PROJEKTY

 

 

 

Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský - Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt „Podpora inovace a vzdělávání“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005834

Realizace: 1. 7. 2023 - 31. 8. 2025

Celková částka: 2 529 385 Kč

Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím následujících témat:

·        osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

·        personální podpora – školní psycholog

·        inovativní vzdělávání žáků

·        podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search