ŠKOLA

 

 

 

Držíme první místo v okrese Semily!

Naše škola se může pyšnit nejvyšší úspěšností při přijímacích testech z matematiky na střední školy za posledních pět let v okrese Semily! V českém jazyce nám patří krásné čtvrté místo.

Citace z Jabloneckého deníku:

Na přijímačky z matematiky nejlépe připravují na turnovské škole ZŠ Žižkova. „Vím, že výsledky máme delší dobu na dobré úrovni, ale první místo mě velmi mile překvapilo," sdělil ředitel ZŠ Žižkova Aleš Krejčík. Ostatně žáci z této školy jsou velmi úspěšní i v přijímačkách z českého jazyka. „Je potřeba zmínit zkušenost pedagogů a jejich aprobovanost napříč všemi předměty. Snažíme se dodržovat učivo a mít vstřícný přístup k žákům. Nadaní žáci si prohlubují učební látku v olympiádách a jiných soutěžích, kam se pravidelně hlásíme,“ vysvětlil ředitel.

V devátém ročníku tu probíhá finální příprava v rámci volitelných seminářů z matematiky a českého jazyka. "Dále nabízíme, jako doplněk pro žáky, placený kurz k přijímacím zkouškám s volbou matematiky a českého jazyka," dodal Krejčík.

ZDROJ: Jablonecký deník a CERMAT

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search