ŠKOLA

 

 

 

Projektový den ŠD

Děti ze všech oddělení školní družiny se zapojily do projektového dne "Co dělají zvířátka v zimě". Program probíhal v Domě přírody v Dolánkách a provázel nás "Děda Mráz s berlou mrazilkou". Děti skládaly puzzle zvířátek, zahrály si hru na veverky, na jednotlivých stanovištích si postupně vytvořily "Stopovníček". Využily různé techniky pro zobrazení jednotlivých stop zvířátek. Bylo to pro nás neobvyklé zpestření našeho družinového odpoledne.

Vychovatelé ŠD    

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search