ŠKOLA

 

 

 

O posvícení všechno to voní …

V kuchyňce jim ho dobré víly upekly a po skončení programu si každý svůj originální koláček včetně koláčkové medaile odnesl domů. 

Doufejme, že si děti i rodiče po návštěvě naší školy odnesli také dobrý dojem z příjemného prostředí, laskavých učitelek a zábavných starších kamarádů. Děkujeme všem pracovníkům školy, kteří nám s průběhem této akce pomáhali.

Za učitelky 5. ročníků Marcela Hádková

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search