ŠKOLA

 

 

 

Stravování žáků ve šk. roce 2021/22

Stravování žáků ve školním roce 2021/22 začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Aktuální výše záloh stravného

Strávníci:

7-10 let (24 Kč/oběd), záloha 480 Kč měsíčně

11-14 let (26 Kč/oběd), záloha 520 Kč měsíčně

15 a více (28 Kč/oběd), záloha 560 Kč měsíčně 

Datum splatnosti záloh stravného je 20. předchozího měsíce. (Např. záloha na září je 20. srpna.)

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka

Účet: 101097956/0300

tel. ŠJ: 481 312 530

 

 

 

 

 

©2021 ZŠ Turnov

Search