ŠKOLA

 

 

 

Dramaťáci ze Žižkovky získali v celostátní soutěži pochvalu za scénické čtení

Výsledek své práce jsme prezentovali na krajském setkání knihovníků dětských oddělení knihoven Libereckého kraje v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově. Jako předskokani jsme vystoupili v Městském divadle v Turnově na recitační soutěži Poetika 2019. 

Záznam naší inscenace jsme jako vždy zaslali do Prahy. Celostátní porota ji zhodnotila takto: 

„Výborná neotřelá předloha pro děti tohoto věku – vtipná, s myšlenkovým přesahem, které děti chápou a v četbě projevují. Jejich vyprávění působí živě, baví je, mluví velmi srozumitelně po formální i obsahové stránce, příběh si společně užívají a rozumí mu. Vhodně je četba doplněná i jevištními prostředky – nenápadně, ale účelně zakomponovaná hudba, kostýmy, kulisy, efekty, rekvizity. Prezentace působí kompaktně, promyšleně, soustředěně od všech aktérů a přináší jasné vyznění, pointu. Vaše inscenace se dostala do užšího výběru, ze kterého nakonec vzešlo 5 nejinspirativnější. Už chybí jen krůček...možná v příštím roce se budeme těšit na viděnou v Praze  “

Ačkoli možnost postoupit do Prahy je lákavá, scénické čtení samo o sobě je dobrodružství, které nás naplňuje a obohacuje. Stojí zato ho prožívat.

Děkujeme organizátorům za tuto soutěž. 

Mgr. Jana Kepková

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search