvičny

- venkovní sportovní areál

- školní zahrada

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search