ŠKOLA

 

 

 

Školní družina

Vedoucí vychovatelka Radka Špísová.

Oddělení a vychovatelé ŠD:

I. oddělení - Radka Špísová

II. oddělení - Jana Pluchová

III. oddělení - Mgr. Hana Matoušková, DiS.

IV. oddělení - Jitka Sahajová

V. oddělení - Martin Bulva

VI. oddělení - Petra Matějíčková-Peukertová, DiS.

 

Provoz školní družiny:

Školní družina je otevřena každý školní den od 6:30 do 8:00 (ranní provoz) a od 11:40 do 17:00 (odpolední provoz). Od 13:00 do 14:30 jsme s dětmi na vycházce.

Od 15:00 do 17:00 je telefonický kontakt přímo se školní družinou na tel. čísle 605 752 646.

 

Ustanovení o platbách:

Poplatek za ŠD činí 150 Kč měsíčně. První platba je do 15. záři 600 Kč (září – prosinec), druhá platba je do 15. ledna 900 Kč (leden – červen).

Je možnost platby i na účet školy: 290010484/0300, uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení svého dítěte a číslo své ŠD viz dole.

Podmínky:

Školní družina je určena pro žáky od 1. do 3. tříd.

Od školního roku 2017/2018 je otevřeno 6 oddělení ŠD, 5 oddělení má k dispozici vlastní hernu, 6. oddělení je v učebně.

Služby školní družiny jsou poskytovány přihlášeným dětem (vyplněný zápisní lístek podepsaný zákonným zástupcem) za úplatu. Část finančních prostředků od zákonných zástupců jsou využívány k nákupu materiálu a her pro děti ŠD. Výlety a akce školní družiny nad rámec běžného chodu (např. výlety v době vedlejších prázdnin) – účastníci se přihlašují individuálně na konkrétní akci. Zákonný zástupce odhlašuje ze školní družiny na základě písemné žádosti. Dítě může být vyloučeno ze školní družiny na základě hrubého či dlouhodobého porušování řádu ŠD.

 

Vnitřní řád školní družiny - ZDE

Provozní řád školní zahrady - ZDE

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY KE STAŽENÍ ZDE

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search