ŠKOLA

 

 

 

Turnovští Rytíři řádu krásného slova v Zrcadlové kapli Klementina Praha

Na tuto slavnost do Prahy měli možnost jet za odměnu další úspěšní a aktivní žáci tohoto projektu. Vzorně reprezentovali město Turnov, svou domovskou základní školu, ale také Klub dětských knihoven SKIP Libereckého kraje. 

V zrcadlové kapli Klementina zazářili v doprovodném programu také další účinkující žáci ze Žižkovky. Na housle bravurně zahrál Jan Drahoňovský a poté vystoupily nejlepší vypravěčky z přehlídky Čteme všichni, vypráví jen někdo.  V podání  Antonie Fojtíkové, Anny Drahoňovské a Anety Hlavové zazněly krásné texty spisovatele Zbyňka Malinského, prvního pasovaného rytíře za spisovatele v roce 2000. 

Z osmi krajů naší republiky byli pasováni další úspěšní účastníci projektu. Ke krásné atmosféře této události přispěli také další dospělí Rytíři řádu krásného slova  a ve svém poděkování ocenili  myšlenky projektu a dali najevo svou osobní hrdost za toto ocenění. Za spisovatele knih pro děti Robin Král a za interprety herec Matouš Ruml.  Za svou vynikající práci knihovnice, která pracuje s dětmi, získala rytířskou poctu Marta Pešková Staníková, která je zároveň ředitelkou knihovny ve Dvoře Králové a předsedkyní Klubu dětských knihoven SKIP Hradeckého kraje 

Do Turnova od počátku projektu roku 2000 putovalo celkově čtrnáct Rytířů řádu krásného slova, kteří se stali členy malé rady rytířů tohoto řádu. V roce 2002 získala také tento titul za knihovníky přímo na Pražském hradě a stala se nejen rytířkou, ale také členkou velké rady řádu, společně s Jitkou Molavcovou za interprety tvorby pro děti a spisovatelkou Markétou Zinnerovou, knihovnice Eva Kordová.  Ta považuje toto ocenění  ve svém profesním životě za ocenění nejcennější a stejně tak to je u ostatních  rytířů, kteří tehdy byli dětmi. Pasující rytíř, dnes již promovaný vysokoškolák Tadeáš Matěcha, je toho dokladem. Velké poděkování patří všem spolupracujícím pedagogům a především paní učitelce Janě Kepkové za dlouholetou spolupráci na tomto projektu. 

Eva Kordová, radní a zastupitelka Města Turnova

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search