ŠKOLA

 

 

 

Projektový den 17. listopad

Symbolem tzv. Sametové revoluce se staly klíče, proto jsme vyhlásili soutěž, kdy měly třídy shromáždit co možná největší počet klíčů, nalézt klíč nejmenší, největší a nejzajímavější. Druhý stupeň a hlavně žáci devátých a osmých ročníků pak měli úkol složitější. Měli zjistit informace o době komunistické diktatury v naší zemi, připravit si prezentace a seznámit se svými zjištěními žáky pátých, šestých a sedmých ročníků. K tomu došlo v pátek 15. 11. Vyvrcholením celého projektu pak byla přednáška přímého účastníka událostí na Národní třídě v roce 1989 pana Mgr. Petra Žitného, které se účastnili žáci osmých a devátých ročníků.

Dopolední projektová výuka zaměřená na 30. výročí Sametové revoluce proběhla i ve druhých třídách. Děti si na začátku poslepu ohmataly samet a diskutovaly o tom, proč právě po něm byla revoluce pojmenovaná. Po zhlédnutí krátkého dokumentu si žáci s pí. učitelkami vysvětlili rozdíl mezi demokracií a totalitou, seznámili se s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem. Udělali si sbírku klíčů různých tvarů a velikostí a jeden klíč ke svobodě si vyrobili. V závěru každá skupina vytvořila koláž z přinesených novinových výstřižků. 

Koláže i opona z klíčů jsou k vidění na “školičce.”

Mgr. V. Trojanová, Mgr. A. Šritrová a tř. učitelky 2. ročníků

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search