ŠKOLA

 

 

 

Geologická olympiáda 2021 – školní kolo

Školní kolo Geologické olympiády proběhlo dne 17. prosince 2020. Kvůli koronavirové epidemii probíhala olympiáda v průběhu celého dne, tj. v čase 6.30 – 19.30 hod. distančním způsobem z domovů soutěžících (elektronický test). Vzhledem k distanční formě testů bylo v letošním ročníku povoleno vyhledávání informací na internetu, v knihách a osobních poznámkách. Na vyplnění testu bylo však vyhrazeno pouze 20 minut. V testu bylo 30 otázek s volbou odpovědí ze čtyř možností. Za každou správnou odpověď bylo možno získat 2 body, pokud byla otázka nezodpovězena 0 bodů, a při chybné odpovědi se 1 bod odečítal. Výsledný počet bodů se tak mohl pohybovat v rozsahu od –30 do +60 bodů.

Naši školu úspěšně reprezentovali:

Pavel Pokorný a Jan Kropáček, oba z 9.D, a Vojtěch Mertlík z 8.B. Všichni tři soutěžící postoupili do okresního kola, které proběhne ve středu 13. 1. stejným způsobem jako kolo školní. Děkujeme jim za vzornou přípravu a držíme palce v kole okresním.

Mgr. Denisa Mertlíková, učitelka přírodopisu

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search